منافعِ ملی

هفتمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)

به نام خداوند جان و خرد

پنجشنبه 20/7/1391 نشست هفتم «گفتگو روی میز خاورمیانه» با حضور آقایان دکتر هوشنگ طالع، محمد حیدری، عقاب علی احمدی و مسعود صفاریان برگزار شد. محور این گفتگوها در ادامه نشست قبلی «جنگ با نظر به صلح» بود:

- تحلیل فروپاشی امپریالیسم تکراری و در شرف تحقق است اما امپریالیستها خود نه‌تنها بدان وقوف ندارند بلکه واقعیت آنرا انکار می‌کننند.
در ایران مرد بحران همان مرغ توفان است
- صلح نیز نزدیک جنگ است، همدلی ملی و حذف نالایقان از لوازم صلح است، بر خلاف نظر کسانی که خودشان مسخره‌اند آشتی ملی مسخره نیست.
- جنگ ادامه سیاست است و در طول قرن بیستم و تاکنون آغاز دهۀ دوم قرن 21 م سیاست در معنای جدید ادامۀ جنگ و صلح به صورت واژه‌ای فراموش شده در آمده است.

***

بخش دوم نشست هفتم «گفتگو روی میز خاورمیانه» به صورت پرسش و پاسخ در اطراف مطالب گفته شده در بخش اول به ویژه در ارزیابی فدرالیسم ادعایی کاندیداهای بی اعتقاد و بی برنامه برگزار شد.

 

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 1 - هفتمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 2 - هفتمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

+ منافعِ ملی ; ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۱۳
comment دیدگاه‌ها ()

ششمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)

بنام خداوند جان و خرد

پنجشنبه 6/7/1391 نشست ششم «گفتگو روی میز خاورمیانه» با حضور آقایان دکتر هوشنگ طالع، محمد حیدری، عقاب علی احمدی و مسعود صفاریان برگزار شد. محور گفتگوها با نگاه به اجلاس سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سالگرد هفته دفاع در ایران، جنگ در خاورمیانه بود:

- ملت ایران به سره طریق به‌ویژه به کمک «نیروی هوایی» در برابر متجاوزان ایستادگی کرد.
در این منطقه در موقعیت سوریه اگر جنگی در بگیرد به احتمال آمریکا خواهد کوشیدکه از شر رژیم اسرائیل رها شود.
- واکنش‌ها و اعتراضات علیه فیلم موهن باز هم نشان داد که عدو سبب خیر شود.
- از گذشته‌های دور گفته‌اند جنگ ادامه سیاست است با وسائل دیگر و ما می‌بینیم که نوعی سیاست در دوره ما ادامه جنگ است با هدف ممانعت و تعویق توسعه در کشورهای نیازمند پیشرفت.

در همین تاریخ 6/7/1391 بخش دوم نشست ششم «گفتگو روی میز خاورمیانه» به صورت پرسش و پاسخ در اطراف مطالب گفته شده در نشست ششم برگزار شد.

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 1 - ششمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 2 - ششمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

+ منافعِ ملی ; ٧:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٧
comment دیدگاه‌ها ()