منافعِ ملی

پرونده شنیداری نشست 247 و 248 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 247 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 248 گفتگو روی میز خاورمیانه از اینجا دریافت کنید.

 

« گفت‌وگو روی میزخاورمیانه »
برنامه 247 ـ بامداد پنج‌شنبه 4 آبان‌ماه 1396


هوشنگ طالع :

کره‌شمالی : بمب هیدروژنی برای داد و ستد .
فرانسه ماکرون : درس حقوق بشر به سی‌سی ؟!
آلمان و اتتریش : پررنگ‌تر شدن حضور مخالفان اتحادیه‌ی اروپا در مجلس و دولت .
اقلیم کردستان : تعلیق نتیجه‌ی همه‌پرسی ؛ اشتباه راهبردی یا خیانت راهبردی ؟!
یمن : هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد .
هشدار شیخ کویت : فروپاشی شورای خلیج فارس ؟!
افغانستان : آمریکا در پی واردن کردن طالبان ( سربازان بدون اونیفورم آمریکا ) به حکومت ؟!

***

« گفت‌وگو روی میزخاورمیانه »
برنامه 248 ـ پسین پنج‌شنبه 4 آبان‌ماه 1396
7 آبان روز جهانی کورش بزرگ .
جمهوری اسلامی در مرحله‌ی نخخست ، صنایع پرتوان هسته‌ای ، پدآفند بازدارنده‌ی هسته ای و بخش از حاکمیت ملی را فدا کرد به امید برداشته شدن تحریم‌ها و اکنون برای داد و ستد جز مووشک چیزی ندارد ؟!
تراز دو سال و چندماهه‌ی برجام ( مادر ترکمان‌چا‌ی‌ها ) .
دولت مداری بر بنیان دروغ .
خستو شدن نوچه‌ی پهلوان .
امروز می‌گویند : ما از اول می‌دانستیم که آمریکا قابل اعتماد نیست ؟!
جاسوس بانشان خدمت دولت جمهوری اسلامی .
حضور پررنگ ستون پنجم در کشور .

+ منافعِ ملی ; ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۸/۱۸
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 245 و 246 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 245 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 246 گفتگو روی میز خاورمیانه از اینجا دریافت کنید.

 

«گفت وگو روی میز خاورمیانه» برنامه ۲۴۵ بامداد /20 مهر / ۱۳۹۶

مسعود صفاریان

جنگ وصلح  چنان مطرح هستند که نمی توانیم بدون بررسی زمینه وپشتوانه های منطقی به صرف ظاهر وقایع توجه داشته باشیم.
دانشمندان قرن بیست ویکم برآنند که واقعیت گسترده ومتنوع در هر عرصه و مرحله ای از منطق وبه دنبال آن از ریاضی وروش و دستگاه محاسبه خودویژه ای پیروی می کند.
تکنو میلیتاریسم  برتری خود را در محوو نابودی و نداشتن  هرگونه پیشرفت دیگری از یکان تا همگان ودر عرصه ی ملی و بین المللی می بیند ومی داند ،بنابراین بادسترسی و نگهداری وفروش و گسترش ویا کاربرد اسلحه ی شیمیایی ،میکروبی ،زیستی ، اتمی ،هسته ای و همه ی روشها ی کشتار گروهی خودرا محق در« ادعای باز دارندگی از» جنگ نشان می دهد وحال آنکه این مشی خود جنگ  وتجزیه و جدا سازی است که به هر صورت دامن گسترده وتداوم داردو بازتولید می شود.

وسیاست با منطق تکنولوژی (علم عمل به علم همه جانبه) در برابر تکنو میلیتاریسم  هم سازی فرایندهای واقعی برای پیشرفت ورفاه وصلح همگانی  است.
و ذهن زشت مدعی مدیر ومحور قدرتهای جهانی به رهبری آمریکا فاقد منطق اخلاقی همسازی فرایندهای واقعی جهان موجود است.
داعش چنان است که ارتش قرن بیست ویکمی آمریکا هرجایی که بخواهد با آن عمل می کند وعملیات مبتکرانه (مانند لاس وگاس) را نیزبه کمک اطلاع رسانی «اعماق» تایید می کندممکن بود که جنابعامل لاس وگاس از گاز سارین یا پودر سیاه زخم و یا بد افزار برنامه  رایانه ای اتمی و۰۰۰بهره برداری کند یادر سوریه ویمن عمل کند.

درکره شمالی نزدیک به ۴۰ سال است که خانواده جناب رهبر حکومت می کند خواهر ایشان هم به تازگی در مرکزیت حزب کمونیست به عنوان جانشین احتمالی اومستقرشده است،۰۰ وهمان طورکه دوستانش در کره جنوبی باکشف برنامه های آمریکایی متوجه ترور احتمالی او شدند ،دشمنانش نیز ممکن است بتوانند بااخلال در رایانه اتمی خود او «فاجعه » به بار آورند.
رییس جمهور کره جنوبی آماده رفتار ملایم و مذاکره باکره شمالی می شد اما دریافت که اسباب مذاکره یعنی سامانه« موشکهای تاد» در دست او نیست.
انسان مانند دیگر جان داران در عین فرد بودن جمعی یعنی اخلاقی است
در برابر تکنو میلیتاریسم موجود وباز تولید جنگ برای استقرارو حفظ صلح یک راه و فقط یک راه وجود دارد؛ نابودی تسلیحات کشتار گروهی وپیشرفت همگانی باهم سازی فرایندهای واقعی  وارتقای تکنو لوژیهوشنگ طالع :

خاورمیانه ، دگرگونی جناح‌بندی‌ها : ترکیه برابر آمریکا / عربستان سعودی تمایل به روسیه .
آمرکی : با دست‌دست کردن ، شناخت ضمنی کره شمالی هسته‌ای .
آمریکا : 10 برابر کردن زرادخانه هسته‌ای .
برمه :‌ افزایش نسل‌کشی در استان راخین . واکنش سازمان ملل و سکوت مرگ‌بار جهان دروغین اسلامی و نیز سکوت جمهوری اسلامی مدعی رهبری جهان اسلام ؟!
روسیه : کاهش کارکنان سفارت آمریکا از 450 به 300 / اعتراض سخت به اسقرار ناوگان جنگی آمرکا در آب های کره جنوبی و استقرار سامانه‌ی موشکی تاد در خاک کره جنوبی و ارزیابی آن در راستای تهدید روسیه و چین .
چین : اعتراض به حضور نظامی آمریکا در منطقه .
یمن : کشیده شدن نبرد به درون خاک عربستان ؛ هم‌زمان با جنگ داخلی در بحرین کرانه‌ای ( احسا و قطیف ) و حمله‌های تروریستی در ریاض .***

«گفت وگو روی میز خاور میانه» برنامه ۲۴۶درمیان روز  20/مهر/۱۳۹۶

مسعود صفاریان

سیاست مطابق آنچه پیش از این گفته شد در ایران نیز منطقی و مبتنی برهم سازی  فرآیندهای واقعی نیست، دربرابر خودی وغیر خودی «وحدت» ادعا می شود ولی ازطریق حل مسایل روزمره ی اقشار وطبقات واصناف وحدتی که بسیار موردنیاز است دنبال نمی شود۰
 رواج دادن تعاریف  ومفاهیم نادرست وجا انداختن آنچه نا پذیرفتنی است پیدا و پنهان وجود دارد ۰
از سیمای دولتی چنین تبلیغ می شود که برای کسی که می میریم برای هم او زندگی می کنیم، حال آنکه نه برای کسی مردن ونه برای کسی زندگی کرد ن جایز نیست آنچه خوبست را برای بهتر از آن به دست آوردن و عامدانه از دست دادن ،آن هم به بهانه ی رضایت خداوند  خود ناشکری است زیرا آنچه خوبست راباید پاس بداریم وبا علم  وعمل به خوب تر  تبدیلش کنیم  واززبان شهدا درمیان گروه های بزرگ مردم از زن و مرد و کودک دعوت و تشویق به  ناسپاسی  خود نابخشودنی و زمینه سازی برای گذشتن از منافع ملی است!
فعالیت ژنها ی خوب با ترنم «ماژنهای خندانیم» وپیوندهای ناگسستنی شان به نومینالیسم بی محتوا ، شغل پر درآمد وتنوع شرایط  ونرخ قانونی بازنشستگی آنها چنان است که بخواهند و نخواهند ویا بگویند و نگویند ماندگاری قدرت و مشاغل رسمی اعم از تجارتی ، اقتصادی ، سیاسی، هنری ،صنعتی وآموزشی وعلمی و ورزشی و۰۰۰در دست عده ای محدود (کاست قدرت) را نشان می دهد

و کار گران چگونه بپذیرند که زیر خط فقر زندگی کنند.
یامعلمان چرابسیار کمتر ازدیگران حقوق بگیرند وآنهم در دوره ی «بانکداری اسلامی »وشعاربرابری سید وسیاه ۰۰۰
_تجزیه ازمفاهیم و تعاریف واز خودی وغیر خودی شروع می شود  به تبعیض و بی عدالت می رسد وبعد به خاک ۰۰۰
مام جلال طالبانی خواستار همبستگی وپیشرفت وصلح در منطقه بود ۰
_سرکرده مذاکره کنندگان می گفت رسمشان بود که به هم دیگرامضای یادگاری بدهند امضای ما هم یادگاری بود_مجلس هم در ۲۰ دقیقه تصویب کرد چنانکه رسم وعادت بوده کما اینکه آقای وزیر حدس می زندودرمصاحبه حدسش رامی گویدتاترامپ هم بداند.
اینست آن نومینالیسم بی محتوایی که به روش آقایان منتظر پاسخ ظاهری ترامپ به «بسابرجام» است تاهمه چیز قابل توجیه باشد.


هوشنگ طالع :

کشیشان در کلیسای کنتانتین‌پل هنگام ورود سلطان محمد عثمانی : عیسی با جسم عروج کرده است یا با روح ؟ جمهوری اسلامی : « برجام » از روح نقض شده است یا از متن .
سخنان نیم‌بند حسن روحانی در باره کردها : فراموش نکنیم که همه‌ی کردها در سرتاسر جهان ،‌ ایرانی هستند .
جلوه‌ای دیگر از مردم‌سالاری دینی : حکم دیوان عدالت اداری علیه یک هم‌میهن زرتشتی .
چهارسال و نیم تخریب سپاه پاسدارن از سوی حسن روحانی و به اصطلاح دولت یازدهم و دوازدهم : دادن گرا به آمریکا در راستای تحریم سپاه پاسداران .
سیاست و کردارجمهوری اسلامی در یمن : حرف و شعار و تامین بخشی از بودجه کشتار مردم یمن از سوی عربستان سعودی .
جمهوری اسلامی : همه چیز ملت و مردم ایران را داد و « جام اخلاق » گرفت ؟!
گرا به دشمن با قسم حضرت عباس .
اهدای نشان خدمت به جاسوس هسته‌ای از سوی حسن روحانی .
کلاه گشاد دولت حسن روحانی بر سر ملت و مردم ایران با « سهام عدالت »

+ منافعِ ملی ; ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۸/۱۸
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 243 و 244 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 243 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 244 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه »
برنامه 243 ـ بامداد پنج‌شنبه 6 مهرماه 1396

مسعود صفاریان :

آقای ترامپ درسازمان ملل متحد : به درستی آقای ترامپ و گفتارش دیپلماتیک واین زمانی بود ۰
  به جای پسا برجام ، همیشه گفته‌ام «بسا برجام »  بدین معنا که برجام ها یکی پس از دیگر ی در راه است وبا آگاهی به آن ، خانم موگرینی هم‌راه آقای ظریف در بیانیه مشترک پایان ۱۲ سال مذاکرات به صراحت اقرار کرده بودند که متن برجام «پچیده وطولانی» است ۰
 قابل تصور نیست که کره شمالی بامشی ورویه تکنو‌میلیتاریستی ، آموزش وپرورش ، اقتصاد ۰۰۰  وبرنامه پیش‌رفت ملی داشته باشد ۰
روسیه که از نابودی اسلحه‌ی شیمیایی خود خبر  می دهد، در واقع در میدان رقابت و یارگیری امتیازات بیش‌تری به دست می آورد ۰
مدیریت بین‌المللی «ذهن زشت» آمریکا و رقبای او یا محور قدرت جهانی چنان است که اگر به سرعت نابودی اسلحه‌ی کشتار جمعی به ویژه اتمی صورت نگیرد، تمام کشورها ودارو دسته‌های با قدرت محدود نیز به هر طریق نوعی اسلحه‌ی کشتار جمعی  ونابود کننده جهان را به دست  آورده و به کار خواهند برد ۰کره شمالی اولین آن‌ها نبوده و آخرین آن‌ها نیز نخواهد بود ۰
نابودی اسلحه‌ی کشتارگروهی به ویژه اتمی به هیچ وجه کافی نیست۰ هم زمان با آن ، باید به جای تکنومیلیتاریسم رایج ومسلط ، راه بازگشت به علم  وتکنولوژی(علم عمل به علم همه جانبه)را برگزینیم تا بتوانیم در جریان مناسبات روزمره به حل مشکلات بپردازیم۰
دومشکل بزرگ وجود دارد، مدیریت «ذهن زشت» محورقدرت بین المللی و هم‌چنین مهار ناپذیری  ومانندی«حضرت من » واطرافیانش به صورت‌های مختلف فرد و شخص و خانواده وقوم و قبیله و مقام و سازمان  وحزب  و۰۰۰وکشور و جهان ۰
مردم عراق همبسته ومتحد  موصل و کرکوک  را از داعش پس‌گرفتند۰۰۰موقعیت عالی فراهم شده بود تا برتفاهم درعراق یکپارچگی بیش‌تر کردها در منطقه بیفزاید۰ اما تفکر ما مانند قبیله‌ای مانع آن شده است ۰
_

هوشنگ طالع :

آمریکا ـ کره‌شمالی : به سوی جنگ ؟!
مردم اروپا : ناکام در تلاش برای دگرگونی .
سوریه : تروریسم در پایان کار .
اقلیم کردستان : کوربینی رژیم پیشین و جمهوری اسلامی
پوتین : آمریکا به کره‌شمالی حمله نخواهد کرد ؛ زیرا بمب اتمی دارد .
انسان‌های کوچک : زنده به حمایت آمریکا / نتانیاهو : من به قطب جنوب نرفته‌ام ؛ اما می‌دانم پنگوئن‌ها اسرائیل را دوست دارند ؟!
زخم ژرف استعمار : انگلیس‌زبانان کامرون ، در پی جدایی از فراسه زبانان ؟!

عبدالله مرادعلی‌بیگی :
آن چه در حال حاضر در کردستان قلمرو عراق در جریان است ، ناشی از کم‌کاری و بیش‌تر ندانم‌کاری حکومت‌ها و دولت‌های ایران از رژیم پیشین تاکنون می‌باشد .
پس از پذیرش قرارداد آماسیه از سوی شاه تهماسب صفوی و جدا افتادن بخش‌هایی از کردستان از سرزمین مادری ، همواره آن سرزمین شاهد قیام‌هایی برای پیوستن به ایران بوده است . نمونه‌ها : قیام « درسیم »‌و تشکیل دولت کردآریایی از سوی شیخ محمود برزنجی در عراق و درخواست پیوستن به ایران و ...

تیرداد انصاری :
مساله‌‌‌ی کردستان آن سوی مرز از سال‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود و بارها بر روی میز خاورمیانه بدان اشاره شده بود و جمهوری اسلامی می‌بایست راهکار متفاوتی در پیش می‌گرفت . همان‌گونه که پی‌آمدهای جزیره‌ی نخل امارات در خلیج فارس قابل پیش‌بینی و نشان دادن واکنش لازم بود و در روی همین میز، بارها در این باره نیز هشدار داده شد .

***

« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه »
نشست 244 ـ پسین پنج‌شنبه 6 مهرماه 1396

مسعود صفاریان

دوازده سال مذاکره آگاهانه برای به دست آوردن موقعیت
 «بسا برجام» را نمی‌توان کار فقط یکی از جناح‌ها دانست به ویژه که سرانجام ظرف ۲۰ دقیقه موافقت مجلس را نیز برای آن اعلام کردند ۰
مدیران فاقد صلاحیت در دهه های متمادی بامشی نو مینالیسم بی محتوا تاراج وغارت سرمایه های ملی میهنی ؛ تاریخی ،اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ،۰۰۰ رابه طور مستمر توجیه کرده اند ۰
_بی محتوایی  وهیا هو به جایی رسیده است که یکی از استادان
دانشگاه واز طرفداران دو آتشه حاکمیت روی صفحه ی تلویزیون اعلام می کند که به بهانه تبلیغ مذهبی ابتدایی ترین حقوق مردم را نادیده می گیرند ۰
آنچه مشاور ارشد رئیس جمهور اعلام می کند به ویژه ۴ سال بعد ازانجام مشاورت‌هایی که ممکن است بسیاری از مشکلات را حل کرده باشد ، ابرچالشهایی از آب وکار وبانک و محیط زیست و۰۰۰نشان می دهد
که مشکلات ما از ۵ دهه ی قبل بسیار بیشتر شده است۰
نمی توان تصور کرد که بدون نگاه وحدت ملی وبه ویژه عدالت اجتماعی وحقوق کار وتوجه به نیازهای زن و مرد وکودک ، از طریق «بسا برجام»وپول خرج کردن برا ی ژاپنی ها، فرانسوی ها ودیگران بتوان برچالش ها وابر چالشهای مشاور ارشد رئیس جمهور فائق آمد ۰
درموقعیت ۴ کشوری که همسایه اند وکردها که در این ۴ کشور زندگی می کنند واین زندگی  وموقعیت همیشگی خواهد بود ؛غرب ایران ،شمال  عراق،شمال سوریه وجنوب ترکیه، اگر رهبران منطقه وکردها
 «بدانند و بخواهند» از مرز ایران تا مدیترانه ضروری است که جغرافیای صلح و تجارت ورفاه ۴کشور باحفظ مرزهایشان و پیوند کردها باشد ۰

هوشنگ طالع : هالو و « بازجوی خوب »  و « بازجوی بد » .
« کری » گفته است ... ؟!
همسایه‌ها یاری کنید ؛ تامن شوهر داری کنم ؟!
پس از چهارسال و اندی ، یک حرف حسابی ؟!
تیریک و تسلیت .
سفیدگری جمهوری اسلامی : که زنگی به شستن نگردد سفید !

+ منافعِ ملی ; ٤:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٧/٢٠
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 241 و 242 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 241 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 242 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » ـ برنامه 241 ـ بامداد پنج‌شنبه 23 شهریورماه 1396

دام روسیه و چین برای آمریکا : راندن آمریکا و کره شمالی به سوی جنگ هسته‌ای ؟!
پیروزی‌های جبهه‌ی مقاومت در لبنان ، سوریه و عراق : آیا به زودی شاهد حضور داعش ( سربازان گم‌نام آمریکا ) با عنوان دیگری خواهیم بود ؟!
رهانیدن سران داعش از سوی آمریکا و انتقال آنان به افغانستان : آیا شاهد جبهه‌ی تازه‌ای در مرز افغانستن و چین خواهیم بود ؟!
فاجعه‌ی برمه ( میانمار ) : توطئه‌ی عربستان سعودی برای رهایی از فشار شکننده‌ی نبرد یمن ، اشغال‌گری در بحرین ، جنگ داخلی در مناطق شیعه‌نشین ، شکست در محاصره‌ی قطر و شکست در سوریه و عراق و ...
فاجعه‌ی میانمار : پایان اوهام و پندار « جهان اسلام » و « اتحاد اسلامی » .

***

« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » ـ برنامه 242 ـ پسین پنج‌شنبه 23 شهریورماه 1396

فاجعه‌ی برمه : نشان دادکه هیچ کدام از رهبران کشورهای اسلامی ، باور به اسلام ندارند . هیچ کدام حاضر نشدند سفیران خود را از این کشور فراخوانند و سطح روابط را کاهش دهند . در نشست سران کشورهای اسلامی در آستانه ، هیچ اقدامی در این زمینه به عمل نیامد ؟! جمهوری اسلامی در انتظار اقدام آمریکا و غرب .
قتل‌عام مسلمانان در برمه و بی‌عملی جمهوری اسلامی . پس از مرگ سهراب ، گسیل نوشدارو و آن هم به وزن 40 تن ( مورد ادعای مقامات ) .
هنر دولت دوازدهم : تلاس برای حفظ شمار بیکاران ؟!
سفارش رییس جمهور به استان‌داران : شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از وجود بانوان و جوانان ؛ کاری که خودش نتوانست و نخواست انجام دهد .
استان‌داران پروازی .
تراز منفی بازرگانی خارجی با وجود میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی ،  به عنوان کالاهای غیر نفتی .
آه و ناله برای اقتصاد غیرنفتی : کنار گذاردن پایه‌ی نفتی اقتصاد کشور نیازمند موعظه و روضه و احضار هیات دولت نیست . با یک « حکم » این کار عملی است .
نسل‌کشی در درون :‌ به دنبال ایستایی رشد جمعیت ، اعلام شد ایران دومین کشور از نظر تصادف‌های رانندگی است . به این امر بیافزایید : افزایش واردات روغن پالم ،‌ برنامه‌ریزی برای تولید و افزایش فرآورده‌های تراریخته .
اقتصاد مقاومتی : « اقدام و عمل » . واردات 176 تن « چسب زخم » در 4 ماهه‌ی اول سال ؟! نمادی از اقتدار جمهوری اسلامی که حتا قادر نیست چسب زخم برای شهروندان تولید کند .

+ منافعِ ملی ; ٤:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٧/٢٠
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 239 و 240 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 239 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 240 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش یک را از اینجا دریافت کنید.

 

« گفت وگو روی میز خاورمیانه »
برنامه 239 ـ بامداد پنج شنبه دوم شهریورماه 1396
هوشنگ طالع :
سه مرحله‌ی امپریالیسم آمریکا : از 1945 تا 2017 میلادی .
تهدید بی اثر امپریالیسم آمریکا علیه ونزوئلا .
آمریکا : به سوی گونه‌ای از جنگ داخلی .
اوج‌گیری تروریسم در اروپا : سبز شدن بذری که خود پاشیده اند .
برخلاف وعده‌های انتخاباتی : آمریکا هم‌چنان در افغانستان می‌ماند .
جنایت سعودی در یمن ، بحرین ، سوریه و مناطق شیعه‌نشین این کشور ادامه دارد : جمهوری اسلامی با گسیل 86 هزارتن به حج ، بخشی از هزینه‌ی کشتار سعودی‌ها در یمن ، بحرین ، سوریه و احسا و قطیف را تامین می‌کند .
 

***

« گفت‌و گو روی میز خاورمیانه »
برنامه 240 پسین پنج‌شنبه دوم شهریورماه 1396
هوشنگ طالع :
مردم‌سالاری دینی ، بدون برقع .
لاف و گزاف : تهدید پس از تسلیم .
هدیه‌ی دیگر جمهوری اسلامی به ملت و مردم ایران : مهاجرت مغزها به دانش آموزان رسید .
ترکیب کابینه‌ی دوازدهم : ادامه‌ی سیاست « خمش ذلیلانه » و دادن امتیاز به بیگانگان .
وزیر تازه‌ی اقتصاد : ادامه ی سیاست قاچاق با خیال آسوده‌تر .
زندگی در تهران باید گران شود .
کارنامه‌ی 39 ساله : از کارتن‌خوابی ، به گور‌خوابی و از کلیه فروشی به چشم‌فروشی .
مجلس اسلامی با تحقیق و تفحص در باره برداشت غیرقانونی از آب رودخانه ها ، موافقت نکرد ؟!
مجوز گرانی با حذف بهای مصرف کننده بر روی کالاها .

+ منافعِ ملی ; ٤:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٧/٢٠
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 237 و 238 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 237 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 238 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش یک را از اینجا دریافت کنید.

 

« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » ـ برنامه 237 ، بامداد پنج‌شنبه 19 امردادماه 1396

تحریم‌کره شمالی : توطئه‌ی روسیه ـ چین برای درگیری هسته‌ای کره‌شمالی ـ آمریکا ؟!
مزه‌ی قدرت : ماکرون رییس جمهور به اصطلاح مردمی ، در راه جمهوری ـ سلطنتی .
اتحادیه‌ی اروپا : تابع سر به‌زیر آمریکا ؛ تمدید تحریم‌های ایران و هم‌گامی با آمریکا در محکوم کردن پرتاب ماهواره‌ی سیمرغ به فضا .
چین : برای نشان دادن هم‌آوایی بیش‌تر با آمریکا ؛ بستن حساب‌های ایرانیان .
یمن : آلوده کردن مردم یمن به میکروب وبا از سوی عربستان سعودی و سکوت آمریکا ؛ افشاگری ویلیام بوردمن در  « گلوبال ریسرچ » .
عربستان سعودی : شکاف‌افکنی در میان شیعیان ؛ هم‌زمان : بمباران نیروهای مردمی عراق از سوی آمریکا و کشتار شیعیان از سوی طالبان و داعش ( سربازان گمنام آمریکا ) در میرزااولنگ افغانستان !
پرسش و پاسخ در باره ونزوئلا و آمریکای جنوبی .

***

« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » ـ برنامه 238 ، پسین پنج‌شنبه 19 امردادماه 1396

مردم سالاری دینی : شما را به ریاست جمهوری منصوب می‌کنم ؟!
جمهوری ، بدون رییس جمهور قانونی : نقض کمابیش همه‌ی اصول قانون اساسی اسلامی .
نگاهی کوتاه به کابینه :‌ دولت از نظام جدایی ندارد .
فرافکنی رییس مجلس اسلامی برای دادن امتیاز به بیگانگان .
بدهی 800 هزار میلیارد تومانی دولت .
دولت‌مداری با دروغ .
دادن نشانه‌های تسلیم و ضعف به جهان .
درآمد برابر بانفت از واردات ، فرآوری و پخش تریاک ؟!
پرسش و پاسخ .
خبرهای کوتاه
گفت‌وگوی اقتصادی : مسکن و کاشانه .

+ منافعِ ملی ; ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٦/٧
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 235 و 236 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 235 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 236 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

« گفت وگو روی میز خاورمیانه » برنامه 235 با مداد 5 امردادماه 1396
مسعود صفاریان
هوشنگ طالع : تحریم‌های تازه‌ی آمریکا ( مادرِ تحریم‌ها ) : روسیه و کره شمالی ؛ بهانه  ـ ایران : هدف .
سیاست عربی اردغان :‌ می‌خواهم « هم از توبره بخورم ، هم از آخور » .
اتحادیه اروپا : گروگان آمریکا
افغانستان : طالبان مخلوق آمریکا ، سبب‌ساز اشغال‌گری آمریکا در افغانستان

***

« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » برنامه 236 پسین 5 امرداد 1396
مسعود صفاریان
هوشنگ طالع :
امردادماه : ماه خیزش شکوهمند مشروطیت ایران و کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 امردادماه .
تحریم‌های تازه آمریکا : « کی بود ، کی بود ؛ من نبودم » .
رابطه‌ی « جن » و ذخایر نظام » .
4 سال « تدبیر »  برای قاچاق  و « امید » برای قاچاق‌چیان .
اگر دوباره تجاوز ، قتل یا قتل عام کردند ، چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود ؟!
در باره توتال : سخن بر سر « امتیاز » است .
رابطه‌ی بد با آسیای میانه : مقصر نگاه متحجرانه دستگاه دیپلماسی اسلامی است .

+ منافعِ ملی ; ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٥/٢٥
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 233 و 234 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 233 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 234 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش یک را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 234 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش دو را از اینجا دریافت کنید.

 

« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » برنامه 233 ـ بامداد پنج‌شنبه 22 تیرماه 1396


مسعود صفاریان :

دو اصطلاح دقیق و مشخص وجود دارد : « پیش‌رفت » و « توسعه » که مترادف نیستند .

امپریالیست ها ، محور سیاست صلح و جنگشان « توسعه » است و این توسعه را در مهار و بازدارندگی « پیش‌رفت » کشورهای نیازمند به پیش‌رفت می‌بینند .
گروه هم‌محور آن کشورهایی که در این گروه هم‌راه بشوند ، با روش‌های گوناگون به عنوان گواه درستی مش خود ، مطرح می‌کنند و تا کنون هدف های مورد نظرشان را از همسازی گروه 5 ، گروه 7 ، گروه 8 و گروه کشورهای بریکس و گروه 20 مطرح کرده و دنبال کرده‌اند .

« به جهنم خوش آمدید » ! شعاری است که برای افشای امپریالیست‌ها ، جمعیت بزرگی در هامبورگ تظاهرات کردند و خواسته‌های خود را مطرح نمودند .
خشک کردن منابع  « تروریسم » و مقابله با سامان دهی « مهاجران » در بیانیه امپریالیست‌ها ـ چه بپذیرند ، چه نپذیرند  ـ نشان‌دهنده‌ی دست اندرکار بودن خود آنان در « تروریسم » بین‌المللی و نابسامانی مهاجرت‌های بحرانی است .

آیت الله آقای علی سیستانی ، معلم بزرگی است . او بدون داشتن یک مقام دنیوی و بدون دخالت در بازی گروه‌ها و جناح‌ها و در عین این که اوضاع منطقه و عراق را زیر نظر دارد ، دارای چنان موقعیت  با اهمیتی هستند که در هنگام مقتضی گفتار گویای ایشان به شدت کارساز شد و مردم را به دفاع از کشور برانگیخت .

مسئول چین به درستی اعلام کرده‌ است  که نظریه‌ی : چین مسئول کره شمالی است ، باید کنار گذارده شود .

کشورهای نیازمند به پیش‌رفت در واقع با نگاه ملی متکی به اتحاد ملی و قانون یگانه اساسی ، ملزم به داشتن برنامه‌ی پیش‌رفت هستند .

دکتر هوشنگ طالع :

آزادسازی موصل :‌ شکست سربازان گمنام ایالات متحده آمریکا .
ارتش سوریه : در راه رسیدن به مرزهای اردن ؛ شکست دیگر سربازان گمنام ایالات متحده آمریکا .  
اجلاس سران گروه 20 در هامبورگ : نشستند و گفتند و برخاستند ؟!
قمار بزرگ عربستان سعودی و شریکان بر سر قطر : شتر عربستان نیز با یک ارزن می‌خوابد ؟!
عربستان : فرو افتادن در ورطه‌ی جنگ داخلی در بحرین کرانه‌ای ( احسا و قطیف ) .
افغانستان : نیاز به بازبینی در دیپلماسی جمهوری اسلامی با توجه به موج « ایران‌خواهی » در این کشور .
ترکیه : دیکتاتوری ، فروپاشی از درون .

***

« گفت وگو روی میز خاورمیانه » برنامه 234 ـ پسین پنج‌شنبه 22 تیرماه 1396


مسعود صفاریان  :

قطبی‌سازی با شعار « انقلاب مال ماست ، آغاز گردید .

دیپلماسی ملی و دفاع نظامی ملی ، نمی‌توانند و نسبت به هم رقابت‌آمیز و حالت تقابلی داشته باشند . و مسئولان نیز نمی‌توانند بدون شناخت اهداف ملی ، برنامه‌ی پیش‌رفت ملی را پیش ببرند .

برای قراداد توتال ، نخست برجام گرایان و برجام طلبان ، IPC را به عنوان روش عقد قراردادهای تازه جا انداختند .
کسانی هم که پس از بسته شدن قرارداد به مخالفت برخاستند ، تنها تظاهر به این کار کردند .

برای صیانت از حقوق ملی در میان شرکا نمی‌توان به سهم کم‌تر از 50 درصد قناعت کرد و برای دفاع و استفاده از حق مدیریت و آمریت باید از سهم بیس‌تر از 50 درصد برخوردار بود . افزون بر آن در این قرارداد ، زمان دراز  و واگذاری امتیاز ، بر خلاف منافع ملی است ، به ویژه آن که طرف توتال مدعی است که طرفدار قانون بین‌المللی است و اگر این قانون تغییر کند ، باید متناسب با این تغییرات عمل کرد .

کسانی که طرف‌دار بخش خصوصی هستند نمی‌توانند خواستار تعلق امکانات دولتی و عمومی به بخش خصوص باشند و دانستنی است که بخش خصوصی هنگامی « خصوصی » است که از دارایی های خودش سرمایه گذاری کند .

لغو و رد اجرای سند 2030 یونسکو به ظاهر انجام گرفته ولی آموزش و پرورش و  صدا و سیما ، مدت هاست که برنامه‌ی مورد نظر را به اجرا گذارده‌ اند حتا مدت ها پیش از دولت حاضر .


دکتر هوشنگ طالع :

بی‌مجلس و با مجلس : برنده مظفرالدین شاه و دارسی .
« شیرنما » در درون و « روبه » در بیرون .
مردم باور نمی‌کنند : چه در باره پاکسازی قوه قضاییه ، چه در دیگر امور و به ویژه قاچاق و معدوم کردن‌ها و ...
بخشی از بیلان کار 39 ساله جمهوری اسلامی .
حفظ حرمت و کرامت راهیان حج : همانند حفظ حرمت و کرامت دو نوجوان در فرودگاه جده ؛ قتل در مکه و قتل‌عام در منا ؟!
در برابر قتل‌عام سرنشینان هواپیمای ایرانی ، چکار کردید ؟!
بی‌عرضه‌گان چسبیده به میز ؟!
هر عیب که سلطان بپسندد ، هنر است : برنامه زشت زیر نام طنز در سیمای جمهوری اسلامی.

+ منافعِ ملی ; ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٥/٢٥
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 231 و 232 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 231 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 232 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش یک را از اینجا دریافت کنید.

 

« گفت وگو روی میز خاورمیانه » ـ برنامه‌ی 231 ـ بامداد پنج‌شنبه 8 تیرماه 1396


مسعود صفاریان :

تروریسم و داعش : خانم کلینتون در خاطرات خود و نیز آقای ترامپ در سخنان خود ، خستو شده اند (اقرار کرده اند ) که از سوی آمریکا ساخته و سازمان‌دهی شده‌اند و پس از آن با ظاهر نیروهای پراکنده ؛ اما به طور دقیق به گونه‌ی یک نیروی منظم در عراق و سوریه و کشورهای دیگر ، به کارگرفته شده‌اند .
برخی دیپلمات‌های آمریکایی و دیگران ، به ویژه در سازمان ملل متحد ، در افشای رابطه‌ی آمریکا و تروریسم کوشیده‌اند ؛ اما اوضاع کنونی چنان است که وزیر امورخارجه‌ی آمریکا به روشنی می‌گوید که سیاست ما ، بی‌ثبات سازی سوریه است و حتا در مورد ایران هم چنین می‌گویند .
سکوت رسانه‌ها و حقوق‌دان‌ها و صاحب‌نظران ، نشانه‌ی آن است که یک مرکزیت بین‌الملل تروریسم ، زیر مدیریت   « ذهنِ زشت » جهانی ، جا فتاده است .
شکست داعش در موصل و رقّه ، باعث شده است تا حامیان آنان در عراق برای فرار و تداخل بیش‌تر آنان با غیر نظامیان ، و در سوریه برای انتقال و تمرکز آنان به دیرالزور و مرز اردن بکوشند .
الواح هخامنشی در امریکا به امانت سپرده شده بودند و به عنوان یادمان‌ها و اسناد فرهنگی و هویتی ایرانی‌ها ، نمی‌تواند وجه‌المعامله قرار گیرند و ارزش‌گذاری شوند .
به هم‌ریختگی و دخالت آمریکا در ونزوئلا و برزیل ، قابل پیش‌بینی بود ، زیرا حکومت‌های این کشورها به جای مدیریت کلان ، جامعه را دو قطبی کرده اند .


دکتر هوشنگ طالع :

غرب با شتاب به سوی « جنگ‌سرد » با روسیه : تحریم‌های تازه آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا علیه روسیه .
آمریکایی « شرور » ، آمریکایی « زشت » : سرنگون کردن جنگنده‌ی دولت سوریه بر فراز خاک سوریه ، به بهانه‌ی        « دفاع از خود »‌؟!
اسرائیل : در راستای آشوب بیش‌تر در منطقه .
اخطار روسیه : هر پرنده را در باختر فرات ، سرنگون می‌کنیم .
استرالیا : با دریافت پیام روسیه ، جنگند ها‌ی خود را بازپس خواند .
موشک‌باران از سوی ایران : نقطه‌زنی دقیق ، صحنه‌ی نبرد زمینی در سوریه را دگرگون کرد .
سربازان گمنام ایالات متحده آمریکا ( تروریست‌ها / سربازان بی اونیفورم آمریکا ) : بار دیگر آماده‌ی حمله‌ی کیمیایی در سوریه در راستای بهانه تراشیِ دخالت بیش‌تر آمریکا .
چین : زدو بند با آمریکا علیه کره‌شمالی : اشتباه راهبردی و مرگ‌بار .
فرانسه : کدام مجلس و کدام دولت : در دور دوم انتخابات مجلس ، 58 درصد دارندگان حق رای شرکت نکردند . حزب جمهوری در حال جنبش با کمابیش با 20 درصد آرا ، دارای اکثریت پارلمان ؟!
عربستان سعودی : سیاست خارجی بر پایه‌ی الگوی « ارباب »
سربازان گمنام آمریکا در فیلیپن : در راستای بی اعتبار کردن و حتا به سقوط کشاندن رییس جمهور ضدآمریکایی این کشور ؟!

***

« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » برنامه 232 ـ پسین پنج‌شنبه 8 تیرماه 1396


مسعود صفاریان :

اعلام شده است که در باره‌ی نظر نهایی نسبت به الواح تخت جمشید ، لازم است تا ماه اکتبر 2017 صبر کنیم که به روشنی نشان‌دهنده‌ی اهمال اقدام درست برای بازگرداندن به هنگام یادمان‌های هویتی و ملی ایرانیان به کشور است .
مسئولان دولتی و حکومتی نسبت به موقعیت شهروندان و چگونگی زندگی و کار و آموزش و اشتغال آن‌ها ، مسئولت مستقیم دارند . موقعیت شهروندی ، اجازه نمی‌دهد بدون تبعیت از نظام آموزش و پرورش ، عمرشان را صرف آموزش مورد نیاز خود کنند .
برپا کردن موسسه مالی ـ اعتباری غیرمجاز ، آسان تر و ساده‌تر ازباز کردن حساب قرض‌الحسنه ؟!
 پی‌آمدهای دشوار و پر دامنه‌ی حذف 2800 رشته دانشگاهی در نشست و برخاست مسئولان ، محاسبه نشده‌اند .
تغییرات آموزشی چنانست که یادآور برپایی انقلاب فرهنگی در سال‌های اولیه روی کارآمدن جمهوری اسلامی است .
در کنار دیگر تحولات ظاهری و دور از پیش‌بینی ، بدون پذیرش رواج فساد ، این اقدام‌ها معنای روشنی ندارد.


دکتر هوشنگ طالع :

سرپا ماندن برج‌ِ لندن و فروریختن پلاسکو ؟! : مال غصب و زمین‌ غصب باید بوستان شود ، نه ساختمان برای غاصب !
چرا همه‌ی خبرها را پخش نمی‌کنید : ستون پنجم برای صدای آمریکا ، رادیو فردا ، بی بی سی و ...
اقتصاد مقاومتی : از بدون پس‌وند تا با پس‌وند‌های گوناگون .
اقتصاد مقاومتی : تولید و اشتغال : پایان کارخانه خودکار « بیک » در ایران و واردات خودکار بیک از فرانسه ؟!
ستون پنجم انسان‌نمایان سعودی .
حفظ برجام ( مادر ترکمان‌چای‌ها ) به هر بها ؟!
مردم‌سالاری دینی : رییس‌جمهور مجاز است توهین کند و مردم باید فقط « شنوا » باشند .  نشانی کانال تلگرام:
@melligra

+ منافعِ ملی ; ٤:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٤/٢٢
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 229 و 230 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 229 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 230 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

« گفت‌وگو روی میزخاورمیانه » برنامه 229 ؛‌ بامداد پنج‌شنبه 25 خرداد 1396

مسعود صفاریان :

ترزا می اگر برنامه‌ی معتبری برای خروج از اتحادیه‌ی اروپا داشت ، نیازی به انتخابات نداشت .
چهره‌ی انگلیس با آشفتگی ویژه‌ای ، مطرح است . هم‌چنین ، کشورهای اروپایی ، چه در ارتباط با انگلیس و چه در پیوند با اتحادیه‌ی اروپا ، همین آشفتگی را نشان می‌دهند .
از یک سو ، وابستگی عربستان و چند کشور هم‌راه آن  و هم‌چنین وابستگی قطر به آمریکا و از سوی دیگر ، موقعیت آقای ترامپ در درون آمریکا و دادستان ویژه‌ای  که باید به تخلفات احتمالی او رسیدگی کند ؛ وضعیت مغشوش تصمیمات آمریکا در خارج از کشور و ، به ویژه خاورمیانه را نشان می‌دهد .
گفت‌وگوهای نفت‌وگاز و برتری جویی عربستان و میزان حجم زیاد فروش جنگ‌افزار به عربستان و به ویژه بمب‌های هدایت شونده به این کشور ، بسته به هم هستند .
چنان چه به جای آقای ترامپ رقیب او رییس جمهور شده بود ، بازهم آشفتگی سیاسی آمریکا پایان نمی‌گرفت ؛ زیرا که مرکزیت بین‌الملل تروریستی را او تنظیم کرده بود .
در سال‌های پایانی دهه‌ی دوم سده‌ی بیست و یکم « خود ویژگی » بهره‌برداری قدرت های سیاسی و نظامی از یک مرگزیت بین‌الملل تروریستی ، چشم‌گیر است و به شکل جا افتاده‌ای در جریان دارد.
همین که اینترپُل دیدارگاه ( تارنما / سایت ) « اعماق » یا مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباط داعش را تحمل می‌کند ، نشانه‌ی بهره‌مندی قدرت‌های تعیین کننده ، از این سامانه است .


هوشنگ طالع :

بریتانیا : ترزامی ؛ شکست در مجلس ، پیروزی در اسکاتلند .
فرانسه : فروپاشی نظام حکومتی ؛ انتخابات با شرکت کم‌تر از 49 درصد دارندگان رای .
فیلیپین : سربازان گمنام آمریکا ، رییس جمهور فیلیپین را تنبیه کردند .
قطر : و دیپلماسی واکنشی جمهوری اسلامی .
کره شمالی : ترامپ ، دُمش را روی کولش گذارد .
مصر : حکومت فروش خاک کشور را به تصویب مجلس رساند ؟!

***

« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » برنامه 230 ؛ پسین پنج‌شنبه 25 خرداد 1396


مسعود صفاریان :

فساد سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و ... همیشه سازمان یافته است و فساد هنگامی به نظم و سازمان‌یافتگی اصلی مربوط می‌شود که عوامل و عناصر خود را از سازمان اصلی گرفته باشد .
وزیر کشور و معاون اول رییس جمهور ، به صراحت به سازمان یافتگی فساد در وضع موجود اذعان دارند .
جناب آقای مکارم شیرازی در درس‌های عمومی مربوط به ماه رمضان که از تلویزیون پخش می‌شود از « کلاه شرعی» در بانک‌داری رایج ، پرده برداشتند .
تحلیل‌گر و نظزیه‌پردازی که در تلویزیون « سند 2030 » را روخوانی و نقد می‌کند ، غافلانه آن‌چه را که مورد توجه قرار نمی دهد ، این است که نخست گفت‌وگو می‌شود و امضا می‌شود و سپس به نقد و نظر ایشان می‌انجامد . این همان فساد بزرگی است که در نظم موجود رایج است و پیش از اجرا ، شورای‌عالی انقلاب اسلامی یا تحلیل‌گر تلویزیون ، بی‌اث هستند ... و در شرایط موجود ، کمکی به اجرای برجام است .
یک سال و نیم پس از اجرایی شدن برجام یعنی در حال اجرای برجام ؛ تحریم‌ها و تهدید‌های آمریکا نیز تنظیم شده با اجرای برجام است .


هوشنگ طالع

زیر پرده‌ی برجام : سخنان روشن‌گرِ هاشمی رفسنجانی .
ستون پنجم سعودی : و شرکای داخلی .
ایرانیان در گزارش احوال شخصیت‌های ملی ، دچار کوتاهی نیستند ؟!
رام و سر به زیر :‌ به دستور ، نام واکنش‌گر آب سنگین اراک ، به « خنداب » یا « گندآب برجام » جابه‌جا شد .
رییس کل بانک مرکزی :‌ شریک در نخستین  چپاول 123 میلیاردی بانکی که به اعدام فاضل خداداد انجامید . از این شخص ، انتظار بهبود نظام بانکی بیهوده است .

+ منافعِ ملی ; ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٤/۱٢
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 227 و 228 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 227 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 228 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » برنامه 227 ـ بامداد پنج‌شنبه 11 خردادماه 1396


مسعود صفاریان :

هم‌زمانی انفجارهای لندن ، فیلیپین ، مبارزه‌ی توفنده‌ با داعش در دو سوی مرز سوریه و عراق و افغانستان ( به ویژه پس از آزمایش « مادر بمب‌ها » در ماه گذشته ) با مذاکرات ترامپ در عربستان و اسرائیل  و ... مذاکرات ترامپ با اروپائیان بر سر تروریسم و معاهده‌ی آب و هوایی پاریس با معیارهای « زبانِ عمل » ، قابل تامل است .
انفجار در میدان زنبق محله‌ی دیپلمات‌ها در کابل ، در حقیقت انفجار در شبکه‌ی آموزش دیده‌ترین ماموران کارکشته‌ی ناتو و دیگر سازمان‌های به اصطلاح ضد تروریسم است .
مخالفت با معاهده‌ی اقلیمی ، مخالفت با این معاهده نیست ؛ بلکه اجرای این پیمان برای استوارتر کردن موانع پیش‌رفت کشورهای نیازمند به پیش‌رفت است و گفته‌ی مسئول اتحادیه اروپا در باره ندانستن آقای ترامپ فقط سرهم‌بندی است .
مذاکرات دو سویه عربستان بر سر خرید اسلحه تا 380 میلیارد دلار از آمریکا و از سوی دیگر مذاکره با روسیه ( اوپک و غیر اوپک ) برای افزایش بهای نفت ، در حقیقت برقرار کردن معادله میان نفت و اسلحه است .


هوشنگ طالع :

شمشیر کشیدن ترامپ : اوج‌گیری تروریسم .
تغییر موضع حکومت قطر و سازمان حماس : راهبردی یا راهکنشی ( استراتژیک یا تاکتیکی ) ؟!
در برابر تهدید های جمهوری مردم کره ( شمالی ) : آمریکا خود را به « کری و کوری » زده است ؟!
جمهوری کره ( جنوبی ) : اعمال قدرت استعماری آمریکا ؛ استقرار سامانه‌های موشکی بیش‌تر « تاد » بدون نیاز به پروانه‌‌‌‌ از سوی دولت این کشور ؟!
( به عات اشکال در بخشی از ضبطِ برنامه  ، در صورت امکان بازسازی ، در اختیار شنوندگان قرار داده خواهد شد )

***

« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » برنامه 228 ـ پسین پنج‌شنبه 11 خردادماه 1396


مسعود صفاریان :

اینک حفظ نظام توسط برجامیان ، برجام‌سازان و برجام‌گرایان و برجام‌طلبان ، انجام می‌شود .
آشتی ملی یعنی رواج زندگی قانون ، جا افتادن راستین حقوق بشر و تمامی واقعیت‌های حقوق شهروندی .
عرصه‌هایی را ممنوعه اعلام کردن و در مواردی که منافع باندها ایجاب می‌کند این ممنوعه ها را نادیده گرفتن آن ، فریب‌کاری غیر اسلامی و غیر ملی است .
در ظرف 12 ساعت تا نزدیک 8 شب 20 میلیون نفر رای داده بودند ، در 4 ساعت بعدی 23 میلیون رای ؟! بسیار شگفت انگیز است !
عرف آن است که مسجد و محل اجرای موسیقی و ... ، با هم متفاوت اند .
در مجموع ، دولت همان دولت ، مجلس همان مجلس و برنامه همان برنامه است .
گروه بندی داخل مردم ، گوناگون است .
آموزش سیاسی و تشکیلاتی مردم ، ضرورت زندگی موفقیت‌آمیز و پیش‌رفت و توسعه است . حکومت‌ها و دولت‌ها ، ‌هنگامی که راه این آموزش‌ها را می‌بندند حتا مسئولیت حفظ خود را فراموش می‌کنند .
سند ( به اصطلاح سند )‌2030 حاصل کارشناسانی است که برای نان خوردن ، راهی جز بی‌خبری و تظاهر به بی‌خبری ندارند و این گروه ، البته مدعی اند که برای توسعه‌ی پایدار در حال انجام « وظیفه » ‌اند ! برای سرپوش گذاردن بر برجام ، به آن ها بها داده شده است .


هوشنگ طالع :

انتخاب « بد » یعنی پذیرش سلطه‌ی امپریالیسم آمریکا ، استعمار بریتانیا ،‌ امپریالیسم روس و چین ؛
یعنی : سکوت در باره‌ی برجام « مادر قرارداد ترکمان‌چای » .
نفوذ هواپیمای نظامی سعودی تا قلب کشور و ادعاهای « طبق طبق » قرارکاه پدآفند خاتم الانبیا ؟!
در کنارِ برگشت نشدن پول نفت و گاز مجانی به ترکیه ، عدم برگشت پول فرآورده‌های پتروشیمی و ... بستن حساب ایرانیان (‌ذخایر نظام )‌در کشورهای عرب زبان و ایجاد مشکل بانکی در ترکیه و ... در راستای بهتر گشتن « چرخ معیشت مردم » ؟!
چرا و چگونه در برابر ارتش عراق پیروز نشدیم ؟!
سکوت خفت‌بار جمهوری اسلامی و سکوت معنادار مراجع در برابر جنایات آل‌سعود و آل‌خلیفه در بحرین ، عوامیه و یمن .
بازی دوسویه در راستای خلع سلاح کامل ملت و مردم ایران ؛ این بار با پااندازی چین .
« صبر » از روی ضعف : پس از کشتار در مرزهای خاوری ، کشتار در مرزهای باختری .

+ منافعِ ملی ; ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٤/۱٢
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 141 و 142 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و چهل و یکم (141) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و چهل و دوم (142) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

گفت‌وگو روی میز خاورمیانه ، نشست یکصدوچهل‌و یکم ـ پنج‌شنبه پنجم شهریورماه 1394 ـ ساعت 10 بامداد


مسعود صفاریان :

آیا آتش‌بس در اوکراین محقق می‌شود
آتش بس در سوریه را چه کسی می‌خواهد حفظ کند .
سیل پناه‌جویان و مهاجران ، هزاران هزار به سوی اروپا ،‌ محصول جنگ‌افروزی
تجربه در لیبی ، سوریه ، یمن ، عراق و چند کشور افریقایی است و هدف دست‌رسی به نیروی کار ارزان در حد بردگان نیز با برنامه دنبال می شود .
واقعه‌ی گجرات هند ، ناشی از و ضع جمعیت و جامعه در این کشور است .
پیری جمعیت ، به طور مطلق مربوط به ارتقای «‌ امید به زندگی » و بهبود بهداشت نیست ؛ بلکه در سمت کشورهایی که رشد آن ها متوقف شده ، ‌فقر ، بیکاری و نابسانی‌های اجتماعی و در سمت کشورهای موسوم به توسعه‌یافته‌ی اروپایی و آمریکایی « جنگ‌طلبی » فریب‌کاری‌های با ظاهر دموکراسی و بی‌نظمی در خانواده‌ها و مناسبات ساختگی تهی از مسئولیت بشری است .


هوشنگ طالع :

دست‌کشیدن حوثی‌ها و ارتش یمن از بندر عدن ، همراه با اعزام زائران به حج ، به باور بسیاری از دیده‌بانان مسایل منطقه ،‌ از فرآورده‌های محرمانه‌ی « برجام » است .
هشدار حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی در باره‌ی خطز تجزیه‌ی عراق در صورت عدم موفقیت در مبارزه با فساد .
فاش شد : فرمانده‌نظامی آمریکایی هشدار داده بود که اگر عملیات در استان انبار ( عراق ) متوقف نکید ، نیروهای اسیج مردمی را بمباران می‌کنیم .
ترکیه هر روز بیش‌تر در اوهام « امپراتوری » فرو می‌رود / دولت ائتلافی و حضور کردها برای نخستین با در دولت
مسعود‌بارزانی ـ اسرائیل : فروش نفت زیر بهای بازار به اسرائیل

                                                          **     

گفت وگو روی میز خاورمیانه ـ نشست یکصدوچهل‌و دوم ـ‌ پنج‌شنبه پنجم شهریورماه 1349 ـ ساعت 16

مسعود صفاریان :

دولت با ارقام و آماری که اعلام می‌کند ، معلوم نیست چگونه می‌خواهد به رشد 5 درصد برسد .
آیا توسعه‌ی کشور ،  نیاز به فروش نفت به هر قیمت و به هر مقدار دارد یا نیاز دولت است .
رکود تورمی یعنی ازدیاد فاصله طبقاتی و تراکم جمعیت در اطراف « خط‌فقر » آن چنان است که خرید و فروش و مبادله می‌تواند در خور نام « اقتصاد » باشد .
قانو‌گرایی شعار خوبی است ؛ اما نه فقط برای « انتخابات پرشور » .
چه خوب بود آن‌هایی که از دولت تعریف و تمجید می‌کنند ، روش نقد سازنده را نیز به اهل «‌نقد‌مخرب »‌ نشان می‌دادند .
آیا زمین‌خواری تاکنون مورد توجه بوده یا آن‌که قرار است در آینده مورد رسیدگی قرار گیر د ؟!
آیا به واقع موضوع برجام روشن است ، آیا برجام نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی و یا در کنگره آمریکا دارد ؟


هوشنگ طالع :

بازگشایی سفارت انگلیس : برخی آن را روز نکبت نامیدند .
مقابله‌ی روحانی با شورای نگهبان . داستان نمک و نمک‌دان . خود او با رای شورای نگهبان به این جایگاه دست‌ یافته است.
دولت یازدهم جمهوری اسلامی و جبهه‌گیری برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی .
تک‌نرخی شدن ارز یعنی حذف ارز ترجیحی و گران شدن همه‌ی کالاهای اساسی .
رییس سازمان هواپیمایی کشوری : مردم اعتماد ندارند و به اجبار سوار هواپیما می‌شوند .
تنها هفتاد یوزپلنگ ایرانی باقی مانده است : به زودی آن ها نیز از سوی سارمان محیط زیست به شکارچیان خارجی به «‌یورو » فروخته خواهد شد .
ارزش بازار سرمایه 100 هزار میلیارد تومان ( کمابیش 30 میلیارد دلار ) سقوط کرد . وعده‌های « پساتحریم » دروغ از آب در آمد .
تفاوت 40 درصدی آمار بانک مرکزی و گمرک در باره‌ی وزن صادرات غیرنفتی در 2 ماهه‌ی اول سال .
سیاست « پسر سر به راه » : دولت یازدهم هم به این سیاست پیوست .
کرسنت و سیاست اعمال فشار برای سکوت .
صالحی : کلید طلایی منطقه در دست جمهوری اسلامی است ؛ البته کلیدی که مانند کلید آقای روحانی هیچ قفلی را باز نمی کند . دروغ پشت دروغ برای تحمیل ترکمان‌چای هسته‌ای به ملت و مردم ایران .
پول نفت و پارچه غیر مرغوب هندی :‌ پول نفت از دستمان رفت و به  صنایع بافندگی کشور نیز ضربه زدیم .

+ منافعِ ملی ; ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٦/۱٢
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 139 و 140 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و سی و نهم (139) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و چهلم (140) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

«گفتگو روی میز خاورمیانه»‌ نشست یکصدو سی و نهم ( 139 ) در تاریخ پنج‌شنبه 22 امردادماه 1394 به شرح زیر برگزار شد:

 
مسعود صفاریان :

تحلیل کلی اخبار خاورمیانه و اوضاع بین‌المللی
جان کری از ساز و کارهای جدید فشار و مهار ایران می‌گوید
اوباما: خواستار تغییر رفتار منطقه ای و تغییر اوضاع داخلی ایران است
رئیس پنتاگون: چالشهای آینده آمریکا، چین ، روسیه و ترورسم بین‌المللی است
مهاجرینی که به صورت برده از آسیا و آفریقا به اروپا و آمریکا می‌روند تفاوتشان با بردگان قرون وسطایی تحصیل کرده بودن و برخورداری نسبی در همان کشورهای مهاجرفرست است، و با این حال

کشتی‌های این مهاجرین در برابر چشمان کشورهای مهاجرپذیر غرق می‌شوند
در فرانسه قانونی که برای بی‌تفاوتی به تجائز به عنف در برابر چشم دیگران و در محل‌های عمومی مجازات تعیین کرده است فساد اخلاقی را نشان می‌دهدهوشنگ طالع:
پیش‌بینی جنگ میان ناتو و روسیه (بر سرمساله‌ی اوکراین)
خودبزرگ بینی اردوغان و فرورفتن ترکیه درباتلاق جنگ داخلی
حمله‌ی شخصی سخت پوتین به اردوغان (شاید در پرتو تنش میان ناتو و روسیه)
مدیر سیاست خارجی آژانس امنیت ملی آمریکا: ترکیه کردهایی را که با داعش می‌جنگد، هدف قرار می‌دهد... واشنگتن نسبت به مشارکت ترکیه در جنگ علیه داعش اشتباه کرده است.
رییس جمهور نیجریه: آمریکا از تروریست‌های بوکوحرام حمایت می‌کند.
اشرف غنی: افغانستان 14 سال است که در حال یک جنگ اعلام نشده با پاکستان است.
برداشت از سخنان جان کری در آیین 70مین سالگرد بمباران هیروشیما: ببنید چه وحشتناک است . ما این کار را کردیم تا امروز جلوی ایران را بگیریم.گفت وگو روی میز خاورمیانه  نشست 140ام ‌بعد ازظهر پنج‌شنبه 22 امردادماه1349 در باره‌ی مسایل داخلی برگزارشد .

+ منافعِ ملی ; ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٥/٢۸
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 137 و 138 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و سی و هفتم (137) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و سی و هشتم (138) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

« گفتگو روی میز خاورمیانه »‌ نشست یکصدو سی و هفتم ( 137 ) ـ پنج‌شنبه هشتم امردادماه 1394 ـ‌ساعت 10 بامداد
 
مسعود صفاریان :

* اخبار خاورمیانه ، هم‌راه با تحلیل کوتاه
* در میان اخبار مربوط به اوضاع عراق و سوریه و هم‌زمان با یورش ناجوانمردانه ترکیه به مواضع کردها به بهانه‌ی مبارزه با داعش ، همایش علمای جهان اسلام در بیروت برای بررسی مسایل منطقه ، امیدوار کننده است . به ویژه آن که در سند نهایی همایش ، آل‌خلیفه به سبب برآورده نکردن خواسته‌ی به حق مردم بحرین ونیز مجامع جهانی را برای سکوت در برابر فجایع عربستان دریمن ، محکوم می‌کنند .
* دبیرکل سازمان ملل متحد ، توسعه شهرک‌سازی‌های صیهونیستی را محکوم کرده‌است و نیز دبیرکل سازمان ملل متخد هم‌راه با دیگر سازمان های بین‌المللی از وخامت اوضاع انسانی در یمن می‌گوید و بحران سوریه را نماد « شکست جامعه‌ی جهانی » می‌خواند ، از فصل جدید در روابط بحرانی منطقه می‌گوید و اظهار می‌دارد که نقش ایران در حل مسایل خاور میانه مهم اس ( البته بعد از موافقت‌نامه‌ها )هوشنگ‌طالع :

* حکومت ترکیه « کردکشی و علوی‌کشی » به بهانه‌ی مبارزه با داعش
* آغاز فروپاشی سامان اقتصادی ترکیه
* سیاست زشت مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان
* ناتو با آدم کشی و ویرانی به هرشکل موافق است
*  ائتلاف به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی آمریکا برای حفظ داعش
* روسیان از محو اوکراین مانند یوگسلاوی پیشین سخن می‌گویند
* در یمن 29 حزب و سازمان سیاسی ، زمام دفاع از کشور به دبیر کل انصارالله سپزدند
 


به نام خداوند جان و خرد

« گفتگو روی میز خاورمیانه » نشست یکصد و سی و هشتم ( 138 )  ـ پنج‌شنبه هشتم امردادماه 1394 ساعت 14
 

مسعود صفاریان :

* غیر از مسایل کارگری ، تجمع اعتراضی معلمان و امور دیگر ، رفت و آمدهای کسانی از سوی قدرت هایی که طرف مذاکره با ایران بودند و اظهار نظرها در باره‌ی موافقت نامه‌ی پیچیده و « ‌وینیزاسیون شده »‌ هسته‌ای در اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای با اظهار نظرهای دبیرکل سازمان ملل متحد ، بسیار پرمعنا و گویاست .
*  قلب ماهیت ان پی تی به نحوی که نوام چامسکی هم در باره‌ی آن بیانیه داده است و پنهان‌کاری و پنهان‌داری مطالب موافقت‌نامه هسته‌ای تا جایی که سخن‌گوی دولت می گوید که  قرار نیست مجلس در باره آن رای بدهد و مشاور حقوق‌دان رییس جمهور خانم الهام امین‌زاده در کنار رییس جمهور که خود را سرهنگ نمی‌داند ، می‌گوید «‌طبق قانون اساسی موافق‌نامه به مجلس می‌رود ؛ اما الزامی به تصویب آن نیست .
در شرایطی که هیچ چیز به اندازه‌ی زندگی قانونی مردم در میهنشان مورد نیاز نیست ، محتوای غیرقابل دفاع و لازم به پنهان کردن موافقت‌نامه را نشان می‌دهد .
 

هوشنگ طالع :

 *برجام : نافرجام
* ترجمه‌ی نادرست
* سخن‌گوی قوه‌ی مجریه : « قرار نیست توافق در مجلس به رای گذاشته شود »  : ‌صدای سلطه و دیکتاتوری رساتر می‌شود
*  گزاره یا « فکت شیت »‌ آمریکایی‌ها از توافق لوزان برابر است با برجام
* دولت با دعوت از طرف‌های مخاصمه درپی به بندکشیدن بیش‌تر ملت و مردم ایران
* رییس مجلس هم‌گام با قوه‌ی مجریه برای جلوگیری از رای‌گیری / سخنان رییس مجلس شنیدنی است
* شمارگان کتاب به 500 نسخه رسیده است ؛ آن هم از سوی انتشارات قدری مانند « طهوری »
* هجوم هم‌جانبه جمهوری اسلامی به زبان فارسی با نقش مخرب صدا و سیما و وزارت ارشاد اسلامی
* « فوت » جمعیت ایران
* ترس از نابود سازی دست‌اوردهای شگردشناسی ( تکنولوژی ) ایرانیان با بهانه واردات « قطعه‌ی اصلی »
* بهتربود لورن فابیوس بنیان‌گذار بیماری ایدز در ایران را به جای بردن نزد خانم ابتکار ، به دیدارعتیقه‌فروشان خیابان منوچهری می‌بردند / فابیوس یکی از بزرگ‌ترین عتیقه‌بازان فرانسه و اروپاست
* استان اگری که خط لوله گاز به ترکیه در آن‌جا بریده شده است ، در دوران رضاشاه از ایران تجزیه گردید

+ منافعِ ملی ; ٤:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۱٢
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 135 و 136 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و سی و پنجم (135) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و سی و ششم (136) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

« گفتگو روی میز خاورمیانه » برنامه یکصد وسی و پنجم ( 135 )  ـ پنج‌شنبه 25 خردادماه 1394 ـ ساعت 10 بامداد  
مسعود صفاریان :
·        تحلیل مختصر اخبار خاورمیانه
·        بحران و کشتار اوکراین با قراردادهای نفت و گاز ، پنهان می‌شود
        آتش بس یمن اجرا نشد
·        داعش با مجبور کردن و به نمایش گذاردن آدم‌کشی نوجوانان 14 ـ 13 ساله ،‌ جنگ بی‌قانون را رواج می‌دهد
·        جنگ به جای « توسعه » ، جای هم‌کاری کردها و دیگر گروه‌های کشور عراق را گرفته است
·        بریکس و گروه ه‌بندی جهان در ارتباط با نفتی‌ها در نظر گرفته شوند
 
هوشنگ طالع :
·        آیا در جریان مذاکرات 1 + 5 توافق میان روسیه و آمریکا بر سر اوکراین به عمل آمده است  ؟
·        توقف عملیات ارتش عراق علیه داعش زیر فشار آمریکا
·        در سوریه هم‌کاری تنگاتنگ ارتش سوریه و حزب‌الله لبنان
·        « اجرای آتش » به جای « آتش بس » در یمن
·        حذف دلار از دادوستد در میان کشورهای بریکس
·        اعلام پایان آتش بس از سوی پ کا کا
·        عینک RAYBAN باعث شکست اردوغان
·        رهبری بارزانی در خط پایان / زمزمه‌های دو اقلیم
·        چراغ سبز ملا عمر به گفت‌وگو با حکومت کابل
 
« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » نشست یکصد وسی و ششم ( 136 ) ـ پنج‌شنبه 25 خردادماه 1394 ـ ساعت 14

مسعود صفاریان :

·        برناه اقتصادی ششم به یاری کتاب آقای روحانی ، تقلیل دلارهای بلوکه شده و استفاده از اصطلاح « پساتحریم » و « پسامذاکرات » معنا دار اند
·        نمایشگاه قرآن و گفته‌های خانم ملاوردی در روز عفاف و حجاب
·        نمایشنامه ذهن زشت هم نوشته خواهد شد : جان فوردز نش ریاض‌دان آمریکایی است . از زندگی او در تحقیق هندسه جدید و دیفرانسیال و « نظریه بازی‌ها » و گرفتاری‌ها و حرف‌هایش ، فیلم « ذهن‌زیبا » را ساخته اند ( به او  استادی دانشگاه شیکاگو پیشنهاد شد و او نپذیرفت و گفت که می‌خواهد امپراتور قطب‌جنوب بشود ) .
·        زیبایی مفهوم ژرف از علم ، اخلاق و هنر را در خود دارد و در شرع هم مطرح است . چنان که از قول‌خدا گفته اند که « خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد » و یا می‌گویند انشتین در اخر برای نظریه دکتر حساب گفته است که «‌حالا زیبا شد » . در برابر زیبا و زیبایی ، زشت و زشتی را داریم : دروغ ، ‌ظلم ، ‌زور ، ‌تهدید ، بی‌قانونی ، جهل و ... همه زشت اند .
·        در دوازده سال مذاکره ، به ظاهر یک « دروغ » و یک « اتهام » بررسی می‌شد : « ایران بمب اتمی می‌سازد ، هدف از غنی‌سازی در ایران ساختن بمب اتمی است ، تظاهر به تولید برق راهی برای ساختن بمب اتمی است » و ما که از تسلیحات اتمی بر خلاف ان پی تی برخورداریم و دایم جنگ‌افزار کشتار جمعی می‌سازیم و آزمایش می‌کنیم ، باید ایران را زیر نظر داشته باشیم تا در آینده برخلاف ان پی تی رفتار نکند ...
 به دلایل بسیار زیاد این فرآیند در برابر فعالیت های « ذهن زیبا » نمایشنامه‌ای بوده از فعالیت های زشت «‌ذهن زشت » که در آینده نوشته خواهد شد
هوشنگ طالع  :
·        من اجازه نمی‌دهم
·        پرونده‌ی ایران سال ها در شورای امنیت گشوده باقی خواهد ماندو هر لحظه امکان بازگشت تحریم‌ها ( در صورت لغو ) ‌وجود دارد
·        تحریم های تسلیحاتی و موشکی هم‌چنان دست نخورده باقی خواهد ماند
·        محدودیت ها دست کم تا 15 سال
·        پیروزی بزرگ در زمینه تحقیق و توسعه ؛ اجازه‌ی پژوهش بر سر اختراع چرخ و البته در یک بازه‌ی زمانی برای ساخت‌ دوبارهی « چرخ » مربوط به دوران کیومرث
·        کار آمانو تا بهار آینده
·        آمریکایی‌ها خواهان مذاکره بودند ؟!
·        تنها 300 کیلوگرم اورانیوم 5/3 درصدی
·        افزودن بر انتظارات مردم با تبلیغات دروغین
·        آماده سازی ظریف برای دوران « پسا روحانی »‌
·        روحانی : توافق اگر دست‌آوردی هم نداشته باشد ، مذاکرات فی‌نفسه یک پیروزی است ؟!

+ منافعِ ملی ; ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۱
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 131 و 132 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و سی و یکم (131) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و سی و دوم (132) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

گفت‌وگو روی میز خاورمیانه  ـ نشست یکصدو سی و یکم (131 ) ـ پنج‌شنبه 28 خردادماه 1394
مسعود صفاریان :
•    شرح کلی اخبار خاورمیانه و جهان
•    مشروح مبارزه انتخابانی خانم هیلاری کلینتون و جب بوش و نخستین نطق‌های انتخاباتی آنان بسیار پر معناست . انتشار کتاب خاطرات خانم‌کلینتون و فعالیت‌های وی برای ایجاد تروریست‌های داعش ، الشباب ، بوکوحرام و ... اینک می‌گوید برای او رهبری مردم آمریکا در داخل آمریکا هم مهم است ، زیرا اگر آن‌ها به جایی برسند ، آمریکا هم به جایی می‌رسد . او اختلاف طبقاتی را هدف قرار می‌دهد و به جمهوری‌خواهان به عنوان «‌ثروت‌اندوز »‌ حمله می‌کند و کارگزارنش می‌گویند که صدای او « صدای نو » و « انرژی نویی » ‌است که بی ارتباط با برنامه‌های او برای اقتصاد‌های نفتی و فعالیت‌های محیط زیست آمریکایی نیست .
در برابر جب بوش با تکیه بر کهنه‌سربازهای آمریکا و این که آمریکا باید رهبری جهان را به دور از ساده‌اندیشی اوباما و روش‌های او را  پیش گیرد، آغاز رقابت کرده است .
در همین روزها فعالیت هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در خاورمیانه ، پاکستان ، یمن ، عراق و سوریه و نیزخودروی بی‌سرنشین و پلیس ماشینی ( روباتیک )‌ ضد تروریست در خود آمریکا ، به عملیات گسترده دست می‌زنند .
بدین سان به کوشش چشم‌گیر مادلن آلبرایت پاسخ می‌دهند ، به نحوی که سرباز آمریکایی چندان آشکار و پراکنده در هر کجا نباشد.
•     در ایران به نحوی که پژوهش‌گران  بی‌خبر مدعی روش های دلالی هستند و آن گونه که قراردادهای IPC ( قراردادها نفت و گاز جمهوری اسلامی ) تنظیم می‌شود و نماینده مجلس و نایب‌رییس مجلس و نایب رییس خانه کشاورز از اوضاع کشاورز و کشاورزان می‌گویند و با توجه به این که معاون بانک مرکزی‌ می‌گوید برای سامان‌دهی به نابسامانی‌های پولی و بانکی به ارداده سه قوه و به برخورد با آثار امنیتی ، سیاسی و اجتماعی آن نیازمندیم  ... تو گویی که اینان موفق شده‌اند که انقلاب را دور بزتت و در سال 1357 انقلابی واقع نشده‌ است .
محمد حیدری :
صف‌ارایی نیروهای آمریکایی با تجهیزات فوق سنگین  در مرزهای روسیه با واکنش روسیه به این امر با تجهیزو گسترش زرادخانه هسته‌ای خود و سر انجام اوج‌گیری تنش بین آمریکا وچین بر سر جزایر  اسپراتلی و مسایل دیگری که در دو هفته گذشته رخ داد ، نشان دهنده ان است که اگر چه هنوز خاور میانه و شمال آفریقا کانون اصلی تنش‌ها است ، اما باید آماده باشیم که :
1-  در ماهیت تنش‌های این منطقه تغییرات غیر منتظره‌ای ایجاد شود
2- کانون بحران و تنش جدیدی در مناطق دیگر جهان به صورت آتشفشانی فعال شوند
هوشنگ طالع :
•    امپراتوری عثمانی دوم سِقط شد : اثر این رخداد بر روی مسایل خاور میانه به ویژه سوریه و عراق .
•    ترکیه وارد یک دوره بی‌ثباتی شد . «60درصد» جکومت را  حق خود می‌داند .
•    آمریکا در شرق اروپا، در پی پایه‌ریزی  یک برخورد نظامی ‌است .
•    اوضاع اسف‌بار اوکراین  / بازنده اصلی زیاده‌خواهی‌های آمریکا- ناتو ، مردم اوکراین اند .
•    گفت و گو های یمنی ـ یمنی .  حکومت عربستان ، پس از ناکامی در جنگ با یمن ، داعش را به یاری خواست .
•    نقس روسیان در آغاز جنگ عربستان علیه یمن.
•    جبهه‌ی اروپای شرقی ( آمریکا – ناتو علیه روسیه )‌، جبهه‌ی جنوب خاوری آسیا ( آمریکا + ژاپن و کره جنوبی علیه چین و کره شمالی ) .
•    اعلام  جنگ روسیه در صورت به خطر افتادن مرزهایش / اخطار چین که خواهان جنگ نیست ؛ اما آماده‌ی جنگ است . کره شمالی ، دعوت آمریکا به جنگ .
•    گفته میشود که مذاکرات پایان یافته و دولت جهموری اسلامی « ترکمان‌چای هسته‌ای» را پذیرفته است
•    مردم نشان دادند نه فراموش می‌کنند و نه می‌بخشند
•    دهن کجی دولت به مردم به بهانه‌ی « رای»
•    چالش باز ( open chalenge ) در کشتی کچ . اگر مدعی رای هستند ، چرا از همه پرسی ( رفراندوم ) پرهیز می‌کنند
•    طرح 161 نمایندگان مجلس و سخنان » آقای بروجردی رییس کمسیون امور خارجه و امنیت ملی : طرح161 نماینده برای آن است که مذاکره کنندگان خط‌های قرمز رهبری را رعایت کنند .

                                     ×××××××××

در گفتگو روی میز خاور میانه نشست 132 به تاریخ پنچشنبه بعد از ظهر 28/3/1394 ، مطالب مربوط به مسایل داخلی مطرح گردید .

+ منافعِ ملی ; ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٤/٤
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 129 و 130 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و بیست و نهم (129) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و سی‌ام (130) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

گفت‌وگو روی میز خاورمیانه ـ نشست 129 ـ پنج‌شنبه 14 خردادماه 1393
مسعود صفاریان :
•    شرح کوتاه اخبار خاورمیانه
•    اخزاب اگر محل ، تابلو ، و نحوه‌ب فعالیت اغلام‌شده داشته باشند ، روزنامه ها و نشریات به بیانیه‌ی حزبی بدل نمی شوند .
•    فرآوری نفت و نه تولید برای خام‌فروشی با بهار 30٪ زیر قیمت بازار
•    امثال داعش زایده متشکل و سازمان‌یافته  ی دقیق‌ترین و پیش‌رفته‌ترین ارتش‌های دنیا و به ویژه آمریکاست .
•    مذاکره ملی و مسئولانه در راستای منافع ملی «‌معامله » و « بده بستان »‌نیست . ساختار هسته‌ای از آغاز با 1 + 5 باضافه‌ی یک هم‌آهنگ کننده ، نمی‌توانسته و نمی‌تواند یک نتتیجه‌ی منطقی داشته باشد . « مدیریتی »‌که ما در امور گوناگون می‌بینیم ، نمی تواند تطهیرکننده‌ی بزرسی‌های طمع‌کارانه‌ی طرف مقابل باشد ؛ بازرسی‌هایی که کم‌ترین و ساده‌ترین آن ها فجایعی به بار آورد که یوکیو آمانو برای ایجاد فراموشی ؛‌عذرخواهی کرد .
•    مذاکره و حصول توافق منطقی تنها می‌تواند با آژانس بین‌المللی دنبال شود .
•    بسیار با معناست که اوباما می‌گوید « برنامه جنجالی هسته‌ای ایران .
محمد حیدری :
سانسور دوسویه‌ی « چه بنویس » و « چه ننویس » که از سوی شبکه رسانه‌ای غرب به گستردگی  اجرا شده ، موجب گردیده که افکار عمومی جهان ، ریشه‌ی مسایل و تنش‌های خاورمیانه و شما آفریقا را تنها نوعی احتلاف قومی و مذهبی و نیز خودکامگی حکومت‌های این منطقه ببینند و حقایق مسلم دیگر را نادیده بگیرند . در این راستا ، مثالی را ذکر می‌کنم و آن شناخت کانون‌ها و کمپانی‌هایی هستند که در قاچاق نفت سوریه و عراق وسیله‌ی داعش و اقلیم کردستان عراق ، نقش دارند . کریستوفر هلمن در وبسایت مجله فوربس می نویسد :
کمپانی جنل انرژی را میلیاردر ترکیه ای بنام محمدامین قره محمد [محمت امین قره محمت] در ترکیه تأسیس کرد. یکی از مالکین اصلی جنل انرژی آقای ناتانیل روچیلد، پسر لرد یعقوب [جیکوب] روچیلد و نوه لرد ویکتور روچیلد بریتانیا، است.
رئیس کمپانی جنل انرژی تونی هایوارد است که قبلاً رئیس بریتیش پترولیوم بوده و اکنون هم رئیس کمپانی جنل انرژی است و هم یکی از گردانندگان اصلی کمپانی گلنکور. کمپانی گلنکور را، که به فعالیت‌های غیرقانونی شهره است، مارک ریچ، میلیاردر بدنام، در سال 1974 تأسیس کرد. مارک ریچ کارش به دادگاه کشید و، به جرم عدم پرداخت مالیات و معاملات غیرقانونی با ایران، محکوم شد ولی در سال 2001 بیل کلینتون، رئیس‌جمهور، او را عفو کرد. بنوشته کریستوفر هلمن، جنل انرژی با بانک معروف و بدنام گلدمن ساکس پیوند مالی نزدیک دارد.
این همان شبکه
علل توسعه شگرف داعش را طی کمتر از یک سال اخیر (از سقوط موصل در ۲۰ خرداد ۱۳۹۳/ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴) در آسمان‌ها جستجو نکنیم.
•    
هوشنگ طالع
•    داعش و موش‌وگربه‌بازی ارتش عراق
•    عربستان سعودی برای فرافکنی شکست نظامی در یمن ، درپی مذهبی کردن مشکلات داخلی است .
•    آمریکا ، در پی کشاندن اوکراین به جنگ
•    آمریکا درپی افزایش تنش در خاور آسیا .
•    آمریکا و آمادگی برای دخالت احتمالی در افریقا
•    تغییر اوضاع جنگ در سوریه ، به گفته‌ی دبیر شورای امنیثت‌ملی و سردار سلیمانی . باید بسیار هوشیار بود .
•    مساله‌ی هسته‌ای و عدم آگاهی‌رسانی به مردم . اوج‌گیری اعتراض‌ها و درخواست سخم‌گوی دولت برای سرکوب اجتماعات آرام .
•    اقتصاد برپایه‌ی دروغ .
•    سقوط رشدعلمی کشور .
•    دولت یازدهم : پولدارها قابل شناسایی نیستند ؟!

گفت‌وگو روی میز خاورمیانه ـ نشست 130 ـ‌پنج شنبه 14 خردادماه 1394 بعد ازظهر در تحلیل مسایل داخلی برگزار شد .

+ منافعِ ملی ; ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٤/٤
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 127 و 128 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و بیست و هفتم (127) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و بیست و هشتم (128) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

گفت‌وگو روی میز خاورمیانه ـ  نشست یکصدو بیست و هفتم (127 ) ـ  بامداد پنج‌شنبه 31 اردیبهشت ماه 1394برگزار گردید :

مسعود صفاریان :
•    تداوم جنگ و تخریب و تفاخر به آن ، دست‌آورد « کمپ‌دیوید » بود . مشخصه‌ی دهه‌ی دوم سده‌ی بیست و یکم آن است که هیچ چهره‌ی صاحب اندیشه و سلیم و با حسن نیتی در مدیریت قدرت‌های بین المللی حضور ندارد . با این حال بدیهی است که افزون برمقامات ظاهری و شخص اول این کشورها ، مشاوران و کارشناسان و سازمان های آن ها نیز دست‌اندرکار ایجاد وضع موجود هستند .
•    در ایران توافق‌نامه‌ی 1 + 5 به ترتیبی که اجرا شده و دارد اجرا می‌گردد ، با همه‌ی ابهامات و انتقادهایی که به  دست‌آورد  « لوزان سویس » وارد آمده ،  به تقریر در خواهد آمد و اسباب رقابت‌های جناحی و انتخاباتی و تداوم انحصارات و لگام‌گسیختگی اقتصادی را فراعم خواهد آورد .
•    بدون آزاداندیشی و به معنای « آزاداندیشی » کرسی‌های آزاداندیشی و جود ندارد و نخواهد داشت و مسایل صنفی دانش‌جویان و مسایل محتوایی دانشگاه‌ها مانند « بورسیه‌‌‌‌ها » ، « پایان‌نامه‌ها » و « علم» و « تحقیق » پوشیده خواهد ماند . چنان‌که دانشگاه 80 ساله‌ی تهران هنوز رییس ندارد .
•    « خصوصی‌سازی » از هیچ‌سوی به گونه‌ی واقعی  مشخص نشده است و عبارتی است بی‌محتوا و متناقص ، به ویژه در زمینه‌ی آموزش و پروزش مورد نیاز توسعه‌ی کشور نیازمند به توسعه ...
•    بانک‌ها و موسسه های مالی « غیرمجاز » بسیار بی‌منطق است که راهی برای مهار آن ها جز مماشات و هم‌کاری قدم به قدم وجود ندراد . در این صورت چرا به آن ها می‌گویند غیرمجاز ، به ویژه آن که متولی آن ها ، هم‌چنان « موسسات مجاز » هستند .


محمد حیدری :
•    سخنان دیروز رهبر عالی جمهوری اسلامی  در مراسم دانش‌آموختگی دانشگاه سپاه مبنی بر این که نیروهای خارجی می‌خواهند جنگ های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند ، باید به عنوان یک ناقوس خطز تلقی شود .
•    نگاهی به رویدادهای دو هفته‌ی گذشته‌ی منطقه ، به ویژه تسلیم دو لشگر و یک تیپ ارتش عراق در برابر داعش و رویدادهای یمن ، مواضع جدید و خطرناک افغانستان و ... نشان‌دهنده‌ی آن است که چرا رهبر جمهوری اسلامی  چنان سخنانی را در آن مراسم بیان کردند .


هوشنگ طالع :
•    ورود خودسرانه‌ی نخست‌وزیر ترکیه به خاک سوریه و هم‌زمانی نیرو گرفتن بیش‌تر داعش در عراق و سوریه .
•    اتحاد « بی‌فرهنگان و بی‌ریشگان » ‌یعنی آمریکا ـ عربستان ـ ترکیه  برای به نابودی کشاندن کامل آثار تمدن و فرهنگ این بخش از جهان .
•    سفر وزیر امورخارجه‌ی آمریکا به روسیه و بازهم بازی روسیه با « کارت » ایران برای گرفتن امتیاز و یا ندادن امتیاز بیش‌تر .
•    روسیه و فرمان نوسازی جنگ افزارهای هسته‌ای این کشور.
•    تهدید  سرراست ( مستقیم ) هسته‌ای ‌اسرائیل و سکوت کامل جمهوری اسلامی و یا خود را به نفهمی‌زدن .
•    افزایش تنش در خاور آسیا برای کم‌رنگ کردن تنش‌ها در خاورمیانه : ژاپن کره شمالی را در صورت حمله‌ی موشکی به آمریکا ، به حمله‌ی موشکی تهدید کرد .
•    جمهوری اسلامی : بعله می‌گوییم ؛ اما همبستر نمی‌شویم ؟!
•    جمهوری اسلامی  ، طالبان افغانستان را به گونه « دوفاکتو»‌ با دعوت از هیات رسمی آن به تهران ، به رسمیت شناخت . معلوم شد این سفر سوم هیات طالبان بوده است .
•    87 در صد مردم ، مشکلات اقتصادی کشور را نتیجه‌ی سوءمدیریت می‌دانند و تنها 13 در صد آن را نتیجه‌ی تحریم‌ها .
•    داستان غم‌انگیز یارانه ها : اعلام ها و تکذیب‌ها و سرانجام قطع یارانه‌ی برخی از فقیرترین قشرها .
•    کشتی نجات چه شد ؟
•    خلع‌سلاح هسته‌ای ایران در حالی که دیگر کشورهای جهان سرگرم تجهیز بیش‌تر و یا مانند عربستان که خواهان « خرید جنگ‌افزار هسته‌ای » از پاکستان است و تهدید مستقیم اسرائیل به کاربرد بمب اتمی علیه ایران .
•    ارداه‌ی نیرومند درون جمهوری اسلامی برای نابودی کیفی و کمی نسل و تبار ایرانی .

گفت وگو روی میز خاورمیانه  نشست یکصدوبیست و هشتم ( 128 ) ‌بعد ازظهر پنج‌شنبه 31 اردیبهشت 1349 در باره‌ی مسایل داخلی برگزارشد .

+ منافعِ ملی ; ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۳/۸
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 125 و 126 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و بیست و پنجم (125) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و بیست و ششم (126) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

گفتگو روی میز خاورمیانه برنامه یکصد و بیست و پنجم در تاریخ پنجشنبه  17 اردیبهشت‌ماه 1394 به شرح زیر برگزار شد:


هوشنگ طالع:
عربستان با پشتیبانی کشورهای عرب زبان، آمریکا، فرانسه و ناتو، در پی تجزیه‌ی یمن است. آشکارا می‌گوید که یمن استان حصرموت را به ما واگذار کند، تا بمباران‌ها قطع گردد. پایگاه مرزی عربستان در برابر حمله‌ی یمنی ها فرار کردند
آمریکا در پی تجزیه‌ی عراق. ایستا کردن پیشرفت نیروهای ارتش عراق با جنجال آفرینی.
درگیری های شدید ارتش افغانستان با نیروهای تروریست (طالبان، داعش، القاعده) بسیاری از نمایندگان مجلس افغانستان خواهان لغو قرارداد امنیتی آمریکا - افغانستان شده اند آمریکا از این طریق، نیروهای تروریست را پشتیبانی می‌کند.
روش نادرست کشورهای آسیای میانه به ویژه تاجیکستان به‌گونه‌ی آشکر اسلام‌ستیز که می‌تواند به نیروگیری داعش و بنیادگرایان اسلامی گردد
دور تازه‌ای به اصطلاح گفتگو‌های غیر مستقیم سوریه، برای وقت کشی استگزاره (فکت شیت) جمهوری اسلامی
مساله‌ی تحریم‌ها (با تدبیر تحریم‌ها را برطرف می‌کنیم)
نمایشگاه کتاب


***

گفتگو روی میز خاورمیانه نشست 126 ام در پنجشنبه 17 اردیبهشت‌ماه 1394 بعدازظهر درباره مسائل ایران برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ٥:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٢/٢۸
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 123 و 124 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و بیست و سوم (123) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و بیست و چهارم (124) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

گفتگو روی میز خاورمیانه برنامه یکصد و بیست و سوم در تاریخ پنجشنبه  3 اردیبهشت‌ماه 1394 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
چین به غیر متعهدها می گیود به دنبال مدیریت بین المللی جدیدی باید باشند، اما تاکنون خود حمایت و اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است.
برنامه هسته ای ایران صلح آمیز بود و همانطور که اعلام کرده بودیم تحریم ها هم ظالمانه و غیر قانونی بود، نه تنها این تحریم ها باید لغو شود بلکه به خاطر آنها باید غرامت هم به ما بپردازند و این کاملا بی وجه و غیر قانونی است که به بهانه‌ی صلح آمیز ماندن آن بخواهند سالها ما را در کنترل خود بگیرند.
بدون زندگی و رواج قانون در تمام امور ایران انتخابات چه استانی و چه غیر استانی نتایج درستی نخواهد داشت.محمد حیدری:

واگذار کردن سامانه s300 به ایران که به معنای زیر پا گذاشتن فصلنامه شورای امنیت سازمان ملل از سوی سوریه است؛ پذیرش و تن در دادن به آتش بس از سوی عربستان در جنگ یمن، تشکیل بانک زیرساخت آسیایی با هدف پایان دادن به سلطه بانک جهانی؛ و چند رویداد مهم دیگر نشان می‌دهد نظم غالب جهانی در حال دگرگون شدن است. این دگرگونی ها می‌تواند فرصت های کم نظیری را برای برون رفت ایران از مشکلات کنونی (بویژه در زمینه پروژه هسته ای) ایجاد کند. اما شوربختانه، به دلیل ترکیب دیپلماسی ایران و برخی از دارندگان قدرت ویژه و حاشیه امن امید نمی رود از این فرصت شود.
این مطلب تحلیلی را روز اول اردی بهشت 81 روی مجله اینترنتی پارس پژواک ( اولین مجله اینترنتی ایران که خودم راه اندازی کرده بودم )، گذاشتم . دقت در اسامی آمده در این تحلیل و مسئولیت های کنونی آن ها ، خیلی نکته ها را در زمینه پرونده هسته ای ایران روشن می کند :

مدت‌ها پس از آن که اخباری افواهی در مورد آغاز «نوعی مذاکره با آمریکا» در محافل سیاسی ایران مطرح بود, سرانجام روزنامه بنیان روز یکشنبه 25 فروردین از قول یک نماینده مجلس شورای اسلامی, که خواسته نامش فاش نشود, نوشت: وی ضمن تایید خبر تشکیل گروه بررسی روش‌های سیاست خارجی گفت: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی, گروهی به منظور «لابی‌ کردن» با آمریکا انتخاب شده‌اند...
فردای آن روز به این خبر سه واکنش معنادار نشان داده شده؛ به این شرح:
1- روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار اطلاعیه‌ای, شایعه تعیین کمیته مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد. (مفهوم: شورای عالی امنیت ملی کمیته‌ای تشکیل نداده و با مذاکره هم مخالف است. مفهوم مخالف: اما امکان آن که «لابی»های دیگر مشغول انجام کارهایی باشند, منتفی نیست)
2- حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی : «... در هیچ دوره‌ای روابط افراد غیر دولتی و مبادلات اقتصادی, فنی و علمی میان ایران و آمریکا از جانب دولت ایران ممنوع نشده است, ولی اگر جناح‌های سیاسی بخواهند از این موضوع به عنوان حربه‌ای جناحی استفاده کنند, دشمن سوء ا ستفاده می‌کند. (مفهوم: بعد از ماجرای مک فارلین و ایران کنترا, این تجربه حاصل شد که مقامات دولتی نباید مستقیما با آمریکائی‌ها تماس بگیرند و مذاکره کنند, اما نمایندگان مجلس (که جزء دولت محسوب نمی‌شوند) و سایر افراد از این قاعده مستثنی هستند, ولی باید مواظب باشند از این قضیه حساس در منازعات جناحی استفاده نشود.
تیتر روز بعد روزنامه همبستگی هم که «هاشمی رفسنجانی مذاکره نمایندگان ایران و آمریکا را تایید کرد» بود و بیشتر جنبه جلب مشتری داشت, موید این واقعیت است. مفهوم مخالف: اگر سخن نماینده مجلسی که با روزنامه بنیان مصاحبه کرده است, از بیخ و بن نادرست بود, آقای هاشمی رفسنجانی هم باید همان موضع شورای عالی امنیت ملی را می‌گرفت، نه این که فقط به نمایندگان زینهار دهد ( مواظب باشند این قضیه به عنوان حربه‌ای جناحی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد)
3- همان روز, (26 فروردین) روزنامه انتخاب نوشت: «شماری از نمایندگان مجلس به دنبال روشن شدن ابعاد ماجرا, در زمینه سیاست خارجی کشور هستند که خود نام آن را «قبرس گیت» نهاده‌اند. یک نماینده دیروز با اعلام این مطلب به خبرنگاران گفت: برخی مطبوعات داخلی و خارجی در روزهای گذشته مدعی شده‌اند دو نفر دیپلمات, ظاهرا به نمایندگی از سوی مجمع تشخیص مصلحت( که ریاست آن بر عهده آقای هاشمی رفسنجانی است) به نیکوزیا پایتخت قبرس رفته و در آنجا با دو دیپلمات آمریکایی مذاکراتی به عمل آورده اند.... در پیگیری‌های نمایندگان مشخص شده است شورای عالی امنیت ملی, به تازگی مصوبه‌ای درباره ضرورت گفت و گو با آمریکا داشته است و افرادی نیز در این زمینه انتخاب شده‌اند.... اعضای هیات مذکور را ظاهرا علی لاریجانی رئیس سازمان صدا و سیما, احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌دهند.» (مفهوم : با توجه به آن که صاحب امتیاز روزنامه انتخاب سازمان تبلیغات اسلامی است ـ گرچه این موضوع در شناسنامه آن ذکر نمی‌شود ـ و سردبیری آن را نیز حجت الاسلام دکتر سید محمد طه هاشمی برعهده دارد, اگر قضیه مذاکرات از بیخ و بن غلط بود, روزنامه مزبور چنین خبری را درج نمی‌کرد. مفهوم مخالف: از مقایسه این خبر با اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی می‌توان نتیجه گرفت که «در قبرس خبری هست»)
ما ایرانی‌ها ضرب المثلی داریم که می‌گوید: «تا نباشد چیزکی, مردم نگویند چیزها». لذا اگر مذاکره‌ای در کار نباشد, این همه حرف و حدیث, آن هم از زبان و قلم شخصیت‌های طراز اول سیاسی جاری و نوشته نمی‌شود.
ظاهرا کسانی, بی اطلاع کسان دیگری کارهایی انجام داده‌اند و دعوا هم بر سر این است که چه کسی یا چه مرجعی, تحت چه شرایطی سرگرم شکستن تابوی مذاکره با آمریکا است.
در روزهای بعد از مطرح شدن این «چیزک» ها در ارتباط با «لابی مذاکره کنندگان با آمریکا»، سخنگوی وزارت خارجه مذاکرات قبرس را قویا تکذیب کرد و همچنین قویا متذکر شد نه موضوع مذاکره در سوئیس در مورد صادق خرازی ونه مذاکره و
لابی با آمریکا صحت دارد و نه هیچ ارتباطی میان شایعات مطرح شده …
چون در عمل ثابت شده در ایران وقتی موضوعی «قویا» مورد تکذیب قرار میگیرد، بعدها معلوم می شود قویا بی اساس نبوده، لذا این احتمال وجود دارد که بعدها معلوم شود چنین شایعاتی «قویا» ریشه در واقعیاتی داشته است.
هوشنگ طالع:
شکست توفان نکبت، سرآغاز دگرگونی های بسیار چه در درون عربستان و چه در جهان عرب
در کالبد بی‌جان عرب به ویژه عربستان سعودی،  قلب پیوندی اسرائیل می‌تپد. اگر اسرائیل نبود، جهان عرب هم نبود
شکست توفان نکبت، سرآغاز فروش کردن موج تروریسم در قالب طالبان، القاعده، داعش، النصر و ...

مذاکره بر سر چیست؟
گزاره‌ی وزارت امورخارجه‌ی جمهوری اسلامی
مساله‌ی اس 300 و نقش مزورانه‌ی روسیه درباره‌ی یمن در شورای امنیت
24 آوریل (4 اردیبهشت) نسل‌کشی هم‌خانمان و هم‌میهنان ارمنی از سوی ترکان عثمانی
پذیرفتن قراردادی برپایه‌ی ژنوچای و بیانیه‌ی لوزان، یعنی تبدیل ایران به مدت کمابش 25 سال به گونه ای مستعمره با عدم برخورداری از حاکمیت کامل ملی
استانی کردن انتخابات مجلس یعنی برپایی نظام ارباب و رعیتی انتخابات مجلس ش.رای اسلامی جمهوری اسلامی


***

گفتگو روی میز خاورمیانه نشست 124 ام در پنجشنبه 3 اردیبهشت‌ماه 1394 بعدازظهر درباره مسائل ایران برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ٢:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٢/٩
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 121 و 122 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و بیست و یکم (121) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و بیست و دوم (122) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

گفتگو روی میز خاور میانه  برنامه یکصد و بیست و یکم پنجشنبه 20/1/1394

مسعود صفاریان :
-    آمریکا در برنامه‌های ضد توسعه کشورهای نیاز مند به توسعه البته که هنوز جنگ است ، ولی اینک زیرکانه تراز گذشته نیروهای خود را تا حد ممکن به صورت مستقیم وارد میدان نمی‌کند ؛ بلکه با تمهیداتی که از سال‌ها قبل خانم مادلن آلبرایت و هیلاری کلینتون و دیگران پیشنهاد و تدوین و تنظیم کرده‌اند و آقای جان‌کری هم با قدرت پیش می‌برد ، « جنگ بی‌قانونی» است که توسط به ظاهر شبه نظامیان رنگ و وارنگ و متحدبن منطقه‌ای آمریکا در سراسر مناطق مورد نظر این‌جا و آن‌جا بر پا می‌شود و با زشت‌ترین و خشونت‌بار‌ترین اعمال و رفتار ، به طور دایم بیش‌تر و بیش‌تر گسترش می‌یابد و آمریکا در پناه « قانون» و «حقوق بشر» و شبکه‌ی پایان « ناپذیر رسانه‌ها»یش آنرا هدایت و پشتیبانی و تجهیز می‌کند و به نابودی زیر ساخت‌ها و نیروهای فعال و کارشناسان و مبارزان و دلسوزان منطقه می سازند.
-    آقای وزبر امور خارجه اقرار کرده‌اند که شکل مذاکرات به خاطر آن‌که طرف مقابل شش‌گانه ، یگانه‌ایست با نگاه‌های متفاوتی که نسبت به مساله دارند ،‌ مذاکرات را سخت دشوار کرده‌اند . یعنی فرموده‌اند که تن دادن به این نوع مذاکره خود پذیرش فشار و راه دادن به نفوذ این فشار به نتیجه بوده است
-    اقای رییس قوه قضاییه هم به وجود ابهام در « بیانیه لوزان سوئیس » اذعان دارند .
-     آقای رییس سازمان انرژی اتمی به وجود ابهاماتی که لازم است با « فکت شیت ایرانی » پاسخ داده بشود اقرار دارند و معترفند که ارایه اطلاعات همگان را مجهز به « ایراد گیری» با حجم زیاد می‌کند و می‌تواند به روند جریان لطمه بزند .
-    ما برای ادامه حیات بک راه داریم و آن بدون تبعیض مردم را دیدن و به زندگی قانونی روزمره و قانون اساسی و «اصل 9 » آنرا رعایت کردن و نه مذاکراتی که نتوانیم اطلاعات آن‌را به مردم بدهیم .


 هوشنگ طالع :
-    یمن – جنایت تازه‌ی خالقان داعش
-    نقش مصر و پاکستان در قالب سرباز مزدور
-    ورود به اتحادیه‌ی شانگهای به آن ها بیش‌تر از ما نیاز دارند تا ما ، باید تکلیف را با چین و روسیه روشن کرد .
-    دیدار نخست وزیر یونان از روسیه و قدغن کردن نخست وزیر چک ، جلوگیری از ورود سفیر آمریکا به پراگ
-    برد – برد ؟!
-    بیان نامه‌ی لوزان    ، چرا لوزان
-    تحریم دوباره‌ی اتحادیه اروپا
-    فکت شیت
-    سفر اردوغان به ایران
-    ایجاد امید واهی از نظر گشایش اقتصادی و اکنون سخنان یاس‌آور
-    ارزش برابری دلار در برابر ریال پس از اعلام توافق
-    حذف صفر از پول ملی
-    تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه مدینه
-    همدلی سواره‌ها و پیاده‌ها ؟!

نشست یکصد و بیست و دوم «گفتگو روی میز خاور میانه » پنجشنبه بعد از ظهر به دنبال نشست یکصد و بیست و یکم برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ٥:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٢/۱
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 119 و 120 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و نوزدهم (119) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و بیستم (120) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

گفت‌و گو روی میز خاور میانه نشست 119 ام پنجشنبه پیش از ظهر 6 فروردین‌ماه 1394

مسعود صفاریان :
مذاکرات با1+5 از ابتدا با اشتباهات تکنیکی زیادی جریان گرفته است و سرانجام  به موافقت‌نامه‌ای منتهی خواهد شد که مذاکرات را به نحو دایمی توجیه می‌کند و برد ـ برد آقای روحانی را به مذاکره برای مذاکره همراه بازرسی و جاسوسی از ایران می رساند.
در تحلیل وقایع مربوط به کشورهای خاور میانه و همسایگان ایران با نگاه به بودجه‌ی نظامی آمریکا و بازار اسلحه و نقش این کشور در مبادله جهانی اسلحه ، آمریکا و دیگر قدرت‌های بین‌المللی با ایجاد و پیگیری جنگ‌های بی‌قانون موسوم به «تروریسم»؛ مهارگر و بازدارنده توسعه کشورهای نیازمند به توسعه هستند .
در ایران رعایت قانون اساسی به صورت واقعی اساسی تنها راه ، همدلی و همزبانی است .

محمد حیدری:
با توجه به : شرط گذاری‌های غربی‌ها در زمینه‌ی استمرار تحریم‌ها و تشدید نظارت‌ها و دخالت‌ها به بهانه پرونده هسته‌ای در امور ایران ؛ و با توجه به : نقش غیر بی‌طرفانه آژانس کارگزاری انرژی هسته‌ای ، در پرونده هسته‌ای ایران و گذاشتن اطلاعات پایه‌ای ایران در اختیار کشورهای متخاصم .
و با توجه :‌ به سایر مواردی که ثابت کرده است پرونده هسته‌ای بهانه‌ای است برای امتیاز گیری‌های بی‌پایان از کشور ما ، آن هم زیر پوشش مقررات N.P.T   و ...
بهترین گزینه در شرایط کنونی از نظر من این است که با تهیه یک متن دقیق منطبق با حقوق بین‌الملل ، ایران خروج خود را از آژانس کارگزاری انرژی هسته‌ای اعلام کند .
هوشنگ طالع :
ـ از ژنو چای به لوزان چای
ـ جا پای محمد رضا پهلوی ، قطع نامه‌ی شورای امنیت برای تجزیه بحرین تا خواست رفتن زیرِبندِ 7 در شورای امنیت
ـ 9 فروردین 1349 تجزیه بحرین / 11 فروردین 1394 خدای ناکرده ترکمان چای هسته‌ای
ـ یمن و دخالت نیروهای عربستان + همراهان
ـ مساله‌ی تکریت
ـ اجازه‌ی سنای آمریکا برای فرستادن جنگ افراز به اوکراین

                                           *********

گفت‌و‌گو روی میز خاور میانه نشست 120 ام بعد ازظهر پنچشنبه 6/1/1394به مسایل خارج و داخل ایران پرداخته شد .

+ منافعِ ملی ; ۸:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱/۱٥
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 117 و 118 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و هفدهم (117) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و هجدهم (118) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

 

گفت‌وگو روی میز خاورمیانه برنامه شماره 117 در روز 21 اسفندماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:

مسعودصفاریان:
- خلاصه تحلیلی اخبار خارجی
- سناتورهای نامه‌نگار آمریکایی چیزی را افشا نکردند، بلکه برای اعمال رهبردهای ضدتوسعه آمریکایی، تعجیل خودشان را دارند. همان راهبردی که قبل از آنها خانم کلینتون، در تنظیم «تحریم‌های ظالمانه بر علیه ایران و تشکیل و راه‌اندازی «داعش» اعلام کرده بود، و همان راهبردی را که جان کری در کنار لورن فابیوس به بیان آورده بود آنها هم تکرار کردند. جان کری گفته بود: «فردای توافق با ایران ما اختلاف دیگری را با ایران مطرح خواهیم کرد.
- خلاصه تحلیلی اخبار داخلی
- تخریب محیط زیست نشانه بی سمئولیتی، مسئولان است.محمد حیدری:
اگر مجموعه تحلیل‌هایی را که در دوهفته گذشته از سوی نخبگان و سیاست‌شناسان ناوابسته‌ی کشورهای مختلف جهان ارائه شده است، کنار هم بگذاریم می‌بینیم همه‌ی آن‌ها یک وجه مشترک دارند.
وجه مشترک آن‌ها این است که بحران‌ها و تنش‌ها از اوکراین گرفته تا قلب آفریقا، رفته‌رفته از کنترل خارج می‌شود و جهان را به سوی پیامدهای ویران‌گر و نامشخصی سوق می‌دهد. اتفاق نظر دیگری که وجود دارد این است که در سال خورشیدی آینده دامنه بحران‌ها و تنش‌ها و درگیری‌ها به مناطق دیگری از جهان نیز گسترش می‌یابد.دکتر هوشنگ طالع:
آمریکا در پی جنگ تمام عیار در اوکراین است.
آمریکا در پی ایجاد یک جنگ در جنوب شرقی آسیاست
عربستان سعودی و هم‌پالکی‌های آن باید واقعیت‌های منطقه و به‌ویژه یمن را بپذیرند.
از آن جا که آشوریان جهان پناهی جز ایران ندارند، باید دولت جمهوری اسلامی علیه داعش برای نابودی تمدن آشور و نیز نابودی تنها شهر باقی‌مانده‌ی اشکانی، اعلام جرم کند و آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهند
جای پای محمدرضا شاه
دولت یازدهم ترمزدستی اقتصاد مقاومتی
24 خرداد
می‌گویند قیمت ارزان نفت به سود تولیدکنندگان است


***

گفتگو روی میز خاورمینه برنامه 118 بعدازظهر پنجشنبه 21 اسفندماه 1393 با توجه به مسائل داخلی ایران و به ویژه مذاکرات هسته‌ای برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ٢:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/٢٥
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 115 و 116 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و پانزدهم (115) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و شانزدهم (116) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

گفت‌وگو روی میز خاور میانه ـ نشست 115 ـ پنج‌شنبه 6 اسفندماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
- خلاصه تحلیلی اخبار روز خاورمیانه و جهان
- جان کری در کنگره به توافق انجام شده در مذاکرات هسته ای اقرار کرده است.
- اشتون کارتر در کویت بر گسترش بکباران تایید کرد
- خلاصه تحلیلی اخبار روز
- عمده‌ی اقتصاد و اخلاق نمی‌تواند در تعامل با خارج نجات یابد و احیا شوددکتر هوشنگ طالع:
مساله‌ی نفوذ صهیونیسم در سندسازی برای حضور خزران در سلماس
در مساله‌ی هسته ای تنها مردم و ملت ایران نا محرمند
رابطه تاکید بر مساله‌ی هسته ای و اقتصاد مقاومتی
با سخنان هاشمی رفسنجانی درباره‌ی جانشینی


***

گفتگو روی میز خاورمینه برنامه 116 بعدازظهر پنجشنبه 6 اسفندماه 1393 با توجه به مسائل داخلی ایران به دنبال جلسه 115 برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ۱:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/۱٦
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 113 و 114 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و سیزدهم (113) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و چهاردهم (114) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

گفت‌وگو روی میز خاور میانه ـ نشست 113 ـ پنج‌شنبه 23 بهمن‌ماه 1393


مسعود صفاریان :
ـ خلاصه گزارش تحلیلی اخبار خارجی
ـ در نظم کنونی بین‌المللی ، موجودیت تروریسم تعریف شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است و آمریکا برای آن که در همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جغرافیا حضور داشته باشد ، راهبرد نوین خود را با داعش ، بوکوحرام و القاعده توجیه می‌کند .
 ـ خلاصه گزارش اخبار داخلی
ـ در انقلاب ایران ، مردم هم می‌دانستند چه نمی‌خواهند و هم می‌دانستند چه می‌خواهند و هم‌چنان در راه تحقق آن هستند.
ـ در دفاع از انقلاب ضرورت آن بود که اعتبارات و امکانات چه در برابر مخاطرات زیست محیطی و چه در برابر فساد اداری و مالی و تبلیغاتی ، پیش از وقوع حادثه به کار گرفته می‌شد ونه آن که بعد از فاجعه ستاد مقابله با بحران تشکیل بدهند و بخواهند جلوی خیانت در پشت جبهه را بگیرند .


محمد حیدری :
«صدای روسیه» در پایان سفر دو روزه و با شکوه پوتین به مصر به گونه رسمی اعلام کرد که روسیه نه تنها برای مصر نیروگاه های هسته‌ای می‌سازد ؛ بلکه دانش هسته‌ای و فناوری غنی سازی و دیگر رشته‌های هسته‌ای را در اختیار مصر خواهد گذاشت .
بدین ترتیب و با توجه به رژه‌ی بی سابقه موشکی اخیر در فدراسیون روسیه ، تحولات اوکراین و ... فصل نوینی در روابط قدرت های بزرگ آغاز شده است که بدون دودلی بر منطقه تاثیر می‌گذارد .
از طرفی این رویدادها برای ایران می‌تواند فرصتی باشد که مسیر پرونده هسته‌ای را در راستای منافع ملی ( در مفهوم راستین آن ) ‌تغییر دهد .
 اکنون این پرسش مطرح است چگونه کشوری مانند مصر ( افزون بر اسرائیل و پاکستان و هند و ... ) حتا غنی سازی بالای 60 درصدی داشته باش و ایران از این حق محروم شود .


دکتر هوشنگ طالع :

ـ فرستاده روسیه در پارلمان اروپا : آمریکا در اوکراین به دنبال ویتنام دیگری است .
ـ وزیر اقتصاد یونان : آلمان می‌خواهد هزینه کوره های آدم سوزی را از جیب مردم یونان بپردازد .
ـ آمریکا درپی ورود وسیله پیاده‌نظام به بهانه مبارزه با داعش در سوریه است تا دولت قانونی این کشور را براندازد .
ـ سکوت دولت جمهوری اسلامی و مراجع شیعه در شهر قم در برابر جنایت های حکومت زاده‌ی استعمار در بحرین .
پیروزی حوثی ها در یمن ، بر ژرفای راهبردی ایران در جغرافیای سیاسی جهان می افزاید .
ـ ریزگردها
ـ برد ـ برد در مساله‌ی هسته ای ؟!
ـ فساد فراگیر

***

گفت‌وگو روی میز خاور میانه ـ نشست 114 ـ پنج‌شنبه 23 بهمن‌ماه 1393 ( بعد از ظهر )
در دنباله نشست 113 ، بحث در باره‌ی مسایل داخلی دنبال شد .

+ منافعِ ملی ; ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/٢
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 111 و 112 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و یازدهم (111) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و دوازدهم (112) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 111ام در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن‌ماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
تحلیل کلی اخبار خارج ایران
ماموریت داعش فضاسازی بین‌المللی برای انجام عملیات وحشیانه و شرآور است.
تحلیل کلی اخبار داخل ایران
پل خلیج فارس چه ضرورتی در علم و مهندسی برای ساخت آن وجود داردمحمد حیدری:
اگر خاطراتان باشد دو جلسه پیش از سر برآوردن تعداد زیادی افراد و گروه‌ها با عنوان حامیان تشکیل خراسان، فضای مجازی خبر دارم و ابراز نگرانی کردم. دو روز پیش با اعلام ولایت خراسان از سوی داعش (در منطقه‌ای واقع در شمال افغانستان ، ترکمنستان و شمال خراسان ایران) دلیل سربرآوردن این افراد و گروه‌ها مشخص شد. با این ترتیب، باید نسبت به یک کاون تنش در شما شرقی ایران حساس بود و تحولات در این منطقه را با ژرف نگزی پی‌گیری کرد.دکتر هوشنگ طالع:
مساله‌ی کوبانی
انتخابات یونان و درس های مهم از آن
عربستان سعودی شکننده تر از همیشه و نیاز کامل به حمایت آمریکا
مساله‌ی مردم غیر پشتون واحد افغانستان و خراسان بزرگ
پنهان سازی اطلاعات مساله‌ی تازه ای نیست
ایران و روسیه (اس 300)
ایران و ترکیه (تعرفه ترجیهی)
ایران و آمریکا (تسلیم کامل و دولت یازدهم)
فساد کامل کامل
گفت و گوهای هسته ای
پرونده رحیمی و اما و اگرها
دوبار گران کردن نان و قطع نکردن یارانه‌های پول دارها ایده لوژی حاکم بر دولت یازدهم را نشان می‌دهد

 

***

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 112ام در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن‌ماه 1393 بعدازظهر برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ۱:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 109 و 110 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و نهم (109) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و دهم (110) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 109ام در تاریخ پنجشنبه 25 دی‌ماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
همراه همدردی و محکومیت کشتار در فرانسه، گفتنی است که شارلی ظرافت کاریکاتور را درک نمی‌کند قدرت تحلیل و تعلیل وقایع روز را ندارد، تمایل به آگاه کردن مردمی را که نمی‌دانند ندارد. شارلی تفاوت تکنولوژی و تکنومیلیتاریسم را و موقعیت اخلاق در تکنولوژی را نمی‌بیند. شارلی از تروریست‌ها، از امپریالیستها و فاشیستها و صهیونیست‌ها می‌ترسد و با تمسخر دیگران سطحی نگری خود را بر ملا می‌کند و با رفتار واکنشی و هیجانی قلم نگاره‌های افسرده و تهی از هنر در اسارت پوپولیسم خود را، به زورگویان و غارت‌گران جنگ افروز اسلحه پرست پایمال کننده حقوق بشر، هدیه می‌دهد تا بگذارند که او سترون و بی‌هنر در تمسخر خود غوطه بخورد.محمد حیدری:
رویداد ترور کارکنان مجله شارلی ابدو گروگان گیری از هر زاویه که نگریسته شود، محکوم است. اما پیامدهای آن ایجاب می‌کند زوایای پنهان این حادثه که برخی از کارشناسان ژرف‌نگر آن را یازده سپتامبر فرانسه نام نهاده‌اند. مورد بررسی قرار گیرد.
شارلی ابدو یک نشریه طنز کم تیراژ وابسته به منهی الیه طیف چپ فرانسه است. چگونه می‌شود که پس از این حادثه، یک موسسه غول آسای وابسته به منتهی راست فرانسه (فیگارو) هیأت تحریه آن را در خود جا دهد و امکاناتی فراهم آورد که این نشریه بتواند در شمارگان 5 میلیون نسخه منتشر شود؟
اگر به نقش رسانه‌هایی نظیر یورونیوز در پوشش خبری این رویداد می‌بینیم آنان که رویدادهای پاریس را 11 سپتامبر نام نهاده‌اند، چندان بیراه نرفته‌اند.دکتر هوشنگ طالع:
مرحله‌ی دوم نبرد صلیبی نوین
مساله‌ی داعش دوویلپن نخست وزیر فرانسه
آرمان ما سانتریفوژ
مجنون کناربسفر (کابینه‌ی ایران و ترکیه)
دارنده‌ی کلید طلایی
هواخواهان ایران در بحرین
اقتصاد مقاومتی و مناطق آزاد: قاچاقگاه‌ها گسترش می یابند
سقوط بهای نفت و نقش دولت یازدهم در این باره

 

***

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 110ام در تاریخ پنجشنبه 25 دی‌ماه 1393 بعدازظهر برگزار شد. در این نشست مسائل مذاکرات هسته‌ای و کاهش قیمت نفت و ... مورد بررسی قرار گرفت.

+ منافعِ ملی ; ۱:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/٤
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 107 و 108 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و هفتم (107) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و هشتم (108) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 107ام در تاریخ پنجشنبه 11 دی‌ماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
- خلاصه تحلیلی مسائل خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران
- بودجه نویسی برای تداوم وضع موجود و بودجه نویسی برای حل مسائل روزمره مردم
- بصیرت آن بود که طوری عمل بشود که در سال 88 انتخابات به وقایع ناگوار و پیامدهای بعدی آن منتهی نشود.

 

محمد حیدری:
سال 2015 میلادی در شرایطی آغاز می‌شود که تضادهای بین قدرت‌های جهانی (غرب، روسیه، چین و...) وارد مرحله حادی شده است که نماد آن را می‌توان در آغاز اجرای تجارت چین و روسیه با حذف دلار مشاهده کرد. این شرایط جدید با توجه به نقش داعش در منطقه ما، کشورهای واقع در آن را به شدت در معرض انواع تهدیدها قرار می‌دهد...

 

دکتر هوشنگ طالع:
وتوی شناخت جهانی دولت مستقل فلسطین از سوی آمریکا در شورای امنیت
درخواست عضویت حکومت فلسطین در دادگاه بین‌المللی لاهه برای کشاندن اسرائیل به دادگاه جنایت کاران جنگی
سخنان پوتین و مرکل در سال نو مسیحی
آغاز داد و ستد میان چین و روسیه با پول ملی، آغازی بر کاهش قدرت دلار
داد و ستد ایران و ترکیه نیز با پول‌های ملی
کوتاهی مردم کوچه و بازار در اداره‌ی امور کشور
باز هم تحریم، باز هم تعظیم
بازهم سخن توطئه در مسئله‌ی کاهش بهای نفت
ژاژخوایی باراک اوباما
مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی ناقص و روشن و کامل اقتصاد مقاومتی

***

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 108ام در تاریخ پنجشنبه 11 دی‌ماه 1393 بعدازظهر برگزار شد. این نشست با توجه به مطالب جلسه قبل به بررسی مسائل داخل ایران اختصاص داده شد.

+ منافعِ ملی ; ۸:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 105 و 106 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و پنجم (105) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و ششم (106) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

گفتگو روی میز خاور میانه : نشست یکصد و پنجم ـ پنج‌شنبه 27 آذرماه 1393


مسعود صفاریان :
• خلاصه تحلیلی اخبار خارجی .
• مقابله با فساد با صرف دولت الکترونیک .
• 16 آذر باید روز گزارش دانشجو از دانشگاه برای ملت ایران باشد .
• تحول ساختاری عرضه و تقاضای نفت و انرژی قابل بررسی است و تنها به عربستان مربوط نمی شود .
• آن‌چه از شکنجه و نادیده‌گیری حقوق بشر و تبعیض نژادی در آمریکا مطرح است ، محکوم می‌باشد ؛ اما دیگران را تبرئه نمی‌کند .


محمد حیدری :
• هم‌زمانی بازگشت ناوگان انگلیس برای استقرار دایمی در بحرین ، برگزاری کنفرانس ویژه در امارات ، تشکیل نیروی دفاعی و امنیتی مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با پخش نوار مصاحبه‌ی آیت الله منتظری از سوی بی بی سی ، ما را در برابر شرایط پیچیده و تازه‌ای قرار داده است که ایجاب می‌کند مسایل منطقه را از زاویه جدیدی پی‌گیری کنیم .
• این پی گیری می‌تواند به یافتن رابطه میان آن‌ها و مجموعه‌ی رویدادهای منطقه و جهان منجر گردد .


هوشنگ طالع :
• اربعین و اجتماع 20 میلیونی باعث افزایش موضع راهبردی ایران در منطقه ، فرامنطقه و جهان گردید .
• پی‌گیری انقلاب از سوی حوثی ها در یمن .
• واکنش غرب و چاکران منطقه‌‌‌‌‌‌ای غرب در قالب اتحاد نظامی واحدهای عرب زبان آن سوی خلیج فارس و نیزحضور دایمی بریتانیا در بحرین .
• ادامه‌ی خیزش مردم بحرین و اعطای حکومت غیر قانونی بحرین ، شهروندی به 30 هزار پاکستانی در راستای در هم ریزی بافت جمعیتی .
• گزارش تحقیق و تفحص سنای آمریکا در باره‌ی شکنجه از سوی سازمان سیا و عدم واکنش لازم جمهوری اسلامی در برابر آن .
• کشتار طالبان در پاکستان در راستای رقابت با داعش .
• حضور نظامیان آلمان در اقلیم کردستان در راستای پر رنگ‌تر کردن حضور نظامی ناتو در منطقه .
• استقلال بانک مرکزی کارساز نیست ، چون اگرکارساز می‌بود ، استقلال قوه‌ی قضاییه کارساز بود .
• دانش‌جوی بدون آرمان و دانشگاره بدون آرمان .
• سازمان برنامه و بودجه و تشکیل صوری آن .
نعل وارو :
•  رییس مجلس شورای اسلامی : « قوانین فعلی مانع به کارگیری نقدینگی در بخش تولید است » ؟!
• وزیر مسکن و راه :‌‌ « ‌با هرج ومرج سیاستی در بخش مسکن مواجهیم » ؟!
• داستان 1/4 میلیارد برداشت از صندوق توسعه ملی .
• حضور نیروی دریایی بریتانیا ، هم‌زمان با مزه‌مزه کردن روابط دوباره از سوی جمهوری اسلامی .


گفتگو روی میز خاورمیانه ، نشست یکصد و ششم ـ پنج‌شنبه 27 آذرماه 1393 بعد از ظهر برگزارشد . در این نشست ، مطالب مربوط به مسایل داخلی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .

+ منافعِ ملی ; ۸:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/۱
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 103 و 104 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و سوم (103) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و چهارم (104) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 103ام در تاریخ پنجشنبه 13 آذرماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
خلاصه تحلیلی اخبار خارجی
تحلیل کلی اخبار ایران از دانشگاه کارآفرین تا سوءنیت 1 + 5


محمد حیدری:
چند رویداد به ظاهر کم اهمیت رخ داده که هر کدام از آن‌ها به تنهایی چندان مهم به‌نظر نمی‌رسند، اما اگر آن‌ها را کنار هم بگذاریم متوجه می‌شویم که رویدادهای جدیدی در پشت پرده سیاست کلان جهان در حال شکل‌گیری است. مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:
1- همزمانی تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل برای پیوستن اسرائیل به NPT با شناسایی پی در پی دولت فلسطین از سوی کشورهای اروپایی
2- سفر همزمان پوتین پاپ  به ترکیه. به باور من پوتین به اروپا پیام داد گاز را از مسیر یونان به این قاره می‌رساند و ای بسا پاپ هم حامل پیام اروپا در زمینه سیاست جدید اتحادیه اروپا بوده است.
3- خودداری زیرکانه اروپا از همراهی با آمریکا در زمینه موضع اوکراین و وارد کردن فشار بیشتر به روسیه

 

دکتر هوشنگ طالع:
بررسی مسایل ترکیه در راستای نوسازی امپراتوری عثمانی
ائتلاف ضد داعش
انتخابات بحرین
همایش افغانستان
یمن و خیزش حوثی‌ها
روسیه و اروپا تضاد با آمریکا
اسرائیل در سراشیب
عدم رای ثبت نماینده ایران به کاهش بهای نفت، چیزی که آمریکا خواست
تمدید مذاکرات، قانونی کردن تحریم‌ها
راه آهن ایران - ترکمنستان - قزاقستان
اسیدپاشی
کوتاه کردن خبر رسانی


***


در نشست 104 مورخ بعدازظهر پنجشنبه 13 آذرماه 1393، مسائل ایران مورد بررسی قرار گرفت.

+ منافعِ ملی ; ٤:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٩/۱٩
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 101 و 102 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و یکم (101) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و دوم (102) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 101ام در تاریخ پنجشنبه 29 آبان ماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
خلاصه‌ی تحلیلی اخبار
تحلیل اخبار ایران
به جای توجه به اسناد نباید حرفها و ادعاهای مسئولان را توجیه کرد
در سوم آذر توافق کلی و زمانی برای نهایی کردن اعلام خواهد شد.

 

محمد حیدری:
در ورای خبرهاو تحلیل‌هایی که از رسانه‌ها گوناگون برای شستشوی مغزی توده‌های مردم کشورهای مختلف منتشر می‌شود، واقعیت‌های دیگری نهفته است که دقت در آن‌ها برای فریب نخوردن، درک ماهیت رویدادها و تاثیرشان بر آینده جهان، منطقه و ایران، بسیار حیاتی است.
برای نمونه عرض می‌کنم دیگر شکی نیست که داعش برای شعله‌ور نگه‌داشتن آتش جنگ در منطقه و موجه جلوه دادن برنامه‌های آتی قدرت‌های فرامنطقه‌ای خلق شده و حمایت می‌شود.

 

دکتر هوشنگ طالع:
داعش در پناه آمریکا و برای سرنگونی دولت روسیه
ترکیه با وجودی که در لبه‌ی درهم ریزی قرار گرفته است، هنوز بر طبل جنگ علیه سوریه می‌کوبد.
گفته‌های اخیر اردوغان در سرزنش از دستگاه امنیت این کشور (میت) درباره‌ی آشکار شدن همکاری‌های ترکیه با داعش
سوریه - افزایش حمایت مردمی از دولت قانونی این کشور
افغانستان: اختلاف داخلی شدیدتر شده است، تاکنون دولت تشکیل نشده است
اتحادیه‌ی اروپا برای باقی ماندن نیاز به فضای بحرانی دارد و در یک دوران آرامش از هم می‌پاشد. ایجاد بحران اوکراین را باید از این دیدگاه بررسی کرد.
کاهش بهای نفت
ترکمانچای هسته‌ای
سفر رییس‌جمهور به جمهوری خودخوانده‌ی آذربایجان
سیاست نادرست دولت یازدهم در گرا دادن به دشمن (خزانه خالی است، منتقدان بی‌سوادند و به جهنم حواله می‌شوند، ایجاد امید واهی بر اثر رسیدن به تفاهم: هر تفاهم بهتر از عدم تفاهم است، روز ملی ترکمانچای)
هرگاه چپاول را از اقتصاد ایران حذف کنیم، مشکل‌های ما بسیار کم‌تر خواهد بود
تا دیروز گفته می‌شد، ما خود نیروگاه‌های هسته‌ای طراحی خواهیم کرد، اکنون دوباره دست به دامان روسیه شده‌ایم
رییس پیشین صدا و سیما، فارسی زدایی کرد و خبرزدایی کرد، رییس جدید، خبر رسانی را به نصف پیشین رساند.

 

***

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 102ام در تاریخ پنجشنبه 29 آبان ماه 1393 بعدازظهر برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ۸:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٩/۳
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 98 و 99 و 100 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نود و هشتم (98) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نود و نهم (99) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صدم (100) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 98ام در تاریخ پنجشنبه 15 آبان ماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
خلاصه‌ی تحلیلی اخبار


محمد حیدری:
رویدادهای جدید را شاهد بوده‌ایم که به نظر ایجاب می‌کند گستره‌ی نگرش خود را برای پی گیری رویدادها و ارائه‌ی تحلیل‌هایی با خطای کمتر وسعت بخشیم. برخی از این رویدادها عبارتند از:
در بنگال غربی (هند) یک گروه اسلام‌گرای افراطی با هدف ایجاد خلافت اسلامی سر برآورده و کار چندان جدی است که ناوگان هند برای مصون ماندن از حملات تروریستی ناگزیر از ترک بندر بمبئی شد
گروه‌هائی تروریستی زیر نام مسلمانان ایغورستان عملیاتی تروریستی در سین کیانگ، پکن و جاهای دیگر چین انجام داده‌اند
سازمان‌های تروریستی جدیدی ( آنها هم با عنوان خلافت اسلامی) در قفقاز شمالی موجب نگرانی شده‌اند
حادثه تروریستی الاحساء گرچه علیه شیعیان بوده اما موجب وحشت دولت و مفتی‌های عربستان شده و گویا دریافته‌اند سازمانی که مخلوق خود آن بوده، اینک بر ضدشان عمل می‌کند و...
نکته مهم، گزارش نسخه آنلاین وال استریت ژورنال در این زمینه است که پنتاگون می‌کوشد راه سرمایه گذاری و مشارکت ایران را در برنامه‌های اقتصادی و عمرانی افغانستان و عمرانی افغانستان هموار کند.
مجموع این نکات گویای آن است که تحولات جدیدی در راه است و باید آماده رویاروئی با حوادث غافل‌گیر کننده‌ای در منطقه‌ای از غرب آسیا تا شرقی‌ترین بخش آسیا باشیم


***

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 99ام در تاریخ پنجشنبه 15 آبان ماه 1393 بعدازظهر به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
یکی از پیام‌های تاسوعا و عاشورا «آزادگی» بشر است و تعلیق و دور زدن قوانین به ویژه قانون اساسی، صف آرایی و مقابله با این پیام است...
برنامه پیشرفت علمی بدون توجه واقعی به دانشگاه، شروع نمی‌شود
کاربرد علم و فعالیتهای علمی برای حل مشکلات اقتصادی و صنعتی و محیط زیستی و آموزشی الزامی و خود عرصه‌ی عمل و برنامه علم است و با عنوان «شرکت‌های دانش بنیان» نمی‌توان مدعی پیشرفت علمی شد.

 

***

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 100ام عصر روز پنجشنبه 15 آبان ماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


دکتر هوشنگ طالع:
خلق داعش، باعث گسترش تشیع در منطقه و فرامنطقه شده است
استقلال دانشگاه
مسئله‌ی بنزین
سفر مخفیانه هئیت وزارت فرهنگ و ارشاد به آمریکا
کشف 272 تن مواد مخدر در 6 ماهه اول سال
نکاشت، ترویج مهاجرت به شهرها
اوکراین و نابود کردن تمامیت ارضی برای پیوستن به اتحادیه‌ی در حال فروپاشی اروپا
خرید ریل از هندوستان
اردوغان - آمریکا و متهم کردن یکدیگر به خلق داعش
چو دیدم عاقبت دزدم تو بودی
مسئله‌ی دولت فلسطین
سقوط بهای نفت
مسلمانان میانمار

+ منافعِ ملی ; ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٠
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 96 و 97 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نود و ششم (96) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نود و هفتم (97) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 96ام در تاریخ پنجشنبه 1 آبان ماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
خلاصه تحلیلی اخبار دو هفتۀ گذشته
اینک نه جنگ سرد که جنگ گرم و خونریز علیه مردم غیر نظامی و با هدف سردرگم کردن توده ها و بی تفاوت کردن آنها نسبت به تجزیه و غارت در جریان است.


محمد حیدری:
هر روز که می گذرد چشم انداز شمال آفریقا و خاورمیانه مبهم تر و خون آلوده تر می شود. بازی فریب کارانه ناتو و پادوهای منطقه ایش (ترکیه، عربستان، قطر و...) به حد سرانجامی برسد، زمینه را برای ادامه اجرای برنامه سایکس - پیکو (برنارد لوئیس) مساعد می کند. اگر کوبانی سقوط نکند، بهانه این که کردهای چپ (کمونیست) برای منطقه خطر هستند کانون های بحران جدید ایجاد میشود. اگر کوبانی سقوط نکند، داعش با استفاده از کریدوری که در شمال سوریه بی منازع در اختیار خواهد گرفت گره عملیات خود در عراق و سپس ای بسا ایران را گسترش می دهد. نقش مخرب ترکیه هم روز به روز آشکارتر می شود.


دکتر هوشنگ طالع:
مسئله ی کرد و ارتباط آن با ایران: هر جا کرد زندگی میکند ، آنجا ایران است.
کوربینی در سیاست خارجی: ترکیه، هم پیمان راهبردی
ارتباط با روسیه: روشن سازی مسایل گذشته و گذارندن شرط برای ارتقای روابط
زیان کسان از پی سود خویش، بجویند و دین اندر آرند پیش
هر توافقی بهتر از عدم توافق است؟!
یارانه کسانی که نباید بگیرند
واردات بنزین و سودهای کلان واردات کنندگان

***

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 97ام در بعدازظهرپنجشنبه 1 آبان ماه 1393 در ادامه مباحث جلسه قبلی و با پرسش و پاسخ برگزار شد.

در آنچه نه مصاحبه و نه گفتگو بود آقای دکتر روحانی هیچ مطلبی راجع به نادیده گرفتن قانون اساسی و عهدنامه مودت 1921 در آستاراخان نگفت و در روش غربال گیری برای یارانه ها هیچ روش درستی ارائه نداد.
در زنجان آقای رییس جمهور در مفهوم و معنی امر به معروف جمله ای درست و جمله ای هم نادرست گفت.
توجه به نخبگان و مقابله با اقتصاد خام فروشی و حفظ محیط زیست بدون منع تبعیض و بی عدالتی نامیسر است.

+ منافعِ ملی ; ٢:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/۱۳
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 94 و 95 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نود و چهارم (94) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نود و پنجم (95) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 94ام در تاریخ پنجشنبه 17 مهرماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:

 

مسعود صفاریان:
شرح و خلاصه تحلیلی اخبار خارجی
نیروهای نظامی آمریکا همراه بحرانهایی که از اوکراین تا هنگ کنگ و تمامی خاورمیانه و هند و پاکستان را فرا گرفته با داعش و تحرک برنامه ریزی شده آنها امکان تحرک خود را به صورت راهبردی تنظیم کرده اند
جو بایدن وقتی افشا می‌کند می‌خواهد ادعا کند که حالا دیگر تغییر سیاست داده است و وقتی عذر خواهی می‌کند در واقع می‌کوشد که با متحدینش به راهشان ادامه بدهند.

 

 

 

محمد حیدری:
سر برآوردن داعش به عنوان یک دولت اسلامی که سازمان تبلیغات و مغرشویی قدرت های غربی می کوشند این عنوان جعلی را جا بیاندازند، شکل بازی سیاسی و نظامی را در منطقه تغییر داده است. داعش بهانه ای شد تا عملا منطقه پرواز ممنوع در سوریه اجرا شود. سقوط احتمالی کوبانی یک کریدور در شمال سوریه و جنوب عراق و ترکیه ایجاد میکند که امکان می دهد اجرای دنباله طرح ساکس - پیکو و یا برنارد لوئیس برای کشورسازی و شعله ور نگه داشتن آتش جنگ و بحران در منطقه امکان پذیر شود.

 

 

 

دکتر هوشنگ طالع:
حکومت ترکیه ، در راستای برپایی دوباره امپراطوری عثمانی، و نیز در راستای کردکشی و علوی کشی، در پی برانداختن حکومت سوریه و برقراری حکومت اخوان المسلمین (اخوان البریتانیا) در آن منطقه است
هر توافقی از عدم توافق بهتر است!
مساله ی آب و غفلت های گذشته و ادامه ی آن در حال حاضر

 

***

 

گفت‌وگو روی میز خاورمیانه ـ نشست نود وپنجم (‌95) نیز بعد از ظهر 17 مهرماه 1393 برگزار شد:

 

در این نشست به ویژه درباره دریای مازندران برخلاف نص و مواد متعدد قانون اساسی امضای دکتر حسن روحانی در آستاراخان ارزیابی شد و دور زدن قانون اساسی در مسائل متعددی بررسی شد و تحلیل قرار گرفت. همچنین گفته شد که بحران آب و محیط زیست و توجه به نقدهای تحلیلی و علمی بدون مقابله با باندهای قدرتمند ابتر است.

+ منافعِ ملی ; ۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢٠
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 92 و 93 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نود و دوم (92) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نود و سوم (93) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

گفت‌و‌گو روی میز خاورمیانه  ـ نشست نود و دوم (‌92 )‌ ـ سوم مهرماه 1393
مسعود صفاریان :
شرح اخبار
اشتراک کلامی آقای اوباما و آقای روحانی ، هم در مساله ی داعش و هم در باره‌ی مذاکرات هسته‌ای
آن‌چه به عنوان پیشنهادهای تازه مطرح شده‌اند ، ماه‌ها پیش در تهران و در مذاکرات آقای صالحی ـ امانو قابل اجرا و عملی معرفی شده بودند .
در مذاکرات با 1 + 5 کوشش می‌شود که شکست اعلام نشود ؛ بلکه تداوم مذاکرات و به دور جدید کشیده شدن آن و قدرت فائقه دولت   بر مخالفان مربوط بشود .
چنان‌چه مفهوم تکنولوژی را در یابیم و ضرورتا مزیت های تکنولوژی بومی و درونی و اولویت‌ها و تنگناهای برنامه‌ریزی را در نظر گیریم مقابله با « باندها »و مهارکردن و مدیریت منابع محبوس در بانک‌ها ، مهم‌ترین کار برای ارتقای تکنولوژی و افزایش بودجه تحقیقات خواهد بود.
به جای شرکت های دانش‌بنیان ، طرح های دانش بنیان و آموزش  علمی و عملی و دانشگاهی را باید مورد توجه قرار داد .

هوشنگ طالع :
داعش : مخلوق آمریکا و بهانهی آمریکا برای به سقوط کشاندن دولت سوریه .
پیش طراحی برای یورش نظامی « کوتوله های عرب » در پناه ارتش آمریکا به ایران .
اقتصاد مقامتی : مغایر است با « خام فروشی » و نیز واردات کالاهای تولید شده با « یک ماشین » .‌
باهزینه‌ی واردات خودروهای لوکس ، سالانه می‌توان چند هزار واحد تولیدی متوسط  در کشور ایجاد کرد .

گفت‌وگو روی میز خاورمیانه ـ نشست نود و سوم (‌93) نیز بعد از ظهر سوم شهریورماه1393 برگزار شد .

+ منافعِ ملی ; ٩:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٥
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 90 و 91 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نودم (90) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نود و یکم (91) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 90ام در تاریخ پنجشنبه 20 شهریورماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
هم ائتلاف 112 کشور برای تأسیس و پیدایش داعش و هم‌ائتلاف 40 کشور برای نابودی و جنگ با داعش، بیش از همه نشان‌دهنده شکست اندیشه سیاسی قدرتهای بین‌المللی به ویژه آمریکاست، و همراه قطع‌نامه سازمان ملل و نطق آخر آقای اوباما کوششی عبث برای وسعت دادن و بهره‌برداری از واژه «تروریسم» بر علیه صلح و توسعه کشورهای نیازمند توسعه است.
بی عدالتی اقرار شده از سوی آقای وزیر اقتصاد نمی‌تواند بدون پشتوانه قانونی و قضایی باشد.


هوشنگ طالع:
منافع فردی بر منافع ملی غالب شده است
اوکراین و تبدیل جنگ سرد به جنگ نیم گرم
داعش و ترفند تازه آمریکا برای حفظ آن
سازمان شانگهای و نقش ایران
شیوع ابولا و بهره برداری کارخانه‌های دارو سازی کانادا و آمریکا
سه زیان جمهوری اسلامی
روغن نخل (پالم)

***

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 91ام در بعدازظهرپنجشنبه 20 شهریورماه 1393 در ادامه مباحث جلسه قبلی و با پرسش و پاسخ برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٦/٢۳
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 88 و 89 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هشتاد وهشتم (88) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هشتاد و نهم (89) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 88ام در تاریخ پنجشنبه 6 شهریورماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
عملیات نقطه به نقطه و روشهای سازمان یافته جمع و پخش نیروهای مجهز به اسلحهٔ روز چه در عراق و چه در سوریه یا کشورهای دیگر منطقه راهبرد پخش کردن ارتش و میلیشیا سازی از طرف نیروهای مختلف را تعقیب می‌کنند.


دکتر هوشنگ طالع:
وادادگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در زمینهٔ خاورمینه
عدم موفقیت در رفع تحریم ها با وجود دادن امتیازهای بسیار
یمن، بحرین و سکوت حجج اسلام و آیات عظام و عدم عمل به وظایف دینی خود
ورود آمریکا به خاورمیانه در پناه داعش و به ظاهر برای مبارزه با داعش
باز کردن آخرین پیچ و مهرهٔ صنایع هسته‌ای زیر پوشش شرکت‌های خصوصی
حزب دولت، نگاه به سوی ناتو و حزب مجلس روبه چین
تخریب منابع طبیعی به قصد چپاول زمین‌های ملی


***

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 89ام در بعدازظهرپنجشنبه 6 شهریورماه 1393 در ادامه مباحث جلسه قبلی و با پرسش و پاسخ برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ۱:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٦/٩
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 86 و 87 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هشتاد وششم (86) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هشتاد و هفتم (87) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 86ام در تاریخ پنجشنبه 23 امردادماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
اقتصاد مختلط بدون برنامه متعادل، بدون رعایت قانون و به‌ویژه قانون اساسی با ضریب عدم شفافیت بسیار بالا و بدون استانداردهای تولید و توزیع و مصرف و... اقتصاد فاسدی استکه فساد آن مخلوطی از فساد زندگی کمونیستی ساقط شده است و زندگی نولیبرالهای بی‌قانون است.
داعش تشکل شناوری است که مطابق اقرارهای خانم کلینتون با هدف حفظ و گسترش منافع و مطامع آمریکا و ورود و حضور آن در منطقه روزبه روز فعالتر می‌شود.
گیرایی و مثبت بودن پیام مرجعیت دینی «آیت الله عظمی سیستانی» به روش او در دفاع از علقه های میهنی مردم مربوط میشود.
بی مسئولیتی سازمان یافته مسئولین، بی مسئولیتی در میان مردم طوری رواج می‌دهد که نسبت به سرنوشت وطنشان بی تفاوت می‌شوند.

 

محمد حیدری
هر روز یک کانون بحران جدید در منطقه خلق می‌شود و یا در حال خلق شدن است. جنگ گسترده، پر کشتار و ویرانگر اسرائیل علیه غزه از یک سو و اقدامات کاملا برنامه ریزی شده داعش موجب شده که توجه دیده‌بانان و تحلیل‌گران منطقه از ماهیت این کانون‌های جدید بحران منحرف شود. مثلا قضایای داعش و کردستان ویژگی‌هایی دارد که ندیده‌ام کسی به آن توجه در خور نشان دهد. یا پیامدهای انتخاب به ریاست جمهوری ترکیه، تغییر نخست وزیری عراق، بلاتکلیفی انتخابات افغانستان و... را آن چنانکه درخور است، مورد توجه و اریابی قرار دهند.


دکتر هوشنگ طالع:
برای برون رفت از بن‌بست باید به مردم توسل شد و از آن‌ها خواست که درباره‌ی مسایل مهم کشور و اداره‌ی کشور نظر دهند. همه‌پرسی با توجه به این گفت‌وگو با آمریکا بی‌فایده است، باید پرونده‌ی ایران را به آژانس برگرداند
مسایل جاری مانند روغن پالم، چای، مبارزه با فساد (البته در شعار)، دلالیل سقوط هواپیما که 8 ماه دیگر اعلام خواهد شد مانند دلایل سقوط هاپیماهای پیشین که هرگز اعلام نشد، واردات کفن و سنگ گور از خارج و...

***

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 87ام در بعدازظهرپنجشنبه 23 امردادماه 1393 در ادامه مباحث جلسه قبلی و با پرسش و پاسخ برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ٧:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٢٦
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 84 و 85 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هشتاد وچهارم (84) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هشتاد و پنجم (85) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 84ام در تاریخ پنجشنبه 9 امردادماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
تنهایی غزه تنهایی قانون و عدالت و حقوق بشر در منطقه و جهان ماست که هرگروه و دسته‌ای با اعمال قدرتش اقرار می‌کند که به جای جامعه بشری به جنگل بی‌قانونی پایبند است و رژیم صهیونیستی هم حاصل همین اوضاع است
در ایران فرزند آیت الله شهید رئیس شورای انقلاب در دفاع از اصول قانون اساسی و به زعم او 32 و 36 و 37، با ما همدردی می‌کند.
شهردار بهره‌وری سازمانهای عقیدتی و تربیتی و فرهنگی را آنقدر پایین می‌بیند که مدعی می‌شود برای ارتقاء بهره‌وری به تفکیک جنسیتی متوسل می‌شود و دیوان عدالت اداری هم همین راه حل را بر می‌گزیند
مردم همه جا می‌خواهند در زادگاه خودشان با آرامش زندگی کنند و با دیگر نقاط جهان امکاناتشان را مبادله کنند و رفت و آمد داشته باشند، فقدان بهره‌مندی آنها از امکانات برابر، گونه‌ای استقبال از جنگل بی‌قانون است.


محمد حیدری:
افشاگری گسترده اندیشمندان، فرهیختگان و تحلیل‌گران نا وابسته و آزادی‌خواه راستین در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های مستقل در مورد جنایات داعش و دیگر گرو‌های تروریستی دست‌ساز غرب، و نیز هدف از خلق این گروه‌های دهشت افکن و خونریز، افکار عمومی جهان را با سرعت به زبان برنامه‌های ناتو و آمریکا در آفریقا و خاورمیانه تغییر داده بود و اگر این روند ادامه می‌یافت ته مانده اعتبار کشورهای مدعی دفاع از مردم سالاری و حقوق بشر از بین می‌رفت. برای انحراف افکار عمومی؛ غرب برنامه حمله وحشیانه اسرائیل به غزه را به اجرا گذاشت. اگر رویدادهای قبل از حمله وحشیانه اسرائیل به غزه و کشتارهای بی‌سابقه مردم آن را بررسی کنید، می‌بینید هیچ بهانه و دلیلی برای توجیه شروع این جنگ وجود ندارد.
این حادثه باید به ما بیاموزد از این جنگ‌های مقطعی، دست‌ساز و برنامه‌ریزی شده فریب نخوریم و توجهمان از برنامه‌های کلان غرب برای گسترش بی‌ثباتی در منطقه، و از جمله ایران، منحرف نشود. ما باید همواره توجه خود را به هدف‌های اصلی معطوف کرده و از بافته‌های خویش برای آگاه‌سازی مردم استفاده کنیم.


دکتر هوشنگ طالع:
عدم بهبود اقتصادی کشور، تنها و تنها بر اثر غارت و چپاول ثروت ملی بوسیلهٔ خودی هاست
با عدم واردات خودرو، می‌توانستیم دست‌کم 1000 واحد تولیدی در کشور ایجاد کنیم.
نشانه گرفتن نسل و نژاد ایرانی
ترکیه به دستور غرب (آمریکا - ناتو) مسلمان‌تر می‌شود


«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 85ام در بعدازظهرپنجشنبه 9 امردادماه 1393 در ادامه مباحث جلسه قبلی و با پرسش و پاسخ برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٥/۱٢
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 82 و 83 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هشتاد ودوم (82) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هشتاد و سوم (83) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 82ام در تاریخ یک‌شنبه 29 تیرماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:

مسعود صفاریان: (همراه شرحی از مسائل ایران  منطقه) رهبران کرد به جای منافع و مقام و منزلت شخصی با دید باز و بدون خودفریبی و اسارت در دولت قفس مانندی که دست نشانده‌ی دلالهای بین‌المللی نفتی باشد توجه کنند که تمامی پهنه‌ی ایران و شرق و غرب آن تا کرانه‌های مدیترانه در اختیار دارند و می‌توانند با بهره‌مندی از پیوندها و پیوستگی تاریخی و سخت کوشی و فعالیت و برنامه و علم و آموزش و امکانات بی‌نظیر منطقه، رهبران توسعه و آزادی و سازمان‌دهنده‌ی تجارت و پیشرفت و فرهنگ صلح و رفاه و رفاقت در میان مردم منطقه باشند.

محمد حیدری: گشایش دوباره پایگاه شنود روسیه در کوبا، تصمیم به تاسیس بانک کشورهای عضو بریکس با سرمایه یکصد میلیارد دلار و بسیاری دیگر رویدادها پایان نظریه جهان تک قطبی و فرمانروایی دلار بر اقتصاد دنیا به اثبات رساند. اگر سیاست خارجی ایران هوشیار و مسئول عمل می‌کرد و به عنوان رئیس جنبش غیر متعهدها، این جنبش را فعال و پویا می‌کرد، اکنون کشور ما یکی از قدرت‌های تصمیم گیرنده و تعیین کنندهدر جهان بود و می‌توانست در همگامب با بریکس و پیمان شانگهای هم فشارهای ناشی از تحریم را خنثی کند و هم در مسائل منطقه ای و جهانی نقش تعیین کننده‌ای برعهده بگیرد، نه این که کار به جایی برسد که وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین موضع‌گیری اعلام کند ایران حتی باید میزان تولید سوخت اتمی را هم محدود کند.


دکتر هوشنگ طالع: بنیاد بانک بریکس، ورق خوردن تاریخ پس از گذشت بیش از 60 سال از ایجاد سلطه‌ی دلار با ایجاد بانک جهانس و صندوق بین‌المللی پول
سوگند ریاست جمهوری بشار اسد، تعیین رییس مجلس عراق ، آشتی دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان
هم‌زمان با تحریم‌های اقتصادی روسیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا
انحلال دبیرخانه جنبش عدم تعهد بزرگترین ضربه به مبارزه‌های ضد استعمار دولت‌ها. وجود این دبیرخانه در جای راستین آن می‌توانست حتا از تجاوز اسرائیل به غزه و خلق داعش نیز جلوگیری کن
در قانون احزاب، حزب‌های استانی پیش‌بینی شده است که عبارت است از تجزیه‌ی ایران و تبدیل ایران به «ایرانستان»

 

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 83ام در تاریخ یک‌شنبه 29 تیرماه 1393 با طرح پرسش و پاسخهایی به ویژه درباره افغانستان، وفاق و تفاهم ملی، نیازمدی کشورهای موسوم به در حال توسعه به پیشرفت و لایحه‌ی احزاب برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ۱:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۳٠
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 80 و 81 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هشتادم (80) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هشتاد و یکم (81) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

« گفت وگو روی میز خاورمیانه » نشست هشتادم (‌80 ) روز پنجشنبه 12 تیرماه 1393 با شرکت گویندگان مستقل و در راستای منافع ملی برگزارشد .
مسعود صفاریا ن :
با اشاره به شرایط و بحران‌های متعدد و مختلف منطقه که تمامی ایران را محاصره کرده اند ، گفت که دانشگاه باید به اطلاعات روز از جمله اطلاعات سیاسی روز دسترسی داشته باشد . در جامعه هایی که احزاب به صورت نهاد ها و سازمان‌های مشخص فیزیکی [‌کالبدی ] و سیاسی ـ فرهنگی و برنامه دار فعال باشند ، دانش‌جو و دانشگاهیان ، علم‌جو و سیاست هم علمی است .
 در جامعه‌هایی که به جای احزاب ، باندها و طایفه ها و رانت خواران و باج‌گیران صحنه سازی و صحنه‌گردانی می‌کنند ، علم و ورزش و هنر و همه‌ی برنامه‌ها ، سیاست زده است .
اینک در عراق و در همه کشورهای منطقه ، مردم تشنه‌ی قانون و زندگی قانونی هستند . دولت « وحدت ملی » دولت کوشندگان در اجرای قانون اساسی است و نه دولت « سازش » جناح های منفک از ملت و قانون اساسی ... کسانی که گوش به فرمان شرکت‌های بین المللی نفتی هستند ، مدافع قانون و ملت ایرن یا عراق و با اقلیم کردستان نیستند .

محمد حیدری :
اکنون بر اساس آن‌چه تاکنون در عراق رخ داده است ، دیگر جای هیچ دودلی نیست که تجزیه عراق با خلق داعش و توافق هایی که با رییس اقلیم کردستان و برخی رییسان قبایل و بازماندگان ارتش بعث شده ، از پیش طراحی گردیده است و مرحله به مرحله در حال اجراست .
ظهور یک روحانی نمای شیعه به نام سید محمود صرخی در عراق ( که سیادت او نیز جعلی است ) برای ایجاد دودستگی میان شیعیان عراق ، هرگونه تردید را در مورد گستردگی این توطئه از میان  بر می‌دارد .
من ، باورمندم و هشدار می‌دهم که ایران به شدت زیر تاثیر این رویدادها قرار دارد و از این رو لازم است مسئولان کشور در نگرش و شیوه‌ی عمل ، تجدید نظر هم‌جانبه نمایند .

هوشنگ طالع :
   داعش ( خلافت اسلامی ) ساخته و پرداخته غرب ( آمریکا ـ ناتو ) ، پول عربستان سعودی ، قطر و ... با کارگزاری حکومت های ترکیه و اسرائیل است . در حقیقت آماج نهایی خالقان « داعش » ایران است .
   فساد سازمان یافته و همه گیر شده است و بالاترین رده‌های دولتی ، توجیه گر فسادگران شده اند .
   هراس عربستان سعودی از هجوم « گونه‌ای از داعش » به این کشور و اجرای تجزیه‌‌‌‌ی آن

در نشست هشتاد ویکم ( 81 )‌در بعد از ظهر روز پنجشنبه 12 تیرماه 1393 ،‌ مباحث نشست هشتادم پی‌گرفته شد و به پرسش و پاسخ ها پرداخت شد .

+ منافعِ ملی ; ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۱۸
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 79 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هفتاد ونهم (79) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


به نام خداوند جان و خرد
« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » نشست هفتادو نهم ( 79  ) پنج‌شنبه بیست و نهم خردادماه 1393
مسعود صفاریان : در فرآیند داعشی شدن عراق ، شعار ائتلاف قانون در حد شعار باقی ماند ـ مناظره و شورای رهبران سیاسی فرق اعتقادی برای وحدت ملی و فتوای مرجعیت برای هم‌کاری همگانی با دولت ،‌ درست بود ؛ ‌اما دیر مطرح شده است . هنوز هم درست است ؛‌ اما اجرای آن ، به « دقت » ‌و « ‌وسعت نظر »‌ احتیاج دارد . از آن گذشته ، ‌قانون نمی‌تواند همان چیزی باشد که فرقه ما می‌گوید ؛ بلکه باید با نظر به تقریب فرق و به گونه دقیق برای دفاع از منافع ملی و تحقق اهداف وحدت ملی در تامین عدالت و مناسبات روان و پویای گروه‌ها و افراد جامعه باشد . به عبارت دیگر  قانون روش تحقق حق است .
از انقلاب مشروطه ایران ، قانون هدف اصلی و خواسته اصلی خاورمیانه ،‌ تمامی آسیا و افریقا و همه‌‌ی کشورهای نیازمند به پیشرفت و در واقع ،‌ بهترین روش مبارزه با امپریالیسم و تکنومیلیتاریسم است .

محمد حیدری :
رویدادهای هفته اخیر در عراق ، ‌هیچ تردیدی نمی‌گذارد که ناتو ( ‌به ویژه آمریکا ) ‌هم‌چنان به اجرای طرح خاورمیانه بزرگ ادامه می‌دهد .
شواهد بسیار روشنی وجود دارد که طرح تشکیل کردستان بزرگ کلید خورده است که این امر ، ایران را هم در هدف قرار داده است . از این رو ،‌ مهم‌ترین مساله ملی این است با تجربه‌ی به دست آمده از پیشروی داعش به دلیل خیانت بخشی از ارتش عراق و سازمان‌های امنیتی آن ، توان‌مندی های ایران در این موارد مورد ارزیابی و بازبینی قرارگیرد .

حمیده رضایی
در تحلیل علت به وجود آمدن داعش می‌توان به بحث اقتصادی هم اشاره کرد . در شرایطی که بازار جهانی نفت تحت تاثیر توقف تولید نفت در لیبی ، به دلیل بالا گرفتن اختلافات از یک‌سو و بحران اوکراین و روسیه از سوی دیگر می‌باشد ، بحران داعش هم ، بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده است .
 با این همه ، شیوه انعکاس و تحلیل خبرگزاری‌ها و بر جسته نمودن سهم خواهی 25 درصدی از نفت عراق توسط اقلیم کردستان و حمایت ترکیه در فروش نفت ، جای تامل دارد . به نظر می‌رسد راهبرد شرکت‌های نفتی در این راستا می‌باشد .
نکته دوم : شیوه سوگیری ریاست جمهوری در خصوص لزوم دفاع و آمادگی در برخورد با موضوع عراق است .
گرچه دفاع از ارزش‌های شیعی ، بخشی از منافع ملی است ؛ اما عوامل مهم‌تر و تاثیر گذارتر دیگر هم هست که در آن قالب وحدت ملی ایجاد شود .

یادآوری :‌ متاسفانه به علت نقص فنی ،‌بخش فرجامین سخنان بانو حمیده رضایی و سخنان هوشنگ طالع ، ضبط نشدند .

+ منافعِ ملی ; ٧:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۳
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 77 و 78 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هفتاد وهفتم (77) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هفتاد و هشتم (78) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

« گفت وگو روی میز خاور میانه » نشست هفتاد و هفتم ، صبح روز پنج‌شنبه پانزدهم خردادماه 1393 بر گزار شد .
 
مسعود صفاریان:  انتخابات مصر، سوریه، پارلمان اروپا و اوکراین و موضع گیری‌های متفاوت و چندگانه‌ی قدرت‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی در باره‌ی این انتخابات و چهره‌های معینی از این قدرت‌ها و تحلیل‌گران رسانه‌ها و آن‌چه به آن « جامعه جهانی »‌ می‌گویند.

محمد حیدری : همزمان با اعلام این مطلب از سوی آقای اوباما مبنی بر این که دوران ماجراجویی نظامی آمریکا به پایان رسیده است، ما شاهد رشد فزاینده‌ی « راست افراطی »‌ ( یا همان فاشیسم ) ‌در اروپا و نیز هند با 2/1 میلیارد جمعیت هستیم . این رشد زنگ خطری برای بسیاری از کشورهاست و موجب گسترش تنش میان غرب از یک سو و روسیه و چین از دیگر سو می‌گردد .
از سویی ، آغاز فروش مستقیم نفت از سوی حکومت اقلیم کردستان عراق به ترکیه و نیز گسترش عملیات نظامی داعش در جنوب و جنوب غربی عراق می‌تواند در راستای متزلزل شدن دولت مرکزی عراق و لاجرم امنیت بخش‌هایی از جنوب و جنوب غربی ایران تاثیر منفی بگذارد. از این رو بایسته است این تحولات با دقت پی‌گیری و واکاوی شود .

هوشنگ طالع :
* پایان اسلام سیاسی در خاورمیانه عربی و به زودی در ترکیه  . سخنان آقای روحانی که با شلاق نمی‌توان مردم را به بهشت برد ، افزون بر مردم فریبی ، می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد .
* جنگ سرد و نیمه گرم ، شدت بیش‌تر می‌گیرد . در برابر محور آمریکا ـ اروپا ـ ژاپن ، ‌محور چین ـ روسیه ـ قزاقستان ـ بلاروس شکل گرفته است .
* ان پی تی و غفلت های چندگانه‌ی جمهوری اسلامی

***

«‌‌گفت‌ وگو روی میز خاور میانه»‌ نشست هفتاد و هشتم، بعد از ظهر روز پنج‌شنبه پانزدهم خردادماه 1393
مسعود صفاریان : میزان رشد اقتصادی ما از طریق توقف فعالیت های هسته‌ای تا سطح دل‌خواه 1 + 5 به نحوی است که از راه تداوم تحریم ها کنترل می‌شود .
خانم رضایی :‌ هیات‌های ترکیه‌ای که خواستار سرمایه‌گذاری در پتروشیمی هستند ، در حالی که ترکیه هیچ تجربه‌ای در زمینه‌ی صنایع پتروشیمی ندارد و می‌خواهد به صنایع پتروشیمی ما چنگ بیاندازد .
در پایان به پرسش‌‌های مطرح شده ، پاسخ داده شد .

+ منافعِ ملی ; ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۳/۱۸
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 75 و 76 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هفتاد وپنجم (75) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هفتاد و ششم (76) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست هفتاد و پنجم  «گفت وگو روی میز خاورمیانه»‌ بامداد پنج‌شنبه 1 خرداد ماه 1393 با شرکت گویندگان مستقل برگزار شد :

در این نشست به مطالب زیر پرداخته شد:

محمد حیدری:
پیوستن ژاپن به ناتو و باشگاه فروشندگان اسلحه، جهان را وارد مرحله نوینی کرد.
آقای اوباما رسما اعلام می‌کند در اختلاف بین چین و ژاپن بر سر جزایر مورد اختلاف بی هیچ محدودیتی از ژاپن جانبداری می‌کند.
همزمان بین چین و ویتنام بر سر بهره‌برداری از منابع نفتی در دریای جنوبی چین تنش ایجاد می‌شود و می‌دانیم در این مناقشه آمریکا پنهانی از ویتنام حمایت می‌کند.
از سوی دیگر رویدادهای اوکراین و مواضع روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا همگی حاکی از آن است که صف آرائی جدیدی در عرصه‌های سیاست، اقتصاد و نظامی‌گری جهان شکل گرفته است که به باور من اگر دولتمردان ایران درست عمل کنند، می‌تواند به کاهش فشار به ایران و استیفای حقوق ملت ما منجر شود


دکتر هوشنگ طالع:
جابه‌جایی محور قدرت از غرب به شرق (از آمریکاو اروپا به آسیا)
وادادگی جمهوری اسلامی در برابر دگرگونی‌های بزرگ در جهان
مسئله‌ی فساد، در هم آمیختگی شدن فساد مالی با فساد سیاسی، به گفته‌ی بهتر، فساد مالی برخاسته از فساد سیاسی است.
اگر اوکراین جنگ‌افزارهای هسته‌ای خود را تسلیم نکرده بود، هرگز این‌گونه مورد تحقیر و تجزیه از سوی روسیه و عدم توجه غرب روبرو نمی‌گردید.
مسئله‌ی نیجریه و همانندی آن با کار طالبان در تخریب تندیس های بودا
روابط زیان‌بار فرانسه با ایران و پرداخت غرامت به انگلستان بدون گرفتن غرامت از رابطه‌ی ظالمانه 200 ساله انگلیس با ایران

 

نشست 76 ام «گفتگو ‌روی میز خاور میانه » که بعد از ظهر پنجشنبه یکم خرداد ماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:

مسعود صفاریان:
برخلاف، اهداف اعلام شده و صلح گرایی ظاهری، سستی و بی‌تفاوتی سازمان ملل و بی‌احترامی و تجاوز به مقررات بین‌المللی، جهان به وضعیتی در آمده که شنیدن صدای بمب و موشک در اکثر نقاط آن عادی شده است.
1 + 5 برای حفظ تحریم‌ها و امتیاز گیری بیشتر و بیشتر وانمود می‌کند که مذاکرات دور چهارم وین نتیجه محسوس نداشته است.
بدون ریشه کن کردن فساد و رانت (باج) و باندهای سازمان یافته طرح هرگونه برنامه‌ریزی بی‌مورد و استاندارد (نمونه‌ی قابل قبول) کالا و خدمات نشدنی است. حقوق کار و بهداشت کار و ایمنی محیط کار نشان‌دهنده‌ی محتوی واقعی، فرهنگ و اقتصاد واقعیت برنامه توسعه اجتماعی است.
موقعیت جهان اکنون موقعیتی نیست که بگوییم با کی کار کنیم، بلکه وضعیتی است که ببینیم چه کسی به ما امتیاز می‌دهد تا مناسب و در حد آن امتیاز رفتار کنیم.

سپس به پرسشهای مطرح شده پاسخ داده شد.

+ منافعِ ملی ; ٦:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۳/۳
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 73 و 74 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هفتاد و سوم (73) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هفتاد و چهارم (74) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست هفتاد و سوم  « گفت وگو روی میز خاورمیانه »‌ بامداد پنج‌شنبه 18 اردیبهشت ماه 1393 با شرکت گویندگان مستقل برگزار شد :
هوشنگ طالع :
   همانندی اقدام اخیر بوکوحرام در نیجیریه با اقدام طالبان در افغانستان در مساله‌ی  انفجار تندیس های بودا که خشم جهانیان را بر انگبخت .
   حمایت کامل دستگاه‌های ارتباط جمعی جمهوری اسلامی از روسیه درمساله‌ی اوکراین بدون گرفتن امتیاز از آن کشور و عدم توجه به هم آهنگی کامل روسیه با غرب در مساله‌ی 1 + 5 .
   سوریه و بیرون رفتن تروریست ها ار شهر حمص ، سرچشمه‌ی جنگ داخلی سوریه .
   مفاد محرمانه‌ی قرارداد « ژنوچای » ؟!
حمیده رضایی :
   بررسی سیاست دولت در خصوص کاهش بهره‌ی بانکی و تاثیر آن بر بازار سرمایه و به ویژه مسکن .
   نقد عدم انسجام سیاست‌های اقتصادی دولت با هدف‌های کلان اقتصادی .
   جایگاه ایران در مناقشه‌ی اوکراین و لزوم توجه به وفاق ملی .
مسعود صفاریان :
   برنامه‌ی درجستجوی مقصر و ریشه‌های فساد و انحرافات ، مربوط به آن است که در برنامه ریزی ها ، مرحله‌ی اول و دوم ( فاز صفر و یک ) حذف شده و یا اگر اجرا می‌شود ،‌ مورد توجه قرار نمی‌گیرد .
پس از این مراحل است که اهداف دقیق تر می‌شود و ضرورت ها و اولویت های اولیه تعیین می‌شود و با توجه به منابع و تنگناهای محلی ، ‌منطقه ای و ملی و هم چنین بین المللی ، اولویت های اجرایی و سیاست گذاری‌ها و سرانجام « مجری » و « برنامه اجرایی » ‌تعیین و تدوین می‌گردد .
   و تنها در شرایط «‌ باند و رانت » ‌است که بدون آزادی احزاب و با دور زدن قانون اساسی ، مجری می‌تواند بگوید عذر می‌خواهم و یا دعوت می‌کند که انتقاد کننده‌ها برنامه بدهند ... و یا سخن‌گوی وزارت امورخارجه در شرایط اجرای جزئیات ، خبر می‌دهد که آن چه امضا خواهد شد  « موافقت‌نامه‌ی جامع نهایی » خواهد بود .

در نشست 74  « ‌روی میز خاور میانه » که بعد از ظهر 18 اردیبهشت ماه 1393 برگزار شد ،‌ به پرسش‌ها پاسخ داده شد و در باره شعار «‌کوچک زیباست »‌و «‌بزرگ زیباست »‌و احزاب  مسئول و برنامه دار تنها چاره مقابله با هرج و مرج است و ... گفت وگو شد .

+ منافعِ ملی ; ٦:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٤
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 72 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هفتاد و دوم (72) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

نشست هفتاد و دوم گفت و گو روی میز خاور میانه در تاریخ پنج‌شنبه 4/2/1393 با حضور گویندگان مستقل و با گرای دفاع از منافع ملی برگزار شد .

مسعود صفاریان مطرح کرد که 70 میلیون دریافت یارانه نشان می‌دهد که پوپولیسم گریان و پوپو لیسم خندان تاثیرشان بر مردم یک‌سان است  و چهره‌های تلویزیونی و اعیانی که با شعار خود را مطرح کردند ، اینک فرصتی پیدا کرده‌اند تا به جای اقتصاد روی کاغذ به محتوای در واقعیت توجه کنند.

 از دیگر سو در برخورد با مساله‌ی هسته‌ای و نیز در توجه به رژیم حقوقی دریای مازندران و دفاع از برگ برنده‌ی معاهدات دولتین معظمتین معاهدتین و حقوق حقه‌ی 50 در صد دریای کاسپیان به جای « نه شرقی و نه غربی»  و به جای آن‌که برای همکاری با مردم برنامه ریزی کنند، با ظاهرگرایی و بی برنامگی در دام وعده و  وعید حساب شده و پی‌آمدهای خطرناک هم شرقی و هم غربی گرفتار شده‌ایم ـ پویایی واقعیت نادیده گرفته شده است . و دکتر هوشنگ طالع واقعیت های قرارداد ژنو (ژنو چای ) را مورد بررسی و ملاحظات مو شکافانه قرار دادند .
بندها و عبارت‌ها و نکاتی را که در متن قرارداد به کار رفته ، با دقت نظر باز کردند  و از همه مهم‌تر مساله‌ی «مکان» را که اینک در ایران است ولی مطابق قرارداد باید بر سر آن تصمیم گرفته شود مطرح کردند و در ادامه به حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران پرداختند.
در پایان به پرسش‌های مطرح شده نیز پاسخ داده شد.

+ منافعِ ملی ; ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۸
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 70 و 71 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هفتادم (70) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هفتاد و یکم (71) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


هفتادمین نشست روی میز خاورمیانه روز پنجشنبه 21 فروردین ماه 1393 با حضور گویندگان مستقل بر گزار شد :

محمد حیدری :

رویداد گروگان‌گیری 5 مرزبان ایرانی و پادرمیانی مولوی عبدالحمید رهبر مذهبی هم‌میهنان اهل تسنن نشان دادکه مردم بلوچستان تا چه اندازه به منافع ملی و یک‌پارچگی ملی ایران ، پای‌بند هستند .

اما متاسفانه عده‌ای با رفتار و گفتارهای پرسش برانگیز می‌کوشند این حرکت ارزشی را به یک « ضد ارزش » تبدیل کرده و با اختلاف‌تراشی دروغین و تصنعی میان شیعیان و اهل تسنن ، آتش افروزی کنند .

حرکت های مشکوک این گروه به باور من در راستای تحرکاتی است که از درون و برون ، برای برهم‌زدن وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران جریان دارد .

هوشنگ طالع :

• در گفت و گوهای با 1+ 5  ، تنها مردم و ملت ایران نامحرم اند .
• بندهای محرمانه‌‌ی ژنوچای .
• انتخابات افغانستان ، عراق و مصر
• یک سند در باره‌ی اخوان المسلمین با « اخوان البریتانیا »
• ترکیه به گفته‌ی ظریف ، هم پیمان استراتژیک ایران است ؟!


هفتاد و یکمین نشست روی میز خاور میانه ، بعد از ظهر روز پنجشنبه بیست و یکم فروردین ماه 1393 با حضور گویندگان مستقل بر گزار شد .

مسعود صفاریان :

برنامه سفرهای نوروزی ، عدم برنامه‌ریزی برای استقرار شبکه‌‌ی رفت و آمد شهری در کنار تبلیغات گوش‌خراش مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه ها و هم‌زمانی روز اول ارائه در خواست ها برای یارانه با روز ملی هسته‌ای و داستان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد و هم‌چنین فرا و روی عنوان « هسته‌ای » مذاکرات با 1 + 5  و فراگیری آن در باره‌ی نفت و گاز . . . و همه‌ی امور حیاتی ما ،‌ نشان می‌دهد که به جای اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی ، با روش عامدانه‌ی غیر اقتصادی ،‌ غیر مقاومتی ، غیر مدیریتی ، غیر جهادی ، تداوم وضع موجود را دنبال می‌کند .

+ منافعِ ملی ; ٤:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢۳
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 68 و 69 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) شصت و هشتم (68) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) شصت و نهمین (69) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست شصت و هشتم گفت و گو روی میز خاورمیانه روز هفتم فروردین ماه 1393 برگزار شد و گویندگان مستقل با گرای منافع ملی همراه با شادباش های نوروز ایرانی با پیام « هرلحظه نو بودن » مطالب خود را بیان داشتند :
محمد حیدری : رویدادهای پس ار تغییرات اوکراین و پیوستن دو بارهی کریمه به فدراسیون روسیه ،‌فصل نوینی در تاریخ جهان گشوده است .
تعارض میان اتحادیه اروپا و آمریکا از یک سو و میان اعضای اتحادیه اروپا از دیگر سو، اینک قابل مشاهده است. در شرق، نخست وزیر چین به رئیس جمهور آمریکا زینهار داده که پکن نمی تواند بیش از این در مورد حل نشدن «اختلافات فیمابین» صبر کند.
ما با پازل جدیدی در بازی های سیاسی جهان روبه روئیم و نخست باید اجزاء این پازل را شناسائی کنیم.

دکتر هوشنگ طالع: مسئلۀ کریمه با توجه به نبرد کریمه در دوران ناصرالدین شاه
آغاز رقابت تسلیحاتی
فساد گسترده و مسایل مرتبط با آن

 

گفتگو روی میز خاورمیانه نشست 69 ام در پسین روز هفتم فروردین ماه 1393 برگزار شد. مطالب ارائه شده به قرار زیر است:

 

مسسعود صفاریان: بعد از سقوط شوروی و پس از روی کارآمدن پوتین ارتباط همراه با اختلاف سازمانهای با نفوذ بین المللی اما بدون مسئولیت مانند G7  و G8 نتوانسته‌اند در کنار سایر سازمانها برای صلح و پیشرفت بین المللی کاری بکنند – در سراسر جهان باندهای متنفذ در درون کشورها ابزار و اسلحه این سازمانهای بی مسئولیت بوده اند.
- اجرای اقتصاد مقاومتی در گروی نظارت دقیق و نظارت در گروی جایگزین کردن قانون، احزاب برنامه دار متعهد به منافع ملی و مطبوعات است.
- در ادامه جلسه به پرسشها پاسخ داده شد.

+ منافعِ ملی ; ۸:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۱٥
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 66 و 67 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) شصت و ششم (66) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) شصت و هفتمین (67) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست شصت و ششم «گفتگو روی میز خاورمیانه» بامداد روز پنجشنبه 15 اسفندماه 1392 برگزارشد. مطالب زیر ارائه شد:

 

آقای محمد حیدری

رویدادهای اوکراین بر معادلات بین‌المللی تاثیر ژرفی خواهد گذاشت.
تا اینجا، ایجاد شکاف بین کشورهای ناتو دیده می‌شود. از سویی به نظر می‌رسد فدراسیون روسیه با سر نخی بر مواضع خود ایستاده است. در شرق آسیا جنگ زبانی بین چین و ژاپن بر سر جزایر مورد اختلاف بالا گرفته است.
مجموع این تحولات بخش‌هایی از جهان را آبستن دگرگونی‌هایی کرده که به باور من نشانه‌های آن تا یک ماه دیگر دیده خواهد شد.

 

هوشنگ طالع:

ناصرالدین شاه و مسئلهٔ جنگ کریمه
دیپلماسی «فیس بوکی»، چت به جای اقدام در راستای منافع ملی
فساد گسترده و سخنان دادستان کل کشور
ندادن اجازه از سوی ضرغامی به 19 نمایندهٔ مجلس برای نقد قرارداد ژنوچای
مسئلهٔ گروگان‌ها
جلوگیری از برگزاری آیین 14 اسفند روز درگذشت دکتر محمد مصدق
شیرین گردن قرارداد قراردادهای نفتی - لغو ملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور - جا انداختن قرارداد کرسنت


مسعود صفاریان
برخلاف مواضع همایش «مرکز تحقیقات استراتژیک»  اگر نه شرقی و نه غربی باشیم، به درستی می‌توانیم از حقوق و سهم پنجاه درصدی ایران در دریای مازندران (کاسپیان) براساس قرارداد 1921 و 1940، دفاع کنیم
در اکراین هم جناحهای داخلی و هم قدرت‌های بین‌المللی روس، اروپایی و آمریکایی بسیار بد و غیر مسئولانه نسبت به منافع ملی و مردمی عمل کردند، همانطور که در مصر هم اتفاق افتاد
کاهش 30 درصد مصرف لبنیات و شیر و سبزی و میوه و همرا کردن آن با شایعه 5 برابر میانگین جهانی بودن مصرف انرژی ، نشانه گویای تبعیض . بی‌عدالتی است که می‌گویند اگر با آن برحورد نشود «اقتصاد مقاومتی» فرصت طرح پیدا نمی‌کند.

 ×××

گفتگو روی میز خاورمیانه نشست 67 بعدازظهر پنجشنبه 15 اسفند ماه 1392 برگزار شد.

پس از بررسی روشهای ایجاد اغتشاش ذهنی، افزوده شد که گفته «مردم می‌دانستند چه نمی‌خواهند و نمی‌دانستند چه می‌خواهند» به معنای آنست که آنچه مردم می‌خواهند نیازمند تشکیلات مردمی اسا و به معنای ندانستن مردم نیست.

+ منافعِ ملی ; ٧:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 64 و 65 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) شصت و چهارم (64) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) شصت و پنجمین (65) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست شصت و چهارم « گفت‌ وگو روی میز خاورمیانه » بامداد روز پنجشنبه یکم بهمن‌ماه 1392 برگزارشد. اشارهای به سخنان در این نشست ،  به‌قرار زیرند :

محمد حیدری : سخنان این هفته‌ی مقام رهبری ایران در دیدار با گروه‌هایی از مردم تبریز ، نشان داد که همان گونه که گفته می‌شد و ما هم در این میز بدان پرداختیم ، معامله‌ی ژنو تضمین کننده‌ی منافع ایران نیست ؛ بلکه ضد آن است .
از سویی می‌بینیم که غربی‌ها خیلی زودتر از آن چه گمان می‌رفت ، چهره‌ی خود را برای بهره‌برداری از این معامله نشان دادند . اکنون افزون بر موشک‌های بالیستیک ، موشک‌های عادی و دیگر تجهیزات دفاعی ایران را به پروندهی هسته‌ای گره زده و خواهان حذف آن‌ها شده اند .
در این میان ، بروز یک رشته از مسایل تفرقه افکنانه مذهبی و قومی از یک سو و تدوین برنامه‌هایی که اقتصادعمومی و معیشت خانوارها را به نابودی می‌کشاند ، هنگامی در کنار مسایل بالا قرار می‌گیرند ، به راستی موجب نگرانی می‌شوند .

هوشنگ طالع :
*گسستن آخرین «‌پیچ و مهره »‌های صنایع هسته‌ای
 *اجبار به خروج دانشمندان هسته‌ای کشور و قرار دادن آنان در اختیار صنایع هسته‌ای 1+5
 *طراحی و کاستن از تورم در عالم «‌هپروت »
 *دادن علایم برای فشار بر ایران از درون
 *اوکراین ،‌تایلند و ...

مسعود صفاریان : برنامه « اقدام مشترک » دولت جمهوری اسلامی و 1+5  و مذاکرات بعد از آن به شدت فرا روی از بهانه موضوع صنعت هستهای ایران را پیش گرفته است . تو گویی کهاین صنعت هسته‌ای برای مقام‌های داخلی نیز بهانه بوده است .
توجه به « کراوات » جای نقد و نشان دادن نادرستی تحلیل ها و برنامه ها را گرفته است . پنج ساختمانی که می‌خواهند در کیش با ارتفای 350 متر بسازند ،‌همان استقبال از فضاسازی امنیتی و ضد توسعه است  و نیاز به‌توسعه سراسر کرانه‌های جنوبی و خراسان جنوبی ، چهارمحال و بختیاری ، سیستان و بلوچستان  ، کهگیلویه و بویر احمد و دیگر مناطق ایران را نادیده می‌گیرد .

***

نشست شصت و پنجمین  « گفتوگو روی میز خاورمیانه »‌ بعد از ظهر پنجشنبه 1/2/1392 در پاسخ به پرسش طرح شده در نشست پیشین  با توجه به مسایل ایران و جهان برگزار شد .

+ منافعِ ملی ; ٩:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٧
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 63 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) شصت و سوم (63) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

گفتگو روی میز خاور میانه، نشست شصت و سوم پنجشنبه 17/11/1392 برگزار و دربارة مطالب زیر ارائه مطلب شد.


مسعود صفاریان :
فعالیت هسته‌ای در ایران قانونی ، غیر متخلفانه و صلح‌آمیز بوده و  هست.
همة تحریم‌ها به‌درستی غیر قانونی و ظالمانه اعلام شده است. اما، در هیچ یک از بندهای توافق‌نامة « اقدام‌مشترک» از صلح‌آمیز بودن و قانونی بودن فعالیت هسته‌ای ایران دفاع نشده است. در عرض تحریم‌های غیر قانونی و ظالمانه پذیرفته شده که مشروط و مشکوک و تا زمان نامشخص به نحوی که طرف مقابل می‌خواهد به طور ناقص تقلیل پیدا کند. با این حال آقای رئیس جمهور محترم خواسته‌اند که دانشگاه و اشخاص باسواد از این اقدام مشترک « سقراط‌وار» دفاع کنند! یعنی پذیرفته‌اند که توافق‌نامه جام زهری است که وقتی سقراط نوشید درگذشت. بنابراین « باسوادها» حرفشان اینست که این جام را ننوشید تا زنده بمانید. همچنین نداشتن اطلاعات دقیق نباید بعد از انجام عمل مورد توجه قرار بگیرد، مجری ابتدا باید اطلاعات دقیق کسب بکند و عذرخواهی او بعد از عمل پاسخ‌گوی مشکلات نخواهد بود.


دکتر هوشنگ طالع:

مسألة قرارداد ژنو  و پی‌آمدهای آن
نقل سخنان دکتر فریدون عباسی رییس پیشین سازمان انرژی هسته‌ای
توافق‌نامه‌ی ژنو یک قرارداد است، اگرچه عنوان «گام مشترک» دارد.
مسائل سوریه و کنفرانس ژنو 2
تشکیل ارتش رهایی‌بخش از سوی قطر برای برافکندن حکومت مصر
تشکیل ارتش خارجی از سوی حکومت عربستان سعودی

+ منافعِ ملی ; ۳:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 62 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) شصت و دوم (62) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست 62 ام روی میز خاورمیانه در تاریخ سوم بهمن ماه 1392 با موضوع های زیر برگزارشد :

مسعود صفاریان : بازی در زمین 1+5 و معامله باحواشی و دوروبر آن‌ها ، اوضاع اقتصادی را تهی از ابتکار و خودباوری کرده است . اینک اگر تمایلی به‌استقلال هست باید در سمت‌دهی مذاکرات در جهت لغو تحریم هادر مقابل نبود فعالیت باز فرآوری و تاسیسات بازفرآوری باشد .
اما آن‌چه در واقعیت تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند، زندگی قانونی ، رعایت قانون کار ، نظارت بر ... ، اجرای فصل سوم قانون اساسی و تنظیم برنامه‌های دولت و شهرداری‌ها و صنف و تجارت با شرایط بهبود اوضاع محیط زیست است و نه برنامه‌های واردات حداکثری به‌ویژه بنزین و گسترش مناطق آزاددر آبادن و خرم‌شهر و اجرای پل خلیج فارس بر آبراه هنوز شوره‌‌زارنشده‌ی قشم ـ وعده‌ی سرمایه‌گذاری خارجی و ...  ، مردم فریبی (‌پوپولیسم )‌است و چه‌گریان و چه‌خندان ، آن دو روی یک سکه است .


محمد حیدری : با این که هنوز بخش‌های مهمی از معامله ژنو افشا نشده است ؛‌امااینک با توجه به‌بخش‌های روشن شده‌ی ماجرا ، می‌توان گفت این معامله‌نامه ، هم خلاف قوانین ایران و از جمله قانون اساسی است و هم به‌‌موجب موازین بین المللی نمی‌تواند به‌عنوان یک سند‌حقوقی و تعهدآور برای ملت ایران تلقی گردد .
برای پی‌بردن به این واقعیت ، کافی است فرهیختگان ایران اصول 125 ، 152 ، 153 و 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی را با ژرف‌نگری بخوانند و پس از آن بکوشند افکار عمومی تا حدودی مسخ شده مردم را با پی‌آمدهای شوم این « معامله» آشنا کنند .


هوشنگ طالع : این که وزیر امور خارجه به نمایندگان مجلس می‌گوید اگر مرا استیضاح هم کنید مفاد محرمانه‌ی قرارداد را فاش نمی‌کنم ، نشان می‌دهد که :
1ـ نه تنها مجلس در راس امور نیست ؛ بلکه زیر دست وزیران است .
2ـ قدرت وزیر امور خارجه‌ی اسلامی منبعث از بیرون از مرزهای کشور و متکی به‌قدرت‌‌های فراتر از جمهوری اسلامی است .
داستان ژنو2 در باره‌ی سوریه و مشکل ایجاد شده در مورد پس‌گیری دعوت از جمهوری اسلامی ، از بدی عمل‌کرد حکومت روسیه است . روسیه باعث به وجود آمدن بیانیه‌ی ژنو 1 در باره‌ی سوریه گردید و امروز دست‌کم می‌بایست با تهدید به‌عدم حضور در همایش ژنو2 ، بدون دعوت از ایران ( بدون پیش‌شرط )، اجازه‌ی تاخت و تاز را از آمریکا و چاکرانش می‌گرفت.

+ منافعِ ملی ; ٢:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٦
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 61 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) شصت و یکم (61) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

گفت‌ وگو روی میز خاورمیانه نشست 61ام در تاریخ 19/10/1392درباره‌ی توافق‌نامه‌ی ژنو بر گزارشد . چکیده و سرفصل سخنان گویندگان به‌شرح زیر اند :

محمد حیدری : اگر رویدادهای جهانی را با نگاه کارشناسانه بررسی کنیم ، می‌بینیم معادلات جهانی و منطقه‌ای بهسود ملت ایران در حال تغییر است که مهم ترین دلایل آن عبارتند از :
1- مرکز ثقل بحران در حال انتقال به‌شرق آسیاست و آمریکا نیز بی سروصدا نیروهایش را به این منطقه انتقال می‌دهد .
2- روسیه اعلام حضور جدی خود را در بحران ها به دلیل انفجارهای تروریستی اخیر به جلو انداخت و آقای پوتین با لحنی قاطع و بی‌سابقه اعلام کرد که به عربستان و دیگر حامیان درسی خواهد دادکه موجب تغییر نقشه‌ی خاورمیانه خواهد شد . به این نکته باید به رزمایش های رو به‌افزایش در شرق آسیا نیز بیافزاییم .
3-اختلاف میان کشورهای‌عربی منطقه در حال افزایش است که اختلاف میان قطر و عربستان و رویدادهای ترکیه نمونه‌ی آن است .
در این شرایط دستگاه دیپلماسی ایران به جای بهره‌گیری از فرصت ها و امتیازگیری ، فرصت سوزی می‌کند و امتیاز می‌دهد که می‌کوشم در سخنانم ، این شرایط را با ذکر دلیل و سند واکاوی نمایم .

هوشنگ طالع :
*مساله‌ی هسته‌ای
*قدرت یابی نظامی روسیه و قدرت یابی چین و عدم بهره‌گیری جمهوری اسلامی از تغییر معادلات در سطح جهان و منطقه و تضاد روزافزون غرب و شرق .
تسلیم برابر آمریکا در شرایطی که حمید کرزای با وجود اشغال نظامی کشورش از سوی آمریکا و ناتو ، پایداری می‌کند .

مسعود صفاریان :
در ژنو تنها یک جمله از توافق‌نامه می‌بایست محتوای مذاکره قرار می‌گرفت :‌عدم بازفرآوری یا ساخت تاسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشد .
اما اینک گستردگی مباحث و مطالب مطرح شده ، یادآور مسئولیت مشترک نهادهای حکومتی و مجلس و دولت در این زمینه است و ضروری است که شورای عالی نظارت بر جریان مذاکرات برای نشان دادن جدیت کامل تشکیل بشود .

+ منافعِ ملی ; ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 60 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) شصتم (60) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

ششتمین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در روز 5 /10  / 1392 از ساعت 10 صبح برگزار شد.

در این نشست آقایان محمد حیدری، مسعود صفاریان و دکتر هوشنگ طالع  درباره 16 آذر، 21 آذر، نلسون ماندلا و محتوای توافق نامه ژنو و راه حل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در پناه احترام به قانون اساسی به ویژه فصل سوم آن، سخنشان را مطرح کردند.

+ منافعِ ملی ; ۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 58 و 59 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) پنجاه و هشتمین (58) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) پنجاه و نهمین (59) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


پنجاه و هشتمین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در روز 14 /9  / 1392 از ساعت 10 صبح برگزار شد.


×××


پنجاه و نهمین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در بعدازظهر روز 14 /9 / 1392 برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ٩:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٧
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 56 و 57 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) پنجاه و ششمین (56) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) پنجاه و هفتمین (57) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


پنجاه و ششمین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در روز 29 /8  / 1392 از ساعت 10 صبح برگزار شد. سرفصل مطالب عنوان شده به قرار زیر بود :
- مذاکرات ایران و 1 + 5 و مذاکرات دو جانبه و مواضع پیچیده طرفین
- گفتگوی یوکی یو آمانو رئیس آژانس بین المللی اتمی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
- توافق نامه و فروش تهاتری نفت
- ...

×××


پنجاه و هفتمین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در بعدازظهر روز 29 /8  / 1392 برگزار شد. سرفصل های مطالب عنوان شده به قرار زیر بود :
- مطالبی به مناسبت سالروز قتلهای ... به ویژه فروهران
- علوم انسانی و علوم انسانی مورد نیاز
- محیط زیست پلی برای تخریب زیستگاههای قشم و لافت و جاده ای برای زمین بازان
- مفهوم خصوصی منافع ملی

+ منافعِ ملی ; ٧:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۸
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 54 و 55 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) پنجاه و چهارمین (54) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) پنجاه و پنجمین (55) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پنجاه و چهارمین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در روز 16 /8  / 1392 از ساعت 10 صبح برگزار شد. سرفصل مطالب عنوان شده به قرار زیر بود :
- بازگشت به خاورمیانه بزرگ
- تشکیل حکومت به ظاهر مستقل در شرق لیبی
- حمله به هنگ مرزی سراوان
- مذاکرات هسته‌ای، و مادر تاریکی
- برنامه‌های جاسوسی آمریکا و دیگران
- آمریکا و عربستان
- جک استراو و تهدید یا اعتراف؟
- خزانه پر یا خالی
- سوریه و ژنو 2
- محیط زیست ایران


پنجاه و پنجمین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در بعدازظهر روز 16 /8  / 1392 برگزار شد. سرفصل های مطالب عنوان شده به قرار زیر بود :
- شعارهای بیرون از موازین فرهنگی ایران
- برنامه درونی حل مشکلات ایران.

+ منافعِ ملی ; ۸:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢۱
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 52 و 53 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) پنجاه و دومین (52) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) پنجاه و سومین (53) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

پنجاه و دومین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » بر بنیاد منافع ملی در تاریخ 2  آبان 1392 با شرکت گویندگان مستقل برگزار شد که چکیده ای از دیدگاه های آنها در زیر می آید :
محمد حیدری :
در این روزها لازم است که ما ایرانیان مراقب اخبار هدفمند باشیم و خبرپراکنی در رسانه ها را بپاییم . اینک دولتی که با توافق بر سر پست های آن شکل گرفت ، وارد مذاکرات درازمدت منافع ملی و امور هسته ای  شده است . وزیر امور خارجه با سنت شکنی در فیس بوک صفحه باز می کند ؛ این به این معنی است که حلقه های مرکزی قدرت سیاسی با او موافقت کرده اند و سخنان او در این صفحه موثرتر [ = سرگرم کننده تر ] ازسخنان معاونان او خواهد بود .
یک تحلیل مهم این است که با پیوستن ایران به « پروتکل الحاقی »  ، ابرقدرت ها می توانند زیر رخت خواب همه را بگردند . اینها نشانه ی این است که قاعده ی بازی و میدان آن عوض شده است . ما باید در محدوده ی مذاکرات آلماآتا  نمانیم  و چینش  تازه ی نیروها را دریابیم  و بشناسیم .
اینکه رئیس جمهور آمریکا می پذیرد که به رئیس جمهور روحانی زنگ بزند ، به این معنی است که حتما پیشنهاد و لقمه ی چرب و نرمی در کار بوده است ....یکی از دم خروس ها « برداشته شدن تحریم از فعالیت میدان گازی شرکت بریتیش  پترولیوم  در دریای شمال » است ؛ در حالی که تحریم های دیگر اروپایی همچنان برقرار است .
دکتر هوشنگ طالع :
کسانی سعی می کنند در مدرسه ها  مطالب درس تاریخ ایران را تغییر بدهند تا مردم تاریخ را نخوانند و کسی  از زمینه سازی های پیش از رخدادهای  مهمی مانند « تجزیه  ی سرزمینی ایران » و « کودتای 28 امرداد » چیزی نداند و کم کم ، نتیجه های این رخدادها را فراموش کنند .
امروز روشن شده است که آمریکایی ها و انگلیسی ها و فرانسوی ها و دیگران  گزارش گفتگوها و مذاکرات  ژنو را به اسرائیل داده اند و این تنها « ملت ایران » است که نامحرم بوده است .
در جایی دیگر  نمایش ترساندن مردم مانند همه ی کشورهای دیگر جهان اجرا می شود : دلار هزار تومانی به دلار سه هزارتومانی تبدیل می شود  و می گویند  تحریم ها کارساز بوده است و به مردم بباورانند که در معرض نابودی و فنا هستند و باید همه چیز را بپذیرند . در واقع  ، دارند کار را به جایی می رسانند که نه از تاک نشان بماند و نه ازتاک نشان ؛ ولی بدانند که تاکستان باقی می ماند .
مسعود صفاریان :
مذاکرات هسته ای مخفی انجام می شود ؛ نتایج آن هم مخقی است . در چنین وضعی نمی توان به مثبت بودن مذاکرات دلخوش بود . باید بدانیم که بدون توجه به نگرانی ملت ایران برای دادن پاسخ به نگرانی نامستند و مبهم و بی دلیل و مهمل 6 هیات طرف مقابل ایران ، مذاکره ی سازمان یافته و برنامه ریزی شده اما به قرار پنهان ترتیب داد ...  در اینجا پرسش مهمی  مطرح است : چرا مسئولان ایرانی ماهیت نگرانی این به اصطلاح غربی های مدعی جامعه ی جهانی را برای مردم ایران  روشن نکرده و نمی کنند ؟ ایا واقع دولت های غربی نگران اند ؟ نگرانی انها چیست ؟
دولت های مذاکره کننده ادعا می کنند که ممکن است برنامه ی هسته ای ایران « نظامی » باشد . اما ایا کسی به آنها می گوید که « برنامه ی هسته ای نظامی » و « برنامه ی هسته ای صلح آمیز » ، از لحاظ علمی ، و فنی و محل و ... دو تابلو متفاوت دارد و برای آنهای که حتا تلفن همراه آنجلا مرکل را شنود می کنند ، اطلاعاتی از این دست کاملا در دسترس است ؛ و این آنها هستند که باید نگرانی شان را طبق مقررات بین المللی ، شفاف سازی و معنا و مفهوم آن را مستند به تابلو مشخص  « فعالیت هسته ای نظامی » مطرح کنند .
واقعیت این است که نگرانی ابرقدرت ها نه وجود « نظامی بودن برنامه ی هسته ای ایران » ، بلکه توجه ایران به بنیادهای علم جدید ، پیشرفت استقلال و تمامیت سرزمینی و همسازی متحدانه است که به نحو صلح آمیز ، خود به خود ، به کاهش اقتدار آنها در منطقه خاورمیانه می انجامد ؛ از این رو  آنها مخفیانه « باج » می خواهند .


پنجاه و سومین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در بعد ازظهر روز 2  آبان 1392 با مباحث اقتصاد و محیط زیست در دو هقته ی اخیر برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱۳
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 50 و 51 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) پنجاهمین (50) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) پنجاه و یکمین (51) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

پنجاهمین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در تاریخ  پنجشنبه 18 / 7 / 1392 برگزار شد که بخشی از گفته های  شرکت کنندگان در زیر می آید :
دکتر هوشنگ طالع :
در حالی که روزنامه های داخلی از مبادله ی بسته هایی بین ظریف و کری نوشته اند ، جان کری در بالی ادعا کرد که مطابق پیشنهادی که در آلماآتا داده اند ، ایران باید از غنی سازی دست بکشد ، پایگاه فردو را تعطیل کند و همه ی اورانیوم بالای 5 درصد غنی شده را به بیرون از ایران بفرستد و قرارداد الحاقی را که دیگر هیچ حقی در حاکمیت ملی برای ما باقی نمی گذارد ، امضا کند ... که مسلما ملت ایران آن را نمی پذیرد ... کدام تحریم ها موثر بوده اند ؟ در گفتگویی از رئیس بانک مرکزی ایران پرسیده شد که « آیا تحریم ایران  از سوی موسسه ی «سوییفت» اثر زیادی داشته است ؟ » و او در پاسخ گفت : « نه تحریم ایران از سوی سوییفت اثری نداشته است .»
دولت آمریکا با وام زندگی می کند ؛ مثل زالو از تن جهانیان خون می مکد . دولت آمریکا و کنگره به ناچار به توافق با یکدیگر خواهند رسید و سقف بدهی ها را تا 17 تریلیون دلار افزایش خواهند داد .
در سوریه نشانه ای از آلودگی لباس قربانیان بمباران های شیمیایی یافت نشد ؛ اما در بدن آنها مواد آلوده کننده ی شیمیایی پیدا شد و این نشان می دهد که ماده ی سارین را  تروریست ها به آنها تزریق کرده بودند .
در وضعیت کنونی آمریکا می کوشد پول و آدم و فکر مخرب از عربستان را با شگردشناسی و اجرای مدیریتی اسرائیل پیوند بزند .
محمد  حیدری :
یوزپلنگ جانوری تیزدو و سریع است ؛ اما برخلاف شیر زیاد نمی تواند بدود. امپریالیسم آمریکا مانند یوزپلنگ در سوریه  از نفس افتاد ... همین اواخر پوتین با بدترین لحن گفته بود : « چه کسی گفته که آمریکا قدرتی است که باید در باره ی همه ی جهان تصمیم بگیرد ؟ »
آمریکا اینک با چالشهایی دور از انتظار روبه رو است . به زودی معادلات تازه ای بر جهان حکمفرما خواهد شد . در گذشته هم جریان هایی بودند که از آمریکا می پرسیدند : « چه کسی گفته است که شما سخنگوی جامعه ی جهانی هستید ؟ » البته امروزه این جریان ها بر سرعت خود افزوده اند ... به  این معنی که اینک « جنگ سرد » از نوع جدید آغاز شده است و در این اوضاع تک و پاتک های دیپلماتیک شدیدتر از تک های نظامی  جریان دارد . ما ایرانیان به عنوان چهارراه حوادث تاثیرپذیری زیادی از این اوضاع خواهیم داشت ...
                                                          ***
مسعود صفاریان :
اگر امروز کورش بزرگ در میان ما بود ، سران رژیم صهیونیستی اسرائیلی دنیای موجود را به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه و مجازات می کرد .
در نهایت ، مهندسی روابط سیاستمداران دو حزب کنگره  و دولت منتخب کالج انتخاباتی آمریکا به سود شرکت های چندملیتی به صورتی که انجام شده است ، به اجرا درمی  آید .
در ایران نرمش قهرمانانه می تواند به معنی مقابله با گرانی و بیکاری و تبعیض و فساد به سود استقرار حاکمیت قانون در همه ی امور ، پیروزی ما را در ایستادگی و مبارزه با تحریم غیرقانونی و غیرانسانی را پشتیبانی کند . در غیر این صورت ما بازنده ی مذاکرات خواهیم بود . سازش با غارت نامش «ضدتحریم بودن » نیست . حق غنی سازی امتیازی نیست ؛ همان چیزی است که در پیمان ان . پی . تی ( N.P.T) به رسمیت شناخته شده است .
تیمی که در گذشته از سالها قبل در همه ی نهادها و جریان های پس از انقلاب حضور داشته اند و در گروه استراتژیست های نیاوران تشکیل شده اند : « برنامه نداشته ایم » و « نمی دانسته ایم . »

پنجاه و یکمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه » در بعد از ظهر روز 18 / 7 / 1392 در باره ی بعضی مسائل فرهنگی و سیاسی ایران برگزار شد .
عقاب علی احمدی :
در روزهای اخیر چند رویداد که با هم ارتباط  معنایی دارند ، از سوی بیگانگان و کارگزاران آنان در ایران اتفاق افتاده است . در یک روز در یکی از سالن های شهرداری تهران در منطقه 22 ، همایشی برای بزرگداشت شاعر « پارسیگوی بزرگ ایران پرست » ، محمدحسین شهریار برگزار می شود ؛ اما می بینیم که این همایش با شهری با نام « بگو مرگ بر آمریکا » آغاز می شود . تلویزیون بیگانه موسوم به « گوناز . تی. وی » از این همایش  گزارشی ویژه پخش می کند و پوشش ویژه ی خبری به آن می دهد . گرداننده همایش یکی از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق به نام مهدی نعیمی است که برای برگزاری این همایش به ایران آمده بود .
در جایی دیگر موسسه ای به نام « آران نیوز » خبر داده است که می خواهد همایشی با نام « کنفرانس بین المللی قره باغ » برگزار کند . اطلاعات بعدی نشان می دهد که این کنفرانس با شرکت چند کارشناس محلی از استان آذربایجان – و نه کارشناسان زبده ی سراسر ایران – و بدون شرکت کارشناسان ارمنی که نمایندگان یک طرف این مناقشه هستند ، برگزار می شود . این در حالی است که نقش ایران در مسئله ی قره باغ همواره نقش « میانجیگر» بوده است . نکته ی بامزه این است که گردانندگان در خبرهایی که در اختیار رسانه ها نهاده اند ، از « آموزه های شیعی (بسیج مردمی ، جهاد و شهادت برای آزادسازی قره باغ !!!) نام برده اند . ظاهرا موسسه آران نیوز از حضور اسرائیلی ها و وهابیون عربستان سعودی در تصمیم گیری های سیاسی دولت خودخوانده ی « جمهوری آذربایجان » خبر ندارد !
علی اصغر فانی ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش که برای گرفتن رای اعتماد با نمایدگانی از چند استان سرگرم مذاکره و لابی گری است ، در گفتگویی اعلام کرده است : « تدریس زبان های قومی اولویت اول من است !! » و برای مشروعیت بخشیدن به این اولویت خود ، می گوید که می خواهد اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی را اجرا کند !!! در این زمینه بی توجهی او به نقش محوری زبان فارسی در زندگی فرهنگی ایرانیان و در همان اصل پانزده جالب توجه است . در ادامه ، روزنامه اصلاحاتچی موسوم به « شرق » در خبری ، با کنایه ، علی یونسی را « دستیار ویژه ی حسن روحانی در امور اقلیت ها » می نامد . به این ترتیب یک روزنامه با یک چرخش قلم ، « تیره » های ایرانی را به « اقلیت » تبدیل می کند و زمینه ی « تجزیه » چیزی را فراهم می کند که « ملت ایران » نام دارد . نگاهی به دیگر بخش های دستگاه های فرهنگی و بخش های پیوسته به آن ، نشان می دهد کوششی برای از سکه انداختن زبان فارسی و جایگزین کردن آن  با زبان های اروپایی آغاز شده است .
در گفتگویی در تلویزیون بی.بی.سی مجری چنین گفت : « ایران مانند آمریکا  و .... یک کشور جعلی است که با فروپاشی امپراتوری عثمانی به وجود آمده است !!!» اینکه این مجری این حرف را از کجایش درآورده است ، روشن نیست ؛ اما چند چیز روشن است : اینکه چه کسانی با فرستادن پیک ویژه به سفارت انگلستان ، قتل دو نخست وزیر لایق ایران ، قائم مقام فراهانی و امیرکبیر ، را به دولت انگلستان و سفیر او شادباش گفتند.  اینکه روزی در زیر سقف همین آسمان و در همین جهان ، یک استاد انگلیسی به مردم زیر ستم استعمار فرهنگی و سیاسی گفت : « شما انگلیسی حرف بزنید ، غلط حرف بزنید !!!!! » دیگر اینکه ایرانیان « کرامول » را می شناسند ، از نقش عمده ی « سلت » های آریایی درهنر غرب  آگاهی دارند ، می دانند تبار اسکاتلندی ها به که می رسد ، معنای نام « ایرلند» و « ایسلند م را هم می دانند .!!!
آیا این رویدادها و همریشگی آنها هم اتفاقی ، و در زمره ی « تئوری توطئه » است ؟

+ منافعِ ملی ; ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٧/٢٥
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 48 و 49 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) چهل و هشتم (48) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) چهل و نهم (49) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

چهل و هشتمین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در روز 4 /7  / 1392 برگزار شد و سرفصل های مطالب عنوان شده به قرار زیر بود :

دکتر هوشنگ طالع :
از آغاز انقلاب تاکنون دولت های گوناگون با گران کردن نرخ ارز یا درازکردن دست به جیب مردم ، خواستند کشور را اداره کنند . با گفته شدن این جمله از سوی رئیس بانک مرکزی ایران که « بهای ارز به کف رسیده است » ، معلوم شد که افزایش بهای ارز توطئه ای بود که از پیش طراحی شده بود و کسانی مانند « جمشید  بسم الله » و احمدی نژاد و بهمنی می بایست تقصیر را به عهده می گرفتند .
با توجه به اسناد تازه منشرشده  از سوی آمریکا در باره ی آگاهی این کشور از کاربرد جنگ افزار شیمیایی علیه ایران ، آقای روحانی می بایست  در این باره انگشت اتهام به سوی آمریکا دراز می کرد . البته اوباما هم به قربانی بودن ایران در زمینه ی مورد تهاجم گرفتن با سلاح شیمیایی معترف بود ؛ اما آقای روحانی در این زمینه سکوت توطئه آمیزی داشت .

مسعود صفاریان :
آنچه به کاهش  بهای ارز منجر شد : تصمیمات مربوط به گمرک ، قائل شدن شرایط آسان برای بدهکاران ، تسهیلات جدید اسنادی گشایش حساب دلاری برای دارندگان دلار ، عرضه ی سکه ی طلا به بازار ، ارائه ی  اطلاعات تازه در باره ی صادرات و فروش نفت و بیان اخبار خوش بینانه از اوضاع اقتصادی  سیاسی داخلی و منطقه توسط خود مسئولان بوده است . برخلاف گفته ی رئیس بانک مرکزی صرف خوش بینی عمومی منجر به کاهش بهای ارز نشده است .
همانطور که حمایت از عراق در جنگ با ایران غیرقانونی بود ، تحریم هایی هم که سالهاست متوجه روابط اقتصادی ما ، فروش نفت و داد و ستدهای بانک مرکزی ایران است ، غیرقانونی است . این تحریم ها علیه ایران  تنها با درخواست ما  ایرانیان پایان نمی گیرد و برای این کار باید نقش محافظه کارانه ی چین و روسیه و دیگر کشورها هم افشا بشود . برای مبارزه با تحریم و بی اثرکردن آن ، باید «برنامه ی دقیق اقتصادی ضدتحریم » ارائه کرد و به اشتغال مولد و گسترش صنایع تبدیلی و مصرف عمومی توجه همه جانبه داشت .

چهل و نهمین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در روز 4 /7  / 1392 با ارائه ی پرسش ها و مطالب باشندگان برگزار شد :
عقاب علی احمدی :
آیا راهبردهای یک نظام سیاسی و رفتار مدیران و کارگزاران آن در یک زمینه ، نباید با یکدیگر سازگار و همراستا باشد ؟ در سه دهه ی گذشته ، بارها  از سوی زمامداران و کارشناسان فرهنگی کشور بر نقش اساسی زبان فارسی به عنوان یک ستون هویت ایرانی و ابزاری مهم در ساختن تمدن ایرانی تاکید شده است ، اما در عمل « زنگ انشا » از برنامه ی درسی دبیرستان ها برداشته شده است . این در شرایطی است که برنامه آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه های خصوصی با جدیت انجام می شود و پدر و مادرها با گشاده دستی ، هزینه های آن را می پردازند و دستگاه آموزش و پرورش کشور با جدیت  تمام ، کار آموزش زبان عربی را پیش می برد ؛ اما کسی به اهمیت « فارسی دانی » و « فارسی نویسی » توجه نمی کند . در این میان تجزیه طلبان به هنگام حضور حسن روحانی در سازمان ملل متحد در برابر در این سازمان با پلاکاردی که بر روی آن نوشته شده است : « آموزش به زبان مادری » تظاهرات می کنند تا این چنین جلوه بدهند که ایران کشوری « چندزبانی » است . آیا تجزیه طلبان تفاوت « گویش محلی » و « زبان مادری » را نمی دانند ؟ برای آگاهی آنان باید گفت : « زبان مادری ایرانیان زبان فارسی  است ؛ یعنی آن  زبانی که با آن تمدن ایرانی بنا شده است . آیا کسی می تواند یک  کتاب علمی در زمینه های علوم انسانی و علوم تجربی به گویش های ایرانی ، مانند کردی ، گیلکی ، لری ، سیستانی ، بلوچی یا آذری به دیگران معرفی کند که در ایران نوشته شده باشد ؟

+ منافعِ ملی ; ۳:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱۳
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 46 و 47 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) چهل و ششم (46) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) چهل و هفتم (47) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست چهل و ششم «گفت وگو روی میز خاور میانه» در روز پنج‌شنبه 21 شهریور 1392 در ساعت 10 بامداد برگزار شد.

- مسال مربوط به سوریه
- نافرمانی دولتی علیه امپریالیسم آمریکا
- آینده افغانستان و عدم امکان پیروزی طالبان
- سازمان شانگهای بازیگر عمده در آینده جهان
- از حوادث جاده‌ای تا خشکی دریاچه ارومیه
- برنامه های ضد توسعه بین‌المللی


***

نشست چهل و هفتم  « گفتگو روی میز خاور میانه»  در بعدازظهر پنجشنبه  21 شهریور 1392 در ساعت 18 (6 بعدازظهر) بر گزار شد، در این نشست ، نظریات باشندگان مطرح و به پرسش‌های آنها پاسخ داده شد.

+ منافعِ ملی ; ٩:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢٦
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 45 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) چهل و پنجمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

چهل و پنجمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» در روز هفتم شهریور 1392 برگزار شد.

در این نشست که با حضور کارشناسان مستقل برگزار شد ، کارشناسان دیدگاه هایی را طرح کردند که چکیده ی آنها به شرح زیر است :

مسعود صفاریان :
یکی از ضرورت های فضای اندیشگی و سیاسی امروز ایران این است که با عمل به فصل سوم قانون اساسی به حزب های سیاسی مستقل اجازه ی فعالیت داده شود تا گروه های گوناگون مردم بتوانند با تبادل اندیشه برای بحران ها و نیازها و مشکلات امروز ایران راه حل پیشنهاد کنند و حتا در برابر دشواری ها و تنگناهایی که پیرامون ایران را گرفته است ، واکنش مناسب نشان دهند . اگر چنین نشود ، جنگ ها و بحران های استکبارساخته و استعمارساخته با استفاده از بحران های داخلی ، دامان کشور ما را نیز خواهد گرفت .
به یاد داشته باشیم که سیاست خارجی دنباله ی سیاست داخلی است ؛ و اگر در داخل رفتار ما ضدبحران نباشد ، بحران های خارجی را نیز نخواهیم توانست پاسخ دهیم .

دکتر هوشنگ طالع :
در دوره های گذشته در ایران ، حزب هایی با دستور دولت ساخته شدند که با برکناری دولت ، آن حزب ها نیز رفتند ؛ ولی حزب های جنبش ملی هنوز زنده اند ... ما باید در زمان دیگری « آزادی حزب ها » را مورد توجه و بحث قرار دهیم .
و اما در سوریه : کاربرد سلاح کیمیاوی خط سرخ من و هر انسان دیگری است ؛ ولی این به ظاهر مخالفان سلاح شیمیایی در ویتنام انواع این سلاح ها را با آثار مخرب و گسترده ی آنها به کار بردند . چرا کسی این جنایت ها در حق ویتنامی ها را به عنوان « خط نارنجی » پیگیری نمی کند ؟
در همین زمان اسناد C.I.A  نشان می دهند که دولت آمریکا از عمل نظامی ارتش عراق در به کار بردن سلاح شیمیایی کاملا آگاه بوده است ؛ همان سلاح هایی که آلمان به بهانه ی ساخت کارخانه ی کود شیمیایی و مبارزه با آفت های گیاهی ، کارخانه های تولید آنها را برپا کرد . باید به این نکته توجه داشته باشیم که آنها پس از سرنگونی سوریه برای ما نقشه کشیده اند .

محمد حیدری :
در  « فضای بسته ی شاه ساخته »هیچ حزب و برنامه ی جانشینی وجود نداشت و متاسفانه امروزه ، کسانی که ملت ایران را شایسته ی فعالیت حزبی نمی دانند ، همان اشتباه را تکرار می کنند . نکته ی تاسف بار این است که حزب های سیاسی را در ردیف « فعالان برانداز » قلمداد می کنند . اگر این افراد به تاریخ انقلاب مشروطیت و جنبش ملی شدن صنعت نفت بنگرند ، می بینند که چنین نیست و گنجایش های اندیشه ی سیاسی در ایران ، چندان کم نیست  .
ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که « لبنان » و « سوریه » ژرفای استراتژیک ایران هستند . اگر دولت بشار اسد در سوریه سرنگون شود ، متاسفانه نمی توان روی پایداری  عراق حساب باز کرد . در شرایط پس از سرنگونی دولت اسد در سوریه ، شیعه کشان و کردکشان با یاری غرب و جریان سیاسی بعثی عراق منسجم و سازماندهی خواهند شد.

+ منافعِ ملی ; ٩:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢٤
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 44 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) چهل و چهارمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

چهل و چهارمین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در روز 24 امرداد 1392 برگزار شد. در آغاز نشست ، پرسش هایی در باره ی « تروریست خواندن شانه ی نظامی حزب الله » ، ارزیابی سیاست خارجی ایران در فلسطین ، سوریه ، عراق و... و  پرسش هایی در باره ی مصر و رویدادهای آن طرح شد .

هوشنگ طالع پس از پاسخ به پرسش ها  ، چنین گفت :  « نا آرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 و دیگر برنامه های مخملی ، رویدادهایی قابل تحلیل بود ؛ ولی دستگاه های سیاسی ما و حتا روسیه از تجزیه و تحلیل دقیق آن ، ناتوان و عاجز بودند . »

او در جایی دیگر از سخنان خود گفت : « آقای مرسی در تهران ، در پایتخت شیعه ، گفت : « دفاع از مذهب » ( نه دفاع از دین ) برنامه ی اوست. امروز روشن است که اگر مصر و ترکیه می توانستند برای برپایی امپراتوری عثمانی همکاری شان را پیش ببرند ، مشکلات ما را بسیار بیشتر می کردند.»

در این نشست ، مسعود صفاریان در سخنان خود چنین گفت : « این درست است که امپریالیسم و استعمار در رویدادها و بحران های منطقه ی خاورمیانه نقش اساسی دارند،  اما عامل دیگری که در آشفتگی و بحران های خاورمیانه نقش اساسی دارد ، متوقف بودن تربیت سیاسی ، و رواج فعالیت های سیاسی فرقه ای و عشیره ای  و قومی در همه ی کشورهای خاورمیانه و نبود احزاب  ملی سازمان دار و برنامه دار و آرمان دار است که نقش تعیین کننده‌ای در ادامه یافتن و ژرف ترشدن بحران‌ها و خشونت‌های این منطقه دارد . »

عقاب علی احمدی در سخنانی چنین گفت : « در روند روبه رشد مردم سالاری در ایران که با ورود اندیشه های سیاسی غربی آغاز شد ، ایرانیان نخستین انقلاب سیاسی را در آسیا برپاکردند که به تاسیس  « مجلس شورای ملی » انجامید . تاسیس این مجلس کاری بود در پاسخ به این  نیاز و در واقع « پرسش » که : « نگهبان را که می پاید ؛ یا نظارت و پایش ملت بر صاحبان قدرت چگونه به کار بسته می شود ؟ » در واقع ، ایرانیان در  جایگاه نخستین یکتاپرستان جهان که از یکهزار و سیصد سال پیش از آن ، اسلام را پذیرفته بودند ، با برپاکردن « جنبش ملی مشروطیت » در پی « مشروط کردن عرفی قدرت سیاسی شاه  و فرمانروا »  بودند .
در هفته های گذشته و به هنگام  بررسی وزیران پیشنهادشده از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی ، چنین جمله هایی رد و بدل شد :
رسایی : برای ما ( اصول گرایان ) 65 درصد و 7/50 درصد فرقی ندارد !
بزرگواری ، نماینده ی کهکیلویه و بویر احمد : « با تبریک به رئیس جمهوری هم لباس خودم !! . این وزریی که احتمالا همگی شان رای می آورند ، به این چاپلوسی ها توجه ندارند ... کسی که تا دیروز شاهد بودم دست احمدی نژاد را می بوسید ، الان چه حرف هایی می زند ! اینجا جای نقد و بررسی است .... به من گفتند بگذارید تهرانی ها و نمایندگان کلانشهرها حرف بزنند ، شما از منطقه ی محروم حرف نزنید که به ضرر شماست . گفتم ، من سیدم و لرتبار؛ حرفم را می زنم . هر وزیری که رای آورد و هر دولت که به منطقه ی محروم من نگاه ویژه نداشته باشد ، با چماق لری با او برخوررد خواهم کرد !!!
یونس اسدی : غرور و تکبر اجازه نداد که این آخوند بزرگوار تقوا را رعایت کند ... اگر منظورشان از چاپلوس ، بنده بودم در مجلس هشتم همه مرا می شناسند .اما ایشان خودشان هم می دانند که چقدر دستمال کش دولت دهم بوده است !!!!
لاریجانی ، رئیس مجلس  به هنگام پایان دفاع علوی ، نامزد وزرات اطلاعات : نمایندگان ... معانقات !!!؟ را بگذارند برای بعد . آقای علوی آنقدرها هم بوسیدنی نیست ... سلیقه هم چیز خوبی است .

با دیدن رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، پرسش هایی برای بیننده پیش می‌آید:
1. آیا انتخابات تنها ابزاری برای رسیدن به شیوه ی موجه به قدرت و دریافت مجوز برای بیرون راندن رقیبان سیاسی از مجموعه ی یک ملت از میدان سیاست است ؟
2. آیا نمایندگان این مجلس خبر دارند که  امروزه ، از صدقه ی سر اجرایی شدن « طرح هدفمندی یارانه ها » ، روزانه یک میلیارد تومان ( و در واقع : سیصدهزار دلار ) ارز برای  واردات گوشت به کشور ، از کشور خارج می شود ، و این ارزی است که قاعدتا ، مانند هر جای دیگر جهان ، باید برای خرید کالاهای اساسی مانند دارو و نیازهای بخش کشاورزی و صنعت در عرصه ی تولید هزینه شود ؟ آیا نمایندگان محترم می دانند که بسیاری از واردکنندگان نمونه ی کشور در بخش کشاورزی و دامداری به سبب افزایش ناگهانی و چندبرابرشدن بهای مواد اولیه ، مانند علوفه و دان مرغ ، و سررسیدشدن قسط وام های شان از بانک های جمهوری اسلامی و نداشتن توان برای بازپرداخت وام خود، از خانه و زندگی خود متواری شده‌اند؟

در چنین اوضاعی است که مطبوعات ایران، به سادگی، و در ادامه ی به کارگیری دلبخواهانه ی واژگان سیاسی ، احمدی نژاد را « پوپولیست » می نامند !! و کسی نیست که از آنها بخواهد در تاریخ سیاست جهان ، پوپولیستی را نشان بدهند که  در روز روشن، « روشنفکران کشور » را بزغاله بنامد . کدام پوپولیست سازمان برنامه ریزی کشور خود را منحل کرده است ؟ چگونه است که این پوپولیست از کوچکترین حمایتی از سوی هواداران خود برخوردار نشد و در سکوت، از قدرت کناره گرفت؟»

+ منافعِ ملی ; ٤:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۱٠
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 43 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) چهل و سومین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


چهل و سومین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» در روز 10 امرداد 1392 برگزار شد. چکیده ای از دیدگاه های ارائه شده در این نشست در پی می آید:


مسعود صفاریان:

راهبرد مقابله با «خام فروشی» و «افزایش کالاهای صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی» مهمترین راهبرد پیش روی ایران و خاورمیانه است. این کار نه تنها برای مبارزه با تحریم‌ها  لازم است بلکه شرایط و اقتضای بازار سوخت و انرژی در آینده ی نزدیک چنین است. گزارش هایی در دست است که کشورهای صنعتی و ابرقدرت، به موازات افزایش و رواج تولیدات انرژی های نو و تجدیدپذیر، می خواهند از کشورهای تولیدکننده ی نفت مالیات بگیرند.


عقاب  علی احمدی:

دفاع از یک کشور، کاری است که با همکاری «همه» ی شهروندان انجام شود. آنچه در زمان فرمانروایی محمدرضا پهلوی به نام «سازمان دفاع غیرنظامی» برای آماده کردن مردم  برای  پایداری سازماندهی شده در برابر دشمن تاسیس شد، اقدامی ستودنی بود که امروز از آن با نام «پدافند غیرعامل» نام برده می شود.
در ماهی که گذشت، خانه ی سینمای ایران برای دومین بار بسته و پلمپ شد. بد نیست به سخنان علیرضا داوودنژاد، سینماگر معاصر در باره ی بسته شدن «خانه ی سینما»، توجه کنیم.  او چنین می گوید: «نمی خواهم بدبینانه حرف بزنم. ولی باید فرض کنیم که یک جریان نفوذی وطن فروش و خائن در ایران هست که قصد دارد ملت ایران را از تولید کالاهای فرهنگی عاجز کند. اربابان این جماعت جاسوس وطن فروش چاره ای جز این ندارند که خودشان را در ظاهر شرعی نشان دهد و بار دیگر مملکت را به سوی منافع استکبار برگردانند. این جریان دارد کاری می کند که بازار کالاهای فرهنگی در کشور منهدم شود. این همه پول در  کشور هست ؛ اما چرا کسی در سینمای ملی یا موسیقی سرمایه گذاری نمی کند ؛ چون شرایط را ناامن کرده اند و نظام تولید را از هم پاشیده اند.»
 او در ادامه گفته است: «نه نظام تولید، که نظام توزیع کالاهای فرهنگی هم از هم پاشیده است. بازار سیاه، قاچاق و نمایش غیرقانونی همه ی کشور را گرفته است. و من می بینم که حاصل کارم را جلوی چشمم در پیاده رو می فروشند ؛ ولی پلیس هیچ دخالتی نمی کند. از سوی دیگر می بینیم که مردم شب ها چهار ساعت پای برنامه های شبکه «جم. تی وی» می نشینند و در همین شبکه و شبکه های ماهواره ای دیگری فیلم های دوبله شده‌ی در ایران پخش می شود. کالاهایی که در این شبکه ها آگهی می‌شود، شماره مرکز پخش تهران را دارد. به همین دلیل می گویم که در خانه ی سینما را کسی بسته که در شبکه ی «جم. تی وی» آگهی برای فروش فلزیاب و گنج یاب می دهد. یک عده می خواهند ما را خفه کنند و این کار را از راه بر هم زدن اتحادیه صنفی انجام می دهد ؛ چون اتحادیه بر امور نظارت می کند.»
این سخنان در کشوری بر زبان یک سینماگر می آید که  از جایزه ها و نشان های افتخار بخش سینمای آن موزه ای ساخته شده است. اگر روزی در سال های آغاز جمهوری اسلامی، و در زمان نخست وزیری  میرحسین موسوی، شبکه ی کاریزهای کشور با صدور پروانه ی کندن چاه های عمیق به  سراشیب نابودی افتاد، یا در روزی دیگر صنعت هشتصد ساله ی زنبورداری اردبیل با ممنوعیت اجازه ی ورود ملکه ی زنبور عسل و موم  با بحران روبه رو شد، امروز سینمای ایران را در روز روشن، از داشتن خانه و اتحادیه صنفی محروم می کنند. یادآوری می کنم، دفاع از یک کشور، را در همه ی بخش‌های اقتصاد و فرهنگ و سیاست، در کنار هم، بایستی پیش برد. دشمن تنها در عرصه های نظامی یورش نمی آورد ؛ بخشی از کار دشمن  یورش به جاهایی است که کسی به آنها «توجه» ندارد و آنها را «سنگر» نمی داند.

در پایان نشست، چند تن از حاضران پرسش هایی طرح کردند که آقایان، هوشنگ طالع و محمد حیدری به آنها پاسخ دادند.

+ منافعِ ملی ; ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٢۱
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 42 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) چهل و دومین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

چهل و دومین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» در روز پنجشنبه 10 امردادماه 1392 برگزار شد. چکیده‌ای از گفته‌های سخنرانان در زیر می‌آید:


هوشنگ طالع:

ایجاد رابطۀ سیاسی دوباره با استعمار انگلستان – امپریالیسم بریتانیا، تنها در صورتی درست است که آن حکومت به جنایت‌های خود در بارۀ ایران اعتراف کند و پیامدهای  آن را بپذیرد.
رابطه‌ای که قطع شد، حاصل کودتای 28 امرداد 1332 بود. شادروان دکتر محمد مصدق به دلایل روشن، روابط با انگلستان را برید و سپس بر اثر کودتای 28 امرداد، بی آنکه به این دلایل توجه شود، دوباره رابطه با انگلستان بر ایران تحمیل شد.


مسعود صفاریان:

مصر به خاورمیانه می‌آموزد که  وجود حزب های سازمان یافته و برنامه دار در کشور لازم است که «باشند» و «بیایند» و «بروند».
همچنین مصر می‌آموزد که به جای بازی با هویت ملی و اعتقادات و به جان هم انداختن مردم و به جای استقبال از دلال‌های همه فن حریف بین المللی، نیازمند آن است که نیروهای فراجناحی و فرانگر یک کشور، بر بنیاد منافع ملی و به صورت نهادینه، نقش همسازی و میانجی گرانه داشته باشند.


محمد حیدری:

موضوعی که من در این جلسه بر روی آن تمرکز می‌کنم، ناآگاهی نخبگان و رهبران کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه از پیشینۀ برنامه هایی است که اکنون این منطقه از جهان را به خاک و خون کشیده و موجب بی ثباتی رو به گسترشی شده است که اگر دامنۀ ان مهار نشود، بی‌گمان به جنگ‌های گسترده‌تر در این منطقه و تجزیۀ کشورهای گوناگون خواهد انجامید. پیش از آنکه به این پیشینه اشاره کنم، لازم است یادآور شوم ناآگاهی نخبگان و رهبران این منطقه زمینه ساز ناآگاهی مردم و افکار عمومی شده و سب شده که افکار عمومی فریب تبلیغات دستگاه جهنمی تبلیغاتی قدرت‌های جهانی را بخورد و باور کند این رویدادها کوششی است برای استقرار مردم سالاری. من با توجه به محدودیت زمان جلسه، تنها چند فراز از کتاب «جنگ واقعی» نوشته ریچارد نیکسون را که بیش از سه دهۀ پیش منتشر شده است،  بازخوانی می کنم.
باشندگان محترم می دانند که ریچارد نیکسون از اثرگذارترین رهبران نسل اول نئوکان‌های ایالت های متحد آمریکا است که به باور بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران، همراه با هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه اش، سیاست های کنونی ایالت های متحد آمریکا را در منطقه خاورمیانه و جهان بنیاد نهاد.
نیکسون در کتاب «جنگ واقعی» می نویسد: «در کلیه ی ممالک خاورمیانه خطر شورش و آشوب بالفعل احساس می شود و به چشم می خورد. هیچیک از مرزها و سرحدات کشورهای منطقه استوار و قابل اطمینان نیست  و هیچکدام از دولت ها از نقطه نظر امنیت داخلی، پایدار و برخوردار از ثبات و آرامش لازم نمی باشند. اختلافات مذهبی فرقه های شیعه و سنی بین ایرانی ها و عرب ها به حد اعلی رسیده ( و ) تصادمات و برخوردها میان ملیت های مختلف، فرقه ها و قبائل گوناگون و قشرهای مختلف جامعه را، به ویژه قیام فزاینده ی اسلام سنتی علیه نوخاسته ها و متجددین و سرانجام کلیه ی این عوامل و پدیده ها منتهی به برخوردهای شدید و خشونت آمیز می گردد....
 از آن جایی که نفت برای جهان غرب یک وسیله ی لوکس و تجملی نبوده، بلکه جنبه ی ضروری داشته و از هر جهت حیاتی می باشد، لذا کشور ایالت های متحد آمریکا و متحدان او در اروپای غربی و همچنین ژاپن باید در تهیه و تامین نیازهای اقتصادی و نظامی دولت های این منطقه  از جهان که در معرض تهدید و تهاجم داخلی و خارجی می باشند، لحظه ای تامل و درنگ ننمایند.
یکی از ضروریات مسلم برای ایالت های متحد آمریکا در اختیار داشتن پایگاه هایی است که امکان نشان دادن و به مرحله ی عمل گذاردن قدرت خود در منطقه به نحو کامل و قاطعی  از مبدا این پایگاه ها داشته و قادر باشد که به سرعت در مقابل هر نوع تهدید و خطر ناگهانی، عکس العمل لازم را نشان دهد. از طرف دیگر، ایالت های متحد آمریکا بایستی از جهت در اختیارداشتن پایگاه هایی در اروپای غربی اطمینان کامل داشته باشد، به نحوی که با ایجاد و استقرار پل هوایی، عملیات لازم برای هر نوع حمل و نقل دریایی از مبدا ایالت های متحد آمریکا به مقصد خلیج فارس را دارا باشد و بالاخره هرگاه کشورهای آزاد مصمم به نمایش قدرت هستند، مسلما بایستی در این امر قاطعیت و نیروی اراده را نیز داشته باشند.
از همه مهمتر اینکه رهبران کشورهای عربستان سعودی، عمان، کویت و سایر کشورهای مهم و موثر این منطقه بایستی بدون کوچکترین شک و تردید اطمینان حاصل نمایند که هرگاه از جانب عوامل و نیروهای انقلابی، چه از داخل  و از خارج، مورد تهدید و یا مخاطره ای قرار گیرند، ایالت های متحد آمریکا از آنها پشتیبانی نموده و سرنوشتی به مانند شاه ایران در کمین آنها نخواهد بود.

+ منافعِ ملی ; ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٢۱
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 41 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) چهل و یکمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


چهل و یکمین نشست «گفتگو روی  میز خاورمیانه» در بعد از ظهر روز 27/4/1392 برگزار شد و چکیده ی بخشی از مطالب آن به شرح زیر است:
مسعود صفاریان:
کشوری مانند آمریکا که به اعتراف معاون شورای امنیت ملی اش، ویروس «استاکس نت» را می سازد و با وارد کردن آن به شبکه ی اینترنت، فضای اطلاع رسانی را آلوده می کند، شبکه های اجتماعی را به شبکه ی جاسوسی تبدیل می کند و سرراه مکالمات و ارتباطات مخابراتی و تلفنی مردم جهان «دستگاه شنود» کار می‌گذارد، و در واقع  نظام سیاسی آن با تفتیش و روش عمل به «ناحق» مدیریت می شود، نمی تواند دموکرات و مردم سالار باشد. «قانون» روش عمل به «حق» است. با توجه به هنجارهای اجتماعی و عرفی و مقتضیات زمانی و مکانی، این تعریف کامل و دقیقی از قانون نیست؛ اما تا حدودی، ما را به یک مفهوم کلی به نام «قانون» و به ویژه «قانون بشر و اجتماعی» نزدیک می کند.
استبداد نیز در کلی ترین مفهوم آن، به معنای «بی قانونی» و «خودسری» است و می تواند میل و اراده و منافع و اقتضای ناحق را بر افراد و اوضاع جامعه مسلط کند و انسان ها را همچون ابزارهای بی حس و بی شعور وبی عقل به کار بگیرد. مبارزه ی با استبداد برای بهروزی جامعه های بشری بسیار تعیین کننده است و از دیگرسو، استبداد اصلی ترین شگرد و مشی و ابزار امپریالیسم است. نظام یا فرد مستبد، چه متحد و چه رقیب یا حتا مخالف امپریالیسم باشد، همان چیزی است که امپریالیسم به آن نیاز دارد. بدین ترتیب در زمانه ی ما، هیچ مبارزه ی ضداستبدادی مدافع قانون نمی تواند «ضدامپریالیسم» نباشد و نیز هیچ مبارزه ی ضدامپریالیستی نمی تواند «ضداستبدادی»  و «قانون گرا» نباشد.
در مصر، حسنین هیکل در باره ی از قدرت کنارگذاشته شدن محمد مرسی می گوید: «شکست جانشینان مبارک به این سبب بود که به سوی خارج چرخیدند و با لبخند، می خواستند مبارک تر از مبارک باشند.» بر گفته ی حسنین هیکل می توان افزود: «اگرچه «اخوان المسلمین» یک سازمان قدیمی است، ولی نشان داد که برنامه ای مشکل گشا ندارد. در واقع، برنامه ی این سازمان،برنامه ای اجتماعی و سیاسی نیست بلکه برنامه ی «ایجاد تغییرات بر اساس پسند ایدئولوژیک» است. شگفتا که دیگران نیز با اصرار در مواضع ایدئولوژیک خودشان به جای برنامه و راه حل برای مسائل روزمره ی اقتصادی و اجتماعی، با نگاه به وعده های خارج، گامی مناسب با اختلاف اوج گیرنده در کنار ارتش با محمد مرسی یا بدون او را برداشتند! در  مصر همه ی جناح ها و رهبران سیاسی، بی توجه به هویت و یکپارپگی مصر، با سماجت به تقابل ایدئولوژیک پرداختند.  اوضاع امروز مصر نشان می دهد که نمی توان بخشی از جامعه را به بهانه ی «اختلاف عقیده» حذف کرد و کنار گذاشت. وضعیت کنونی مصر همچنین این را نشان می دهد که  دانش «فرمانروایی» دانش «بازکردن راه پویایی و مشارکت گروه های اجتماعی برای پیداکردن راه حل مشکلات است.»

+ منافعِ ملی ; ٩:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٦
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 40 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) چهلمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


چهلمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه»، در تاریخ 27/4/1392 برگزار شد.

چکیده‌ای از مطالب طرح شده در این نشست در پی می‌آید:

محمد حیدری:
رویدادهای جدید منطقه ( به ویژه در سوریه و مصر ) هرگونه تردید را در این زمینه  که گردانندگان این جریان‌های خونبار و ویرانگر، کسانی به جز ابرقدرت‌ها و دولت‌های استعمارگر باشند، از میان می‌برد. به موجب خبری که اکنون در دست من است، در این روزها ده‌ها گروه تروریست در سوریه مستقر هستند. این گروه‌ها که کاملا روشن شده است پول و اسلحه را از کشورهایی مانند آمریکا، عربستان، قطر و امارت های متحد عربی دریافت می‌کردند، به جان هم افتاده‌اند. برای نمونه، القاعده می‌خواهد در شمال سوریه یک کشور مستقل اسلامی تشکیل دهد.
در مصر می‌بینیم که پس از برکناری مرسی به وسیلهٔ ارتش، بی درنگ از سوی سه کشور دست نشاندهٔ آمریکا (عربستان، قطر و امارت های متحد عربی ) هفت میلیارد دلار کمک مالی در اختیار حکومت نظامی قرار می گیرد و یک مقام بلندپایهٔ آمریکا هم به دیدار فرماندهٔ ارتش مصر می‌رود که از نتیجهٔ مذاکرات آنها خبری منتشر نشده است.
در عراق و افغانستان و پاکستان کشتار و ترور همچنان  ادامه دارد.
این واقعیت‌ها نشان دهندهٔ این است که از آغاز، هدف و برنامهٔ ابرقدرت‌ها این بوده است که در منطقه ی گسترده ای، از شمال آفریقا تا شبه قاره ی هندوستان، جنگ و ناامنی و ترور به صورت پدیده‌هایی آشنا و عادی دربیایند تا ابرقدرت‌ها، بی‌هرگونه دغدغه، ثروت‌های آن منطقه را چپاول کنند. من تازه معنای این گفتهٔ نوام چامسکی را می‌فهمم که گفت: «هزینهٔ ارتش آمریکا از جیب مردم کشورهای درگیر در مسائل داخلی یا جنگ‌های منطقه‌ای تامین می‌شود».
در بارهٔ مسائل داخلی نیز تنها می‌توانم بگویم که فضا مه آلود و مبهم است و نمی‌توان رویدادهای آینده را پیش‌بینی کرد یا با قاطعیت دربارهٔ آنها سخن گفت؛ اما به عنوان یک نظر شخصی می گویم که نگران این هستم که در آینده شاهد توافق هایی مغایر با حاکمیت و منافع ملی ایران در زمینهٔ پروندهٔ هسته‌ای و دیگر مسائل باشیم. از این رو به دوستان جوان پیشنهاد می‌کنم فریب رویدادهای جنجالی را نخورند و اخبار را همه جانبه و فراگیر، دنبال و پیگیری کنند.
هوشنگ طالع:
دولت آینده برنامه ندارد. فرد انتخاب شده، با همهٔ قول هایی  که داده است، تازه می گوید سه ماه وقت می خواهد تا نظرات یا برنامه های خود را اعلام کند. از این رو کسانی که رای داده اند، تا دیر نشده است، خواهان انتشار برنامه ی دولت آقای روحانی بشوند تا یک سال زمان نگذرد و کار به میدان تحریر بکشد.
بر پایهٔ نظرخواهی‌ای که انجام داده‌ام، دریافتم انگیزه ی کسانی که به آقای روحانی رای داده اند، این بوده است که آقای سعید جلیلی به مقام ریاست جمهوری نرسد!!؟  می دانیم که اینگونه شرکت در انتخابات از شرکت نکردن در انتخابات بدتر است.
جمع شدن همه ی اعضای سازمان اخوان المسلمین از کشورها ی گوناگون در ترکیه و پشتیبانی اردوغان از محمد مرسی، در راستای اعلام  تجدیدحیات امپراتوری عثمانی از سوی سردمداران ترکیه بود. غرب ( امپریالیسم آمریکا، استعمار انگلستان و کشورهای پیمان ناتو ) در پی آن بودند تا منطقهٔ خاورمیانه را که مسلمان نشین است، به این امپراتوری  ساختگی و خیالی  ملحق کند تا به جای روبه رو بودن با چندین و چند  کشور، تنها با یک قدرت طرف باشند و البته از این به اصطلاح «امپراتوری»، چک سفیدامضایی هم بگیرند که ضمانت آن باشد که منطقه را به سود غرب اداره کنند و جریان انتقال و صدور نفت و دیگر کانی ها را به سود غرب تضمین کنند.
در  این میان حالت انفعالی وزارت امور خارجه ی ایران و ندیدن واقعیت ها و نشان ندادن واکنش درست و بهنگام از سوی دستگاه دیپلماسی ما، این دستگاه را به یک موجود عقب مانده ی ذهنی ماننده کرده است.

+ منافعِ ملی ; ٩:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٦
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 39 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی و نهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست سی ونهم گفتگو روی میز خاورمیانه ( پنجشنبه 13/4/1392- ساعت 17 ) برگزارگردید: پرسش مشخص دربارهٔ ترکیه ، تحریم ها و گرجستان و آثارنزدیک آن مطرح شد 0
هوشنگ طالع : آن چه درترکیه ومصرو تونس درآینده روی می دهد ، پایان دوران حکومت هایی است که با رنگ مذهب وبازدارندگی مردم از آزادی هاز اولیه برسرکار می‌آیند0 این گونه حکومت ها با روی کارآمدن جمهوری اسلامی درایران  به گونه رقابتی سربرآوردند 000 امادرمصرباید توجه کنیم که این ارتش ، ارتش گذشته نیست و به درخواست اکثزیت مردم واردعمل شده است 0 درمصرروشن شد که مردم می توانند رای خود را پس بگیرند ولازم نیست 4 یا 5 سال دولتی راکه دیگربدان اعتماد ندارتد تحمل کنند 0 حکومت های منطقه باید ازاین مساله درس بگیرند وپیش از آن که مردم اجازهٔ پایان بردن دوره ی حکومت رابه آنان ندهند خودرابامردم هم آهنگ کنند0
محمدحیدری : آقای حیدری ازقول آقای رفعتی خبرنگارایرانی مقیم شهردنیزل ترکیه گفتند که ارتش ترکیه برای یاری به مردم درجریان شورش ها ماسک ضدگازاشک آورتوزی، توضیح می کرد که دردنباله هوشنگ طالع دراین زمینه توضیح داد و آن را در راستای حرکت ارتش مصر دانست 0 
مسعود صفاریان مطالبی درباره اوضاع اقتصادی مصر و برزیل و ترکیه و ایران بیان کرد 0 وی هم چنین به اهمیت دو قرارداد 1921 و 1940 درباره مالکیت برنیمی از دریای مازندران و حفظ صلح دردریای کاسپیان تاکید کرد
عقاب علی احمدی نظریات برخی اشخاص مطرح درجناح ها وروزنامه ها را به گونه موجز و با نقد نظرها و بعضی پیامدها را ارایه داد0

+ منافعِ ملی ; ۱:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢٧
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 38 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی و هشتمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست سی و هشتم گفتگو روی میز خاورمیانه ( 13/4/1392- ساعت 10 بامداد ) برگزارگردید0 چکیده مطالب به شرح زیراست :

محمد حیدری : امروز می خواهم یک جمع بندی ازنتایج رویدادهای دو سال اخیردرشمال افریقا و کشورهای عرب زبان و اسراییل ارایه دهم وآن جمع بندی این است :
اینک اسراییل بیش از هرزمان دیگراز امنیت همه جانبه برخورداراست . نگاهی به کشورهای پیرامون این کشور و سازمان هایی که روزگاری مشکل اسراییل ازلحاظ " امنیت " بودند، این واقعیت رانشان می دهد :
لیبی به کشوری بامشکلات های گوناگون بدل و رهاشده است . مصردرگیرمسایل داخلی است و ارتش این کشورفقط می تواند توان خودرا صرف مهار امور داخلی کند. عراق در آتش جنگ داخلی و تروریسم می سوزد. حزب الله و حماس درگیر مسایل سوریه هستند. بحرین پایگاه رسمی ارتش آمریکاست0شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس، انباراسلحه اند حافظ منافع ناتو . نقش  قطر درسوریه که معلوم است . ترکیه دستخوش ناآرامی است . وضع اقلیم کرستان عراق هم برکسی پوشیده نیست  و...
 این شرایط نشان می دهد ، افزون بر تامین امنیت اسراییل ، برنامه تسلط غرب به رهبری آمریکا برای سلطه و غارت غنی ترین منابع انرژی فسیلی جهان ( نفت و گاز ) که دراین منطقه قراردارد، تاحدزیادی باموفقیت اجراشده است . ازاین رو ما باید توجه داشته باشیم که باشرایط تازه ای روبرو هستیم که ایجاب می‌کند تا شیوهٔ نگرش و تحلیل خودرا تغییر دهیم . هم چنین باید به گونه جدی این امر را در کانون توجه قراردهیم که افکارعمومی مردم منطقه را سازمان‌های پیچیده و بسیار پرتوان رسانه ای و افکارعمومی ساز، شکل می دهند. دررسانه های منطقه ( و ازجمله ایران ) خواسته یا ناخواسته ، همان چیزها را به افکارعمومی تزریق می کنند که دراتاق های فکرقدرت های سلطه گر تهیه شده است .
این واقعیت یعنی نمایش مسخ شده ی رویدادها را کسانی به نیکی درمی یابند که مطالب ، دیگاه ها و باورهای افراد ، طبقات و گروه های مختلف جامعه رادر شبکه های اجتماعی با ژرف نگری دنبال کنند.
هوشنگ طالع : جریان اخیرمصر می تواند الگویی برای این امرباشد که " حکومت باید همیشه موردپذیرش مردم باشد " نه این که چون رای داده اید وفردی یاحزبی شما رافریب داده است و وعده دروغ داده است ، شماباید 4 یا5 سال صبر کنید تا فرد دیگری یا حزب دیگری شما را با وعده‌های دروغ فریب دهد و4 یا 5 سال برکرسی‌های قدرت بنشیند واین دور باطل ادامه پیدا کند.
گستاخی اخیراروپایی ها برای جلوگیری ازپروازهواپیمای مورالس نخستین رییس جمهورسرخ پوست کشوربولیوی با اکثریت جمعیت سرخ پوست و گروگان گرفتن وی به مدت 14 ساعت درفرودگاه وین، اوج لجام گسیختگی استعمارگران اروپایی است که متاسفانه با واکنش لازم نظام جمهوری اسلامی روبرو نگردید.
مسایل کشورهای ترکیه ومصرنشان داد که مساله " بیداری ملی " است نه بیداری اسلامی . با پایان گرفتن حکومت های دینی ، تندروی های اسلامی مانند وهابیت ، سلفی گری و... نیز پایان خواهند گرفت .
با وجودی که قراربود " طرح اعتراض مردم و گسیل تروریست ازبیرون " درانتخابات دوره دهم ریاست جهوری به‌مورد اجرا گذارده شود و ناکام ماند، متاسفانه جمهوری اسلامی ، با اجرای این طرح به امید واهی یافتن آیت الله صدر پس ازگذشت بیش از سه دهه، آن هم زنده ، در لیبی هم آواشد. این اشتباه مرگبار و عدم تشخیص طراحی غرب باعث شد که آن‌ها بتوانند این طرح را در سوریه به مورد اجرا گذارند. تعصب باعث " نابینایی " می گردد.
 اجلاس سران کشورهای تولیدکننده وصادرکننده گاز باتوجه به این که کشورمابیشترین اندوخته شناخته شده ی گاز درجهان رادارد ، موقعیت راهبردی ایران را افزایش داد.
منتشرنکردن ریز آرا برپایه شهر ، شهرستان و استان بسیاربحث انگیزاست و ریزش آرانسبت به سال 1388 بسیارقابل توجه است .
مسعود صفاریان : اعتدال یعنی حفظ تمامیت سرزمین واستقلال و ازجمله نیمی ازدریای کاسپیان ، وحدت ملی و هویت تاریخی ملت ایران . اعتدال یعنی پای بندی ونیزاجرای دقیق وکامل قانون اساسی و قانون ومحترم شمردن حقوق شهروندی وحقوق فردی و رعایت کامل تشریفات درمحاکمات، مطبوعات آزاد واحزاب فعال000 و مهیابودن شرایط برای بهره مندی از حاصل کار و تحصیل  ... آزادی ارتباط انسان با انسان و برخورداری همگان ازحق انتقاد به دولت و حاکمیت 000 و باید بدانند آن که حق را نادیده بگیرد چه مصوب بشود ( درهرمرجع داخلی یاخارجی ازجمله سازمان ملل و تصویب تحریم ) وچه مصوب نشود ، برهرکاغذی که نویسنده باشند ، این کاغذ همواره " کاغذ پاره " است وهیچ اعتبارعقلی به وجه غیرکاغذ ندارد
باتوجه به اذعان رییس قوه قضاییه به سه مورد اشتباه درصدوریک احضارنامه نمی توانیم مرجعی برای رسیدگی به آرا و احکام مخدوش و غیرقانونی به بهانه " قطعیت " آن‌ها نداشته باشیم و نباید بکوشیم دایره شمول ماده 18 را از محتوای آن محدود تر بگیریم و به آن عمل نکنیم 000 اعتدال درمعنای منطقی و فلسفی یعنی امردرست و درمعنای مذهبی یعنی عدل مورد رضای خدا و درمعنای حقوقی و قضایی یعنی امرحق قانونی و000 مر و نص و اصل ومتن قانون 0
آن چه درمصر روی می دهد به درستی نشان دهنده ی معنای واقعی صندوق رای است 0 ماروی همین میز موقعیت به قدرت رسیدن و رییس جمهورشدن مرسی و درموقع تصویب قانون اساسی جدید ، اشتباه او را با توجه به اعداد و ارقام مربوط به صندوق رای یادآورشدیم 000 صندوق رای چه درمصر، چه درایران  و یا آمریکا و هرجای دیگرنشان نمی دهد که چه ایدئولوژی و یا اعتقادی پیروز شده است ؛ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن همگانی و انتخابات آزاد رعایت شود آرا حاصل از صندوق رای نشان می دهد که چه کسی باید چگونه مدیریت متوازی راپیش گیرد تاجامعه به رغم ایدئولوژی و اختلافات اعتقادی ، بربنیاد قانون باهم زیستی مسالمت آمیز بتواند به پیش برود.
جاسوسی گسترده بین الملی و شنودهای غیرقانونی و ضد حقوق بشری نشان می دهد که دردنیای کنونی آمریکا راه تداوم برنامه های امپریالیستی را در جنگ می‌جوید و از پیشرفت صلح آ میز مردم جهان بیمناک است.

+ منافعِ ملی ; ۱:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢٧
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 37 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی و هفتمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست سی و هفتم گفت‌وگو روی میز خاورمیانه در روز 30 خردادماه 1392 در ساعت 10 بامداد برگزار شد.

مسعود صفاریان در آغاز با اشاره به شغل و فعالیت هشت نامزد انتخابات و موقعیت آن‌ها دردولت و حکومت بیان داشت :
بعد ازوقایع تلخ سال1388 ودر شرایطی که با چند شعار سیاسی جامعه قطب‌بندی شده و دولت و مجلس به مثابه دو حزب متخاصم چند سال بود که در برابر هم قرار گرفته بودند... خوب شد که به جای ابتدا شورافرینی و پس از آن بگیروببند و حبس و حصر، ابتدا حرف و نظر و انتخاب و سپس شور آفرینی انجام گرفت. ... و این خود نشانه درایت و گامی به سوی عقل و در خورستایش است.

 اما با نگاهی به اول تا آخر انتخابات می‌توان گفت بدین ترتیب نه تنها برای کسانی که فوق لیسانیس ندارند حق انتخاب شدن وجود ندارد، بلکه اختصاص به کسانی دارد که از میز و مقامی بالا در نهادهای حکومتی برخوردارند و مشاور و معاون وکارشناس و کارمند‌های متعدد در اطرافشان سازمان یافته و محل و وسیله‌ی رفت‌وآمد ووسیله‌ی ارتباطی و اینترنت و اطلاعات و اسناد و منابع و بودجه‌ی عمومی چه دولتی و چه شهرداری را برای همه‌ی فعالیتهای شبانه‌روزیشان در اختیار دارند و دست‌آخر غیر از روزنامه‌های همراه وهمصدا، رادیو و تلویزیون هم در خدمت اشاعه‌ی نام نیک و صدا و تصویر و " ساده زیستی" آنها قرار می‌گیرند. چنین افرادی نیاز ندارند که از راه سازمان دادن احزاب سیاسی مردمی در درون مردم باشند؛ بلکه کافی است یکی دو نفر و دست بالا چند آدم مشخص و معدود در مذاکرات با هم توافق کنند تا همه‌ی امکانات از بالا تا پایین در کنار فرش قرمز پهن شده برای آن‌ها قرار بگیرند.

یکی از شخصیت‌های این اوضاع و احوال در روزنامه‌ی اطلاعات ( سه‌شنبه 20 خرداد 1393) یادداشتی مینویسد که کوتاه شده‌ی یادداشت و پیشنهاد‌های او این‌است که اگر دو شخصیت کلیدی با هم ملاقات کنند و این دو نفربرای ائتلاف  روی خوش نشان دهند بار دیگر نور امیدی می‌تابد و از تشتت اصول‌گرایان اصلاح‌صلب و اصلاح‌طلبان اصول‌گرا و مؤتلفه جلوگیری می‌شود. در نتیجه در دور اول کسی برنده می‌شود تا بر مشکلات بسیار پیچیده‌ی داخلی و خارجی که طی بیست و چهار سال گذشته و به ویژه هشت سال اخیر ، سیاست و اقتصاد و اخلاق و حیثیت و اعتبار کشور را دست‌خوش نوسان کرده‌است فائق آید ( او بر حسن روحانی تاکید میکند ) ...

ولی ازاو وامثال می‌پرسیم آیا غیرازاین است که دراین 24 سال این شخصیت‌های کلیدی و اطرافیان آن ها همه کاره بودند؟ و آیا درز این 24 سال "مشکل‌افرینان" عضو نهادهایی نیستند که اینک جایگزین احزاب فصل سوم قانون اساسی شده‌اند .

در این جلسه آقای دکتر هوشنگ طالع گفت :
ـ احتمال توطئه‌ی آمریکا برای بر سر کار آوردن دوباره‌ی طالبان در افغانستان در راستای تلاش بی‌ثبات کردن ایران و چین و بیشتر بی ثبات کردن پاکستان و نیز آسیای میانه و از این راه روسیه وجود دارد.
ـ تجهیز تروریست‌های آدم‌خوار از سوی آمریکا و انگلیس در سوریه . رولن دوما وزیر امور خارجه پیشین فرانسه فاش کرد که ایجاد درگیری مسلحانه در سوریه برنامه‌ریزی چند سال پیش انگلیسی‌ها بوده است .
ـ آن چه در به اصطلاح مناظره‌ی نامزد‌های ریاست جمهوری مطرح نشد، منافع ملی ایران بود. هیچ اشاره‌ای به سهم 50درصدی ایران در دریای مازندران ، مسایل خلیج فارس ، دفاع از هم‌خانمانان و هم‌میهنان بحرینی و ... نشد؛ اما از قوم‌گرایی و تجزیه خواهی بسیار سخن رفت .
ـ در نخستین گفت‌وگوی رادیو تلویزیونی روحانی نیز هیچ اشاره‌ای به منافع ملی ایران نشد .
ـ چرا آرا را بر حسب شهر، شهرستان و استان چه برای ریاست جمهوری و چه برای شوراهای شهر وروستا اعلام نمی‌کنند ؟!
ـ نمایندگان شوراهای اسلامی در شهرهای بزرگ بسیار کم رای هستند و در حقیقت نمی‌توانند نماینده مردم باشند.

+ منافعِ ملی ; ۸:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٤
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 35 و 36 گفتگو روی میز خاورمیانه

بنام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی‌و پنجمین (35) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی و ششمین (36) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

نشست سی و پنجم گفت‌وگو روی میز خاورمیانه روز 16خردادماه 1392 در ساعت ده بامداد برگزار شد.
در این نشست مسعود صفاریان با اشاره به خبرهای " توسعه هراسی " کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس، تا خاور میانه و کشتارهای سازمان یافته‌ی عراق وافغانستان وشکست ازدولت سوریه در القصیروتعویق گفت‌وگوهای " ژنو2" افزود: درایران درنبود احزاب، احزاب برنامه‌دار،از راه بعضی کلمات و نشانه‌ها متوجه می‌شویم چه کسی از چه جناحی نامزد انتخابات است .
از اقتصاد، با ظاهر " حمایت از تولید" ترانه ‌وار مطالبی می‌گویند، در حالی که نگاهی به سوابق این 8 تن گویای آن است که در طول سالیان حضور آن‌ها ، چه در دولت‌های گوناگون و چه در مجلس و نهاد‌هاو مراکز رسمی، در ایجاد وضع موجود که در تقابل آن داد سخن می‌دهند ، تاثیر و دخالت شخصی داشته‌اند.
نقدهای فراوانی در باره‌ی نظریات شبه برنامه‌ی این 8 نامزد وجودی دارد که برخورد منطقی و چالشی مجریان می‌توانست آن‌ها رابر ملا کند، از جمله در باره‌ی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت که معلوم نیست با نفت چه رفتاری و چه برنامه‌ای می‌خواهد انجام بگیرد.
به ویژه اگر در کنار شعار رفع مشکلات اقتصادی با وارد کردن موبایل ( تلفن همراه) نسل دوم و سوم و یا انتخاباتی کردن استانداران و سربازگیری برای دفاع از میهن و دین و ناموس را بخواهیم کنار بگذاریم و سرباز گیری مزدوری ( به سبک بلک واتر!) را بخواهیم بر پا کنیم و ... ساده و پیش پا افتاده نیست فرهنگ و خطاهای دیگر را نیز برایمان به صورت عملی می‌خواهند تعریف کنند . 
آقای دکتر طالع در این نشست با توجه به برنامه‌های 8 نامزدان گفتند . این 8نامزد در دور اول گفت‌وگوها، حاصل 34 سال انقلاب را این‌گونه به تصویر کشیدند :
فقر، بی‌کاری ، تورم، صنایع کم کار و تعطیل شده، کشاورزی بدون حمایت ، هزینه‌های بالای درمان، کمبود مسکن، مشکلات فراوان جوانان ، مشکل ازدواج، بالابودن نرخ طلاق و...
یکی از نامزدها که " قرم قرم فدرالیسم "( یا تجزیه ایران) را چند سالی است ساز کرده است ودوباره زیر نام فدرالیسم اقتصادی ( تجزیه‌ی اقتصادی کشور ) که شاهراه رسیدن به تجزیه‌ی سیاسی است ، مقاصدش را دنبال می‌کند ومی‌خواهد بار دیگرمانند دوران دفاع مقدس جام زهر را به کام ملت ایران بریزد( از اقاریر خود سردار در کتاب پر از غلطشان) .
کسانی که 1+5 را وبال این ملت کردند، حالا از مردم ایران طلب‌کار هم هستند و مدعی‌اند که می توانند به راحتی تنش‌زدایی کنند. پرسش این‌جاست که آیا ملت ایران باعث تنش است یا زیاده‌خواهی‌های امپریالسم آمریکاـ استعمار غرب .
از سوی دیگر کسی که در نظافت و حمل زباله‌ی یک شهر موفق نیست و با کمک بانک و صرافی و شراکت در ساختمان سازی شهری و "هوایی فروشی " نتوانسته مساله یک شهر را حل کند می‌خواهد مسایل کشور را حل کند ؛ شاید به روش برخورد با دانش‌جویان و مردم اسلام‌شهر . اوهم سخن از تجزیه ایران زیر عنوان دولت‌های محلی ( شهرداری‌ها) میزند و...
کسانی که لشگر92 زرهی اهواز را در مقام استانداری خوزستان نابود کردند وحتا اجازه ندادند که ادوات سنگین آن تعمیر و نگاهداری شود و با این کار خود صدام را در یورش به ایران جری‌تر کردند ، مدعی اداره کشور‌ند البته به سبک استانداری خوزستان ؟!
این‌ها دارای صلاحیتند ؛اما از میان نیمی ازجمعیت ایران یک بانو(حتا یک بانو) دارای صلاحیت نیست واز میان صدها جوانی هم که نام نویسی کرده‌اند وهمگی می‌گفتند که باورمند به اصولی هستند که از آن‌ها خواسته شده است، حتا یک نفرهم دارای صلاحیت نبود؟!
آقای محمد حیدری با تشریح موقعیت انتخاباٰت افزود: اگر کسانی هستند که موقعیت حساس را در می یابند ... اشکالی ندارد که به ما دروغ بگویند ، به خودشان دروغ نگویند... ایشان در مورد ناآرامی‌های ترکیه افزودند : در تظاهرات ترکیه افزونه بر چپ‌ها و لاییک‌ها، گروه‌های مذهبی هم هستند... همین دو ساعت پیش رهبر گروه‌های مذهبی می‌گفت به ما گفته‌اند به این‌ها نپیوندید چون عرق خور و بی‌خدا هستند ؛ اما نا می‌پیوندیم اگر این‌ها عرق‌خور و بی‌خدا هستند در عوض " کلاش " نیستند . 

     *************

نشست سی‌وششم روی میز خاورمیانه نیز ساعت 17 روز 16خرداد 1392 برگزار شد .
در این نشست گفت‌وگوها در مورد سوریه، ترکیه ، تحریم نفت و معاملات ریالی و با پاسخ به پرسش ها ادامه یافت.

+ منافعِ ملی ; ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۳٠
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 33 و 34 گفتگو روی میز خاورمیانه

بنام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی‌و سومین (33) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی و چهارمین (34) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست سی‌و سوم « گفت وگو روی میز خاور میانه »  پنج‌شنبه دوم خرداد 1392  ساعت 10 بامداد برگزار شد.
در این جلسه مسعود صفاریان بیان داشت اوضاع سوریه به گونه‌ایست که غربی‌ها در برابر موفقیت‌های دولت قانونی سوریه در نشست‌های صلح می‌خواهند از سازش سوریه و مجموعه‌های غرب به نفع شورشیان مسلح بهره برداری کنند.
در داخل ایران آن‌هایی که تا کنون امور را رتق و فتق می‌کردند در آینده نزدیک نیز رتق و فتق امور را به عهده خواهند داشت جای احزاب سازمان یافته و با برنامه جایشان خالی است و لذا قبل از احراز مقام معلوم نیست چه کسی چه برنامه‌ای دارد؟
 آقای حیدری :
 بین گروههای تجزیه طلب با امکانات بین‌المللی ارتباطات و روابط سازمان بر قرار کرده‌اند.
آقای دکتر طالع :
کشور بدون داشتن حزب نمی‌تواند مسایل سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خود را حل کند . یعنی بدون شرکت اکثریت بزرگی از مردم حل این مسایل امکان پذیر نیست .
جمهوری اسلامی از آغاز مخالف « تحزب» بود . شعار آن‌ها حتا پیش از پیروزی «‌حزب فقط، حزب‌الله» بود . با این وجود حتا حزبی به نام حزب‌الله هم تاسیس نگردند و حتا حزب جمهوری اسلامی نیز سقفش را پایین آوردند و سر انجام منحل کردند.
آن چه که امروز به عنوان حزب در ایران وجود دارد( بدون توجه به ابعاد ، امکان فعالیت و... )‌حزب‌هایی هستند که از دوران مبارزات ملی در سال‌های 32-  1330 به جا مانده‌اند.
 اداره‌ی کشور بدون حزب ، به گونه‌ی ایلی یا قبیله‌ای است. مردم امکان تشکل ندارند و در انتخاباتی هم که به هر شکلی انجام می‌گیرد ، سخن بر سر برنامه و ایده‌ئولوژی نیست ؛ بلکه بر سر افراد است . افرادی که بیش‌تر هم برای مردم ناشناخته‌اند هم این که فرد میتواند به راحتی حرف خود را عوض کند.
 امروز در انتخابات جمهوری اسلامی به جای ائتلاف احزاب، سخن از اءتلاف افراد درست مانند 1+2  و 7+8 و ... است حتا مردم نمی‌دانند که پایه‌ی ائتلاف چیست و برنامه‌ی موتلفین چگونه است و باید به چیزی رای بدهند . 

***

نشست سی و چهارم  « گفتگو روی میز خاور میانه»  روز پنچشنبه 2/3/1392 در ساعت 18 (6 بعدازظهر) بر گزار شد، در این نشست ، با طرح چند بحث محوری اقتصادی و طرح پرسش‌های گوناگون ، صفاریان ، دکتر طالع و حیدری پاسخ دادند .

+ منافعِ ملی ; ۳:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱٦
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 31 و 32 گفتگو روی میز خاورمیانه

بنام خداوند جان و خرد


پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی و یکمین (31) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی و دومین (32) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


بنام خداوند جان و خرد
نشست سی و یکم «گفتگو روی میز خاورمیانه» در روز پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه 1392 برگزار شد.
محمد حیدری دربارهٔ ارتباط تنگاتنگ تصمیم روسیه و آمریکا و چین در دو عرصه شرق آسیا و خاورمیانه مطالبش را ارائه داد و افزود با این حال با توجه به آنچه در عراق روی داده و انتقال بیست هزار نیروی پ. ک.ک از ترکیه به اقلیم کردستان در عراق باز هم در انتظار شدت بحران هستم.
دکتر هوشنگ طالع: اخطار شدید مسکو به اسرائیل و حامی اصلی آن آمریکا. این نخستین بار است که یک قدرت بزرگ جهانی، حکومت اسرائیل را تهدید می‌کند. پوتین به دنبال دیدار وزیر امور خارجه آمریکا از مسکو اعلام کرد:
مسکو، پاسخ حملات بعدی اسرائیل را به سوریه خواهد داد. از سوی دیگر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که: اگر سوریه بخواهد می‌تواند پاسخ دندان شکنی به رژیم صهیونیستی بدهد که این مساله از نظر تحلیل‌گران به‌عنوان چراغ سبز تهران به دمشق تقسیر شده است.
از سوی دیگر؛ چین همزمان با قدرت‌نمایی روسیه در خاورمیانه، درگیری تازه‌ای را با ژاپن (در حقیقت آمریکا) بر سر جزیرهٔ اوکیناوا آغاز کرده است و خود را مالک این جزیره اعلام کرده است.
در این شرایط آمریکایی‌ها دست از جنگ طلبی در سوریه برداشته است و اعلام می‌کند که دوباره خواهان گفتگو در سوریه است. در این صورت بزرگ‌ترین زیان‌دیدگان ماجرای سوریه، حکومت‌های ترکیه، کشور – شهر قطر و عربستان سعودی و البته اسرائیل خواهد بود.

***

نشست سی ودوم «گفتگو روی میز خاورمیانه» در بعدازظهر پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه 1392 به مسائل اطراف ایران در خلیج‌فارس، امارات متحده، افغانستان و پاکستان و جمهوری آذربایجان پرداخته شد. آقایان دکتر طالع و محمد حیدری به پرسش‌های مطرح شده نیز پاسخ دادند. مسعود صفاریان افزود که ما هیچ الگوی پیشرفتی را سراغ نداریم که تمامیت ارضی و استقلال و آزادی‌خواهی و رفاه و ارائه راه‌حل برای مسائل و مشکلات ملی مردم را بتواند دور بزند.

+ منافعِ ملی ; ٩:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱٢
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 29 و 30 گفتگو روی میز خاورمیانه

بنام خداوند جان و خرد


پرونده شنیداری (فایل صوتی) بیست و نهمین (29) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی‌امین (30) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست بیست و نهم «گفتگو روی میز خاورمیانه» در روز پنجشنبه 5 اردیبهشت‌ماه 1392 برگزار شد.
با امتنان از شروع به ساخت سکوی دوم نفتی، مسعود صفاریان در انتقاد از آخرین مذاکرات انجام شده درباره رژیم حقوقی دریای مازندران بر آن بود که: سهم ایران مطابق متن فارسی و معتبر قرارداد 1921 و 1940 با شوروی سابق مساوی است. امروز با تایید شورای انقلاب در بدو انقلاب و مفاد قانون اساسی و اعتباری که دیوان بین‌المللی لاهه برای حقوق شناخته شده قائل است و کنوانسیون حقوق دریاها، ما به هیچ وجه نمی‌توانیم از آن کمتر بخواهیم. دیگران خود باید سهمشان را در سهم پنجاه درصدی شوروی سابق تعیین کنند.
محمد حیدری: فتنه‌ای جدید علیه ایران «لرستان عراق!» بعد ار ادعای چندی پیش آن مجری برنامه‌های تاریخی شبکهٔ دو مبنی بر اینکه لرها اصلا ایرانی نیستند، این دومین اقدام مشکوک برای کشاندن موج تجزیه طلبی به لرستان است.
همزمان توافق برای انتقال 30هزار نیروی پ. ک. ک بین عراق و ترکیه و اقلیم کردستان نشان می‌دهد که ترکیه نه‌تنها در سوریه بلکه در ایران نیز ایفای نقش می‌کند.
دکتر هوشنگ طالع:
- کمیسیون تلفیق و دوبرخورد متفاوت با لایحهٔ بودجه
- باید تجزیه طلبانی را رصد کنیم که مدعی ریاست جمهوری شدن هستند
- طرف قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق بوده اند. اینها که امروز با ما مذاکره می‌کنند چه سمتی دارند؟
- دستگاه دیپلماسی ایران، صداهایی را که ما می‌شنویم نمی‌شنود. در مورد جلال طالبانی باید از شارون – طرفدار صلح با فلسطینی‌ها – بپرسیم که چی شد؟
- حکومت غاصب بحرین به جای پذیرش نماینده سازمان ملل، مسابقات فرمول 1 را برگزار کرد. و از دستگاه دیپلماسی ما و روحانیت نیز اعتراضی را شاهد نبودیم.

***

در نشست سی‌ام «گفتگو روی میز خاورمیانه» در بعدازظهر پنج اردیبهشت‌ماه 1392 عنوان شد:
مسعود صفاریان: کارها باید تعریف و تقویم بشود. مدیریت هزینه و نظام بانکداری قانون‌مند براساس مدیریت پول قابل تنظیم است.
محمد حیدری: نظام بانکداری ما از بنی‌صدر تاکنون با سوء برداشت از تبصره‌های وامهای با بهره 33 درصد و تبصره شماره 13 و تبصره بنگاه‌های زود بازده و تبصره وام خود اشتغالی و تبصره تکلیفی برای به‌اصطلاح توسعه کشاورزی و صنعت و اقتصاد به فساد و فساد آفرینی کشیده شده است.
در این جلسه پرسشهای زیر هم مطرح شد:
- عثمانی‌گری و امپراتوری خواهی ترکیه که با سریال‌های شبکه جم و برنامه‌های فرهنگی دامنه‌دار توام شده، آیا مورد توجه است.
- ماراتن آمریکایی، تیراندازی و کشتارهای متعدد و چگونگی الصاق برنامه انفجار قطار کانادایی به ایران و کشتار مسلمانان با نظارت پلیس برمه.

+ منافعِ ملی ; ٩:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱٢
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 15 و 16 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان و خرد


پرونده شنیداری (فایل صوتی) پانزدهمین (15) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) شانزدهمین (16) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


در تاریخ 15/دی‌ماه/1391 نشست پانزدهم، «گفتگو روی میز خاورمیانه» با حضور آقایان دکتر هوشنگ طالع، محمد حیدری و مسعود صفاریان برگزار شد.
تاکتیک جدید در سوریه پیش گرفته شده به نحوی که فشار را به حامیان سوریه سوق می‌دهند – آقای حیدری با این جمله بحث را آغاز کردند و در ادامه حضار نظر مستقل خود را ارائه دادند و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داده شد.
آقای دکتر طالع نیز با مورد توجه قرار دادن بیان پوتین در این که «من مسیحی خوبی نیستم» آغاز مطلب کردند.

***

در نشست شانزدهم در همین تاریخ، مسعود صفاریان با توجه به خبرهای مربوط به دریای مازندران قراردادهای مودت و بازرگانی سال‌های 1921 و 1940 را مورد توجه قرار داد و حق 50 درصدی ایران در این دریا را مدلل ساخت – کاظم سلطانی و عقاب علی احمدی نیز پرسش‌ها و مطالبی را بیان کردند.

ترکیه، سوریه، عراق و ایران
• تشکیل ارتش ترک زبان در مرحله‌ی نخست از کشورهای تحت امر آمریکا، همچنین ترکیه، جمهوری آذربایجان و قرقیزستان
• تظاهرات گسترده در ترکیه علیه استقرار موشک‌های ضد موشک (پاتریوت) در مرز این کشور با سوریه. آنچه در این میان مهم است، این است که سوریه با درگیری گسترده در داخل توان تجاوز نظامی به ترکیه را ندارد. اما استقرار این موشک‌ها را باید نشان دادن چنگ و دندان ناتو به ویژه به ایران ارزیابی کرد. در حالی که این موشک در نبرد ناکام 8 روزة اسرائیل علیه غزه، کارکرد بسیار ضعیفی از خود نشان داد و تنها موفق شد که 33 درصد از موشک‌های ابتدایی جهاد اسلامی و حماس را سرنگون کند!
• از سال 2009 منطقه‌ی کردستان عراق، برخلاف قانون اساسی این کشور که می‌گوید نفت و گاز کشور متعلق به همه‌ی مردم عراق است، قرارداد صدور نفت به ترکیه بسته است البته معلوم نیست که پول نفت فروخته شده به کدام حساب می‌رود که پاره‌ای از محافل آگاه معتقدند بخشی از این پول به حساب‌های شخصی سرازیر می‌شود و بخشی نیز صرف عملیات تروریستی در راستای ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و حتی تجهیز و پرداخت به گروه‌ها و عناصری در آشوب‌های سوریه می‌گردد.
• افشای قرارداد محرمانه‌ی نفتی منطقه‌ی کردنشین عراق با کویت که باعث اعتراض‌های بسیاری در عراق شده است.
در این میان نکته مهم، توجه به الگوی نسخه‌ای است که سردار برای تجزیه کامل ایران کشیده است.
دولت مرکزی عراق، حریف یک منطقه نیست (البته به دلیل برخورداری از حمایت‌های بیرونی)، حال دولت مرکزی ایران بر پایه‌ی طرح سردار، چگونه خواهد توانست با چندین و چند منطقه‌ی فدرال اقتصادی طرف شود.
البته بعد از شورای ملی مقاومت (مجاهدین خلق) که امضای خود را زیر نقشه‌ی ایران 5 تکه‌ی حکومت بعث عراق گذاشت، سردار دومین ایرانی است که نقشه‌ی تجزیه ایران را (البته در داخل ایران) ارائه می‌دهد.
داستان نایب السلطنه همراه با میر فتاح مجتهد که ایران را به تجزیه کشید و حتی آذربایجان را به چنگ روس‌ها داد تا سلطنت در شجره‌ی خبیثه‌ی او از سوی روس‌ها شناخته شود. سردار که همراه با کسان دیگر، ارتش ایران را به موضع انفعالی کشاند و سرانجام جام زهر را به حلق ملت ایران ریخت، چه وعده‌ای و از کدام بیگانگانی گرفته است. گمانه زنی در این مورد سخت نیست.
اگر دیروز در دوران ولیعهد پای روس‌ها با حمایت انگلیسی‌ها در میان بود، امروز پای امپریالیسم آمریکا، استعمار بریتانیا و در همآهنگی با اسرائیل در میان است.

+ منافعِ ملی ; ٩:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱٢
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 13 و 14 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان و خرد


پرونده شنیداری (فایل صوتی) سیزدهمین (13) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) چهاردهمین (14) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


در تاریخ 29/آذرماه/1391 نشست سیزدهم، «گفتگو روی میز خاورمیانه» با نظر به حقوق شهروندی و ویژگی‌های نمایندگی توسط آقایان محمد حیدری، دکتر هوشنگ طالع، مسعود صفاریان و دیگران با ارائه نظریات مستقل از هم؛ برگزار شد.
آقای دکتر طالع با توجه به گفته سرلشگر فیروزآبادی، پیام حسن نصرالله در نصیحت به القاعده و مواضع روسیه و حرکت ناوگان این کشور به سوی بندر طرطوس و گفته‌ی وزیر خارجه ایران که گفته بود در مقابل آمادگی آمریکا ما هم آمادگی گفتگو داریم (گفتگو با شرایطی)؛ در مجموع حدشان بر حصول توافق برای راه حل بحران سوریه مطرح شد به نحوی که قدر مسلم اسرائیل و عربستان و قطر بازنده این بحران خواهند بود.
آقای حیدری ضمن طرح روابط و اختلافات تاریخی چین و روسیه نظر بر مبادله امتیازاتی بین روسیه و آمریکا داشتند و گفتند چین موشکی را آزمایش کرد که اختصاص به نابودی ماهواره‌ای فضایی دارد، در ادامه ایشان برآن بودند که لیبی برد – برد، مصر برد - باخت و بحران سوریه باخت – باخت است و با آقای دکتر طالع در این که آنچه ما را تهدید می‌کند در درون است و از خارج نخواهند بود، مواقفم.
و مسعود صفاریان گفت رابطه روسیه و چین امروز با دهه‌های گذشته خیلی تفاوت دارد و حجم 8/1 میلیارد دلاری بدهی آمریکا به چین و سایر سرمایه‌گذاری‌های چین در سراسر دنیا به نوعی آمریکا و چین را گرفتار و در گرو هم کرده است به نحوی که کل اتحادیه اروپا یا نوبلیست‌های جنگ طلب چنین موقعیتی ندارد، البته امتیازاتی رد و بدل شده است ولی بدون این امتیازات هم کنار آمدن در این اوضاع کاملاً ضروری بوده است. حادثه سوریه یا آنچه علیه غزه روی داد از آن نوع گرایش‌هایی سرچشمه گرفته که می‌گوید ظرف چند روز بزن و بگیر – اما چنین نشد!

***

در نشست چهاردهم که در همین تاریخ و به دنبال نشست سیزدهم برگزار شد آقایان تهرانی و انصاری نظریات خاص خودشان با پرسش‌هایشان طرح کردند و آقای عقاب علی احمدی با اشاره به روند مردم سالاری ناقص در خاورمیانه از 8  ویژگی شهروند و گفتگوی شهروندان سخن گفتند.

+ منافعِ ملی ; ٩:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱٢
comment دیدگاه‌ها ()

دوازدهمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)

به نام خداوند جان و خرد


پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 1 - دوازدهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 2 - دوازدهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


در تاریخ 23/آذرماه/1391 نشست دوازدهم، «گفتگو روی میز خاورمیانه» برگزار شد. آقایان مسعود صفاریان، دکتر هوشنگ طالع و محمد حیدری در کنار سایرین هر کدام نظریات مستقل خود را درباره وقایع روز خاورمیانه و ایران ابراز داشتند که به صورت صوتی عرضه شده است. به طور خلاصه غیر از مسائل خاورمیانه و طرح پرسش و پاسخ‌ها دربارة جنبش دانشجویی و شانزده آذر، درباره 21 آذر و سالروز رهایی آذربایجان با بیان دکتر طالع و محمد حیدری و با نظر مسعود صفاریان در جنبش دانشجویی، در بخش اول نشست ارائه شد.
در بخش دوم نشست دوازدهم نیز آقای حیدری درباره جهان وطنی و فراماسونری و دیگران مطالب خاصی را عنوان کرده‌اند که این مطالب هم ضبط و ارائه شده است.

تحلیل جنبش دانشجویی – مسعود صفاریان
تحلیل‌گران زیادی در مورد جنبش دانشجویی اظهارنظر و تحلیل و حتی رهنمود داشته‌اند. من نیز به عنوان دانشجویی که سنی از او گذشته و در رژیم گذشته و کنونی دانشجو بوده و با ظاهر و درون دانشگاه و جنبش دانشجویی از نزدیک آشناست از 16 آذر و جنبش «دانشجویی» تحلیلی خاص دارم.
این‌که جنبش دانشجویی در 16 آذرماه سال 1332 سه شهید علمی فرهنگی سیاسی تقدیم تاریخ ایران کرد، این که بعد از کودتای 28 مرداد بود و وجدان بیدار و متلاطم انسان ایرانی در این واقعه مشخص حضور داشت و بزرگداشت آن در دانشکده فنی دانشگاه تهران، فقط صحنه‌ای از جنبش دانشجویی است.
در واقع جنبش دانشجویی جنبش وجدان بیدار انسان ایرانی است. جریان‌های زیادی کوشیده‌اند که نشان بدهند این سه شهید به آنها تعلق دارد. به نظر من نیز این شهدا متعلق به ملت ایران و همه آنها بوده است. تمام مسایل ما با آمریکا و انگلیس که حل بشود و با هیچ گروه و کشوری هم که اختلاف نداشته باشیم، این جنبش همچنان ادامه خواهد داشت، جنبشی که حتماً فرهنگی و ملی است ضد خرافات و ارتجاع و استبداد و تبلیغات یکسونگرانه قدرت‌طلبان است و به دو معنی و مفهوم طرح می‌شود یکی آن که صرفاً به «دانشجویان» مربوط است و دیگر آن که «جنبش دانشجویی ملت ایران» است.
به لحاظ گرایش به علم به دلایل خاص منطقه‌ای و ملی آرمان‌های اساسی جنبش دانشجویی تا حدودی در تأسیس دارالفنون مطرح شده است. نفوذ علم در زندگی، قضاوت علمی غیر سیانتیستی و غیر اگوست کنتی، مفهوم کاملاً انسانی اجتماعی فرهنگی و آرمانی ضابطه‌مند و منظم علمی... خود جست و جوی علمی در دانشگاه مطرح است و به همین دلیل دانشجو متلاطم است (دوستدار علم است). یکی از استادان می‌گوید فلسفه محض علم و محض پژوهش است و استاد دیگری اضافه می‌کند که اینک باید بگوییم که غیر از پژوهش نقد نیز مطرح است.
و من برآنم که محض علم پژوهش است، نقد است و ضرورتاً نظر است نقد علم در خود علم است، علم اشکالات هم دارد و در همه حالت‌ها تلاشش در رفع این اشکالات است. جنبش دانشجویی به هر دو معنی جنبش پژوهش و نقد و نظر است.
شاید که جنبش دانشجویی مرده باد هم بگوید، دانشگاه جای نقد علم و هنر و فلسفه اگر چنین باشد در آنجا آرامش خواهد بود و در جامعه هم پیشرفت و اصلاح خواهد بود.

+ منافعِ ملی ; ٩:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱٢
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 27 و 28 گفتگو روی میز خاورمیانه

بنام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) بیست و هفتمین (27) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) بیست و هشتمین (28) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

نشست بیست و هفتم «گفتگو روی میز خاورمیانه» در روز پنجشنبه 22 فروردین‌ماه 1392 برگزار شد.

دکتر هوشنگ طالع بیان داشت که «1 + 5» همان 2 + 4 است، یعنی آمریکا و چاکرانش و چین و روسیه که به ظاهر این دو دم از دوستی با ایران می‌زنند اما در قالب « 1 + 5 » نظراتشان با هم یکسان است.

***

نشست بیست و هشتم «گفتگو روی میز خاورمیانه» در بعدازظهر روز پنجشنبه 22 فروردین‌ماه 1392 برگزار شد.

+ منافعِ ملی ; ٢:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/٥
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 25 و 26 گفتگو روی میز خاورمیانه

بنام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) بیست و پنجمین (25) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) بیست و ششمین (26) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

نشست بیست و پنجم گفتگو روی میز خاورمیانه با گرای به منافع ملی و با سخنگویان مستقل در تاریخ هشتم فروردین‌ماه 1392 برگزار شد.

آقای حیدری: استفعای معاذالخطیب نشانه اختلافات مخالفان سوریه است باید توجه کنیم که به جای ارتش آزادیبخش حالا خودشان هم می‌گویند شورشی. ولی برای شعله‌ور نگاهداشتن و پردامنه کردن آتش آن اینک «سوخت جدید» به‌کار می‌برند.

در ترکیه از جنگجویان پ.ک.ک فقط زمین گذاشتن اسلحه را نخواسته‌اند ترک کردن ترکیه به مقصد اعلام نشده‌ای شاید سوریه یا عراق را نیز خواسته‌اند.
در شرق ایران نیز غیر از آنکه آمریکا در قطر با طالبان مذاکره می‌کند خود کرزای هم مستقیماً به مذاکره با طالبان روی آورده است.
همه شرایط گویای آن است که آمریکا در خاورمیانه به زمان یا مذاکره و توافق سریع و یا آتش افروزی گسترده رسیده است.

آقای دکتر طالع: من معتقد به آن نیستم که توافق با کردها به جایی می‌رسد. آنها به کردها هنوز می‌گویند تورک داغی و در محافل خودمانی حتی می‌گویند ایت داغی. آقای داود اوغلو در تحلیل مفصلی اصل و محتوای واقعی حزبِ تصاحب شده با ظاهر اسلامی را نشان داده است. عثمانی گرایی و زنده کردن اتحادیه‌ای از ساریوو، ارزروم، دمشق، بنغازی و باتومی ... او مدعی است بدون جنگ می‌خواهد این اتصال را تا یمن و اسکوپیه پیش ببرد.
دکتر دکتر اضافه کرد مسئولین ما باید توجه کنند که آنها مدعی همان ادعای امپریالیسم را دارند. «می‌خواهیم جغرافیای خاورمیانه را یکپارچه کنیم و «نو عثمانی» را بسازیم.
اما همین داود اوغلو برآنست که در شرایط موجود محتمل است بر خلاف این موضوع اتفاق بیفتد، بنابراین باید در موضع خود محکم باشیم و امتیازی ندهیم. دکتر طالع نتیجه می‌گیرد که مسئولی که اعلام کرده بود ترکیه شریک راهبردی ماست معنای راهبردی را درک نکرده است.
در توجه به مسائل اقتصادی بین‌المللی لازم است به مشخصات بریکس توجه کنیم. آمریکا حتماً احساس خطر می‌کند، تا جایی که کار به جایی رسیده که کره شمالی هم تهدید به جنگ می‌کند.
ما (ایران) باید قدر خود را بداند در این شرایط چه شرق و شانگهای چه غرب و اتحادیه‌هایش نیازمند توافق با ما هستند. در واقع همه گزینه‌ها برای ما روی میز است و نه برای آنها.. ما در مذاکرات 1 + 5 نیز باید محکم بایستیم.

***

نشست بیست و ششم گفتگو روی میز خاورمیانه در بعدازظهر مورخ 8 فروردین‌ماه 1392 برگزار شد.

مسعود صفاریان درباره مشخصات کشورهای عضو بریکس و برنامه‌های آنها در رشد طبقه متوسط و تعریف این طبقه به‌ویژه بعد از فروپاشی «شوروی» انجام اصلاحات همچنان ادامه دار در چین و برنامه‌های کشاورزی و آزادی سازمان‌های مردم نهاد و احزاب و تفاوت آنها با «باندها» و مشخصه واقعی طبقه متوسط که کلان اندیشی است و از طریق برنامه‌های «نگاه به پایین»، آموزش عمومی، بهداشت عمومی، نظم شهرها و نظم روستاها (نه‌صرفا رشد شهرنشینی که در گزارش سازمان آمده است)، شبکه‌های رفت و آمد عمومی و حمایت از کسب و کار و اشتغال پایدار، صحبت کرد و در دنباله افزود با خودی کردن و غیر خودی کردن و مدرج کردن مردم (مدرک گراها تحصیل کرده‌های دارای حق انتخاب در کنار آدم‌های توانای بدون حق انتخاب) «کلان اندیشی» چنان متوقف می‌شود که طبقه متوسط به صورت طبقه شکل نمی‌گیرد و ما و کشورهایی که این مشکلات را داشته باشند از امکانات جهانی سمت غرب یا بریکس یا شانگهای و دیگران نمی‌تواند استفاده راهگشا بکنند.

در ادامه جلسه آقایان حیدری و دکتر طالع به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دادند.

+ منافعِ ملی ; ۳:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱/۱۳
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 23 و 24 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) بیست و سومین (23) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) بیست و چهارمین (24) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست بیست و سوم «گفتگو روی میز خاورمیانه» در تاریخ 17 / 12 / 1391 برگزار شد.

آقای محمد حیدری از تغییر سیاست راهبردی و اجرایی آمریکا در سوریه و عملیات تمرینی در پایتخت اردن به ماکت سوریه و تلاش برای گسترش عملیات نظامی به عراق و لبنان گزارش دادند. او افزود که در بندر گواتر 72 کیلومتری مرز ایران در بلوچستان پاکستان نیروهای نظامی چینی به پایگاه‌شان یعنی در منطقه‌ای که نیروهای آمریکایی هم هستند مستقر شده‌اند.

آقای دکتر طالع درباره مذاکرات با 5+1 در این جلسه یادآوری کردند که خانم کاترین اشتون نه‌تنها از جانب غرب که از جانب دوستان ظاهری ما یعنی چین و روسیه نمایندگی دارد و خود این مطلب باید هشیاری ما را نسبت به منافع ملی خودمان چند برابر کند، آنها باید مواضعشان را نسبت به ما به صراحت روشن کنند؛ بعد از آن زمان تعیین کنیم و در صورت اتلاف وقت مذاکرات را متوقف کنیم.

مسعود صفاریان در این زمینه اضافه کرد ما باید مذاکرات با 1 + 5 را از مسائل دیگر جدا کنیم. به‌ویژه درباره دریای مازندران (کاسپین) ما از سهم 50 درصدی متعلق به ایران در قراردادهای 1921 و 1940 با شوروی سابق نباید کوتاه بیاییم و سرنوشت رژیم سابق را به یاد داشته باشیم.

در ادامه از وجود مکانیسم قیمتهای طلا و ارز و مسائل بانک‌ها و بخش‌نامه بانک مرکزی در توقف فعالیت شرکت داری و طرح فروش و اجاره (لیزینگ) بانک‌ها مباحثی ارائه شد.

در نشست بیست و چهارم، یاد روز چهاردهم اسفند و دکتر مصدق و سیاست «موازنه منفی» او و اوضاع اقتصادی کنونی و طرح هدفمندی یارانه‌ها و تقابلی که بر بنیاد فعالیتهای باندی به بی‌انضباطی‌های پر دامنه اقتصادی افزوده است، پرداخته شد.

+ منافعِ ملی ; ٥:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 17 و 18 گفتگو روی میز خاورمیانه

بنام خداوند جان و خرد


پرونده شنیداری (فایل صوتی) هفدهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هجدهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


در تاریخ 28 دی‌ماه 1391 نشست هفدهم «گفتگو روی میز خاورمیانه» با حضور آقایان مسعود صفاریان، دکتر هوشنگ طالع و محمد حیدری برگزار شد.
نخست پرسشهایی درباره عراق و فرانسه و مالی و هلال خضیب مطرح شد.
آقای حیدری بر آن بود که رویدادها به صورت تجریدی نتیجه فراگیر ندارد و سپس به‌طور مفصل نظریاتش را توضیح داد.
دکتر هوشنگ طالع گفت شانگهای همه کشورهای فلات ایران به‌اضافه غاصبین آنرا در بردارد؛ همچنین از لیبی، مالی، سوریه، ترکیه و ایران گفت.

در نشست هجدهم «گفتگو روی میز خاورمیانه» نیز که بعداز ظهر همین روز تشکیل شد. مسعود صفاریان به اوضاع کشورهای همسایهٔ ایران پرداخت.
آنچه در پاکستان است یورش نیست، سالهاست که تداوم دارد. احزاب به سرعت شکل می‌گیرند روی کار می‌آیند و طوفنده طرف مقابل را حذف می‌کنند؛ خانواده بوتو، نواز شریف، یا پرویز مشرف...
افغانستان بیشتر مطرح شده و مورد توجه ما بوده، کاملا معلوم و مشهود است که نیروهای بین‌لمللی فعالند ولی نیروهای ملی به لحاظ فراگیر نبودن نظریاتشان که فرقه‌ای و نژادی و زبانی و شیعه و سنی همه به صورت اساسنامه‌ای دربرابر هم هستند و بازیگران بین‌المللی هم در همین شکاف اعمال نفوذ می‌کنند و دائم بر این کانون آتش می‌دمند و اغانستان و پاکستان و... و به‌عنوان کشورهایی که هم مرز و همسایه ما هستند موقعیت خاصی در منطقه دارند و بر اوضاع ما هم تاثیر دارند.
در گذشته و حال ممکن است انتقادهای زیادی به حکومت و دولت خودمان داشته باشیم ولی در این زمینه تلاش داشته‌اند با این کشورها کارکنند و خدمت رسانی کنند. دیدگاههای کارشناسی و برنامه طرح و توسعه و پروژه‌های فراوان داشته‌اند ولی وضعیتی که آنها دارند این برنامه‌ها را در موارد زیادی به‌هم زده است.

در ایران ظاهرا ما با چنین اوضاعی روبه‌رو نیستیم. بسیار قابل تاسف است که مجلس و دولت مثل دو تا حزب برخورد می‌کنند، دو تا حزبی که نمی‌توانند بنشینند باهم صحبت بکنند چیزی که ما برای کشورهایی که دیگران با اسلحه حضور دارند خواهانیم و چه‌طور می‌توانیم در مورد ایران گفتگو و مبادله اطلاعات بین موافقان  و مخالفان حکومت را نخواهیم.

در برخورد دو حزب مجلس و دولت یک نکتهٔ مثبت هم بود. رئیس‌جمهور یک برنامه ارائه داد، دیگران این برنامه را نقد و رد نکردند، گفتند دیر شده، یعنی برنامه ارزش دارد. اخراجی که برنامه داشته باشند جایش در ایران خالی است، چه اصول‌گرایان، چه اصول‌گرایان مجلسی و دولتی چه اصلاح‌طلبان هنوز به‌صورت احزاب با برنامه در نیامده‌اند، جلوی احزاب دیگر را هم گرفته‌اند و احزاب دیگر هم معمولا برنامه نداشته‌اند و به قولی دکه بوده‌اند.
برای آنکه یک مملکت را اداره کنند امروز هم غیر کارشناسانه حرف می‌زنند، می‌خواهند جزایر و قسمت‌هایی از ایران را کاملا در اختیار وزارت نفت قرار بدهند، یعنی یک وزیری باشد به اندازه شاه ...
شاخص همکاری صادقانه حزب دولت و حزب مجلس می‌تواند به‌صورت اجرای یک همایش کارشناسانه برای دسترسی به راه‌حل بسیار فوری در مقابله با ریزگردها و مواد آلاینده در کلان‌شهرها باشد، همایشس برای «تنظیم شبکه رفت و آمد عمومی» که اینک به‌صورت بخش کوچکی از کارخانه «بنزین دودکنی» تک سرنشین‌ها در آمده، شبکه اتومیبل‌های خصوصی شهرها را چنان به تسخیر درآورده‌اند که حتی اشخاصی مثل توکلی مجلس و احمدی نژاد دولتی را سرفه انداخته است.

+ منافعِ ملی ; ٤:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٩
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 19 و 20 گفتگو روی میز خاورمیانه

بنام خداوند جان و خرد

در تاریخ 12/11/91 نشست نوزدهم «گفتگوی روی میز خاورمیانه » برگزار شد. در این نشست آقای محمد حیدری از توجه به قرار داد امنیتی که به تازگی ایران و فدراسیون روسیه امضاء کردند سخن خود را آغاز کرد:
امپریالیسم غرب یا تمدن کاتولیکی برای غارت و سلطه به سیم آخر زده و بعد از عراق، افغانستان، لیبی و سوریه، آخرین حمله به مالی صورت گرفته است و کشورهای دیگری در آفریقا مورد تهدید هستند.
در مقابل روسیه به بازسازی خود بازگشته، سازمان بین دولتی شانگهای که در منابع خودشان «ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم» خوانده شده تاسیس شده است. سازمان منطقه‌ای مقابله با قاچاق و مواد مخدر که ظاهراً قصد نظامی‌گری ندارد و در پیمان دیگری «اوراسیا» به نظامی گری توجه شده است. از چین تا اروپا در مقابل ناتو که ایران نیز به زودی عضو آن خواهد شد. در آرشیو صدای روسیه: ایران را بررسی کرده که دیدگاههایی نزدیک به روسیه دارد و ایزو سیتا مدعی است که ایران از بهترین همکاران در چارچوب اوراسیا خواهد بود و پوتین به ایجاد نظام یکپارچه برای حوزه‌های اجتماعی اقتصادی در بلند مدت توجه نشان داده است.

دکتر هوشنگ طالع در این بحث می‌گوید اعضای ناتو همشکلی به نام دموکراسی دارند که شرح آنها در یکی از شماره‌های ماهنامه خواندنی آمده است. اما کشورهای پیمان شانگهای همشکلی ندارند و با نظامهای فردی مدیریت می‌شوند و در نقشه آنها می‌بینیم که ایران اتحادیه آنها را به دریای آزاد مربوط می‌کند. ایران می‌تواند به این کشورها ژرفای استراتژیک ببخشد ولی با احتیاط و باید مراقب بود که در این اتحادیه تصمیمات نباید بر خلاف منافع ملی ما باشد. ببینیم که چین و روسیه در برابر کره شمالی که سیاست مستقل ملی دارد با غرب همرایی دارند.

با تعریف‌های رییس قوه، رضایی و قالیباف خودمان را نسنجیم، ما پدر و مادر داریم، تکرار نکنند «باستان گرایی» را ما نه تنها باستان و کهن را داریم، بر پایه اسناد آسیای میانه پارۀ تن ما هستند.
ما قرقیزستان و پاکستان ... نیستیم عضویت ما با چندین تبصره شدنی است لازم است که ما حق وتو داشته باشیم.
غرب بازی تازه‌ای را شروع کرده، ترکیه می‌خواهد وارد پیمان شانگهای بشود (به توصیه آمریکا و ناتو) و این اسب تروا است.
مسعود صفاریان بر این بحث می‌افزاید که باید دانست که این سازمانها، سازمان‌های با اهداف مترقی نیستند بلکه سازمانهایی هستند که در رقابت و مقابله با امثال ناتو سکل گرفته‌اند و حضور در آنها لازمست به احتساب منافع ملی و توام با ابتکار عمل و حق انتخاب باشد.
سایرین نیز توجهات و پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند.

در نشست بیستم که بعدازظهر همان روز 12 بهمن‌ماه 1391 برقرار شد، دکتر طالع به مطالب پرس تی وی و آقایی که 1+5 و گرفتاری‌های آن‌را به‌میان آورد پرداخت و بعد همکاری و همرایی آقای دکتر ولایتی، حداد عادل و قالیباف در انتخابات آتی ریاست جمهوری را مطرح کرد. قالیباف با نظریات تجزیه طلبانه‌ای تندتر از رضایی مورد انتقاد است، اما دکتر ولایتی به عنوان کاندیدای اصلی مطرح است و گفته اخیر او که «حمله به سوریه حمله به ایران است» نشان از یک عزم جدی دارد در برابر آنکه غرب برنامه جنگ داشته است و رییس ائتلاف مورد نظر فرانسه به صراحت می‌گوید پول می‌خواهیم.
دکتر طالع، مسعود صفاریان و دیگران به شدت با تئوری‌ها و نظریات تجزیه طلبانه‌ای که به بهانه حل مسائل اقتصادی مطرح می‌شوند مخالفت کردند.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نوزدهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) بیستمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

+ منافعِ ملی ; ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٦
comment دیدگاه‌ها ()

نشست 21 و 22 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان و خرد

در تاریخ 26/11/1391 نشست بیست و یکم «گفتگوی روی میز خاورمیانه » برگزار شد. این جلسه ، آقای محمد حیدری با توجه به اطلاع مؤسسه ایراس و اجلاسی که در تهران برگزار خواهد شد بیان داشته‌اند که به نحوی که در طرح هلال خضیب غرب برای جلوگیری از نفوذ شوروی و کمونیستها ایران را مرکز قرار داده بود، اینک بر عکس ایران را سدی که مانع نفوذ غرب در کشورهای عضو سابق شوروی است تلقی می‌کنند.

آقای دکتر طالع اظهار داشتند که هشدار به دیپلماسی ایران را باید تکرار کنیم که شش اوباما و دیگر مقامات آمریکایی نیز برای جلوگیری از عضویت ایران در پیمان‌هایی نظیر شانگهای است زیرا که ارزش استراتژیک موقعیت ایران بسیار تعیین کننده است نه آنکه من چون ناسیونالیست هستم بلکه در شرایط امروز موقعیت ایران چنین است، امضاء پروتکل درست اما باید از سرنوشت کره شمالی و عدم حمایت چین و روسیه و یا تنها ماندن متحدین آمریکا پند بگیریم. همچنین عثمانی گرایی ترکیه را همیشه درک کنیم.

مسعود صفاریان نیز در ضرورت اطلاع رسانی شبکه‌های خبری ایران به مردم در تمام موارد برای ازدیاد بصیرت و دانائی عمومی در دفاع از تمامیت ارضی و استقلال و به ویژه در شرایط تحریم‌های قدرت‌های بین‌المللی هشدار داد.

آقای عقاب علی احمدی به روشنفکران یادآوری کرد که منافع ملی در هر شرایطی بر منافع حزبی و گروهی رجحان دارد.

در همین تاریخ بعد از ظهر 26/11/1391 نشست بیست و دوم «گفتگوی روی میز خاورمیانه» نیز برگزار شد. در این جلسه مسائل داخلی ایران به ویژه توجه به کارشناسی در برنامه‌ها و صدور سیاستهای کلی نظام توسط رهبری و بستر سازی برای آنها مورد توجه قرار گرفت.

مسعود صفاریان به اظهارات رهبر ضد جنگ Anti war جنگ طلبانه اساسنامه موجودیت آن اسلحه شناسی و فعالیتهای را در دستور شناسایی دارد در انگلستان استناد کرد که تمامی اظهار نگرانی (غرب) اروپایی و آمریکایی و یا سازمانهای بین المللی هیچ گونه وجاهت واقع گرایانه و علمی و قانونی ندارد.

در تاریخ 12/11/91 نشست نوزدهم «گفتگوی روی میز خاورمیانه » برگزار شد .در این نشست آقای محمد حیدری از توجه به قرار داد امنیتی که به تازگی ایران و فدراسیون روسیه امضاء کردند سخن خود را آغاز کرد .امپریالیسم غرب یا تمدن کاتولیکی برای غارت و سلطه به سیم آخر زده و بعد از عراق ، افغانستان ، لیبی و سوریه ، آخرین حمله به مالی صورت گرفته است و کشورهای دیگری در آفریقا مورد تهدید هستند. در مقابل روسیه به بازسازی خود بازگشته ، سازمان بین دولتی شانگهای که در منابع خودشان ساختار منطقه ای ضد تروریسم ، خوانده شده تاسیس شده است . سازمان منطقه ای مقابله با قاچاق و مواد مخدر که ظاهراً قصد نظامی گری ندارد و در پیمان دیگری «اوراسیا » به نظامی گری توجه شده است . از چین تا اروپا در مقابل ناتوی ایران نیز به زودی عضو آن خواهد شد . در آرشیو صدای روسیه : ایران را بررسی کرده که دیدگاههایی نزدیک به روسیه دارد و ایزو سیتا مدعی است که ایران از بهترین همکاران در چارچوب اوراسیا خواهد بود و پوتین به ایجاد نظام یک پارچه برای حوزه های اجتماعی اقتصادی در بلند مدت توجه نشان داده است .
دکتر هوشنگ طالع در این بحث می گوید اعضای ناتو همشکلی به نام دموکراسی دارند که شرح آنها در یکی از شماره های ماهنامه خواندنی آمده است . اما کشورهای پیمان شانگهای مشکلی ندارند و با نظامهای فردی مدیریت می شوند و در نقشه آنها می بینیم که ایران اتحادیه آنها را به دریای آزاد مربوط می کند . ایران می تواند به این کشورها ژرفای استراتژیک ببخشد ولی با احتیاط و باید مراقب بود که در این اتحادیه تصمیمات نباید بر خلاف منافع ملی ما باشد . ببینیم که چین و روسیه در برابر کره شمالی که سیاست مستقلملی دارد با غرب همرایی دارند.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) بیست و یکمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) بیست و دومین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

+ منافعِ ملی ; ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٢
comment دیدگاه‌ها ()

میزگرد گفتگو روی میز خاورمیانه – نشست یکم 25/4/1391

 

با حضور دکتر هوشنگ طالع – مسعود صفاریان

 

ویرایش: عقاب علی‌احمدی

 


مسعود صفاریان: به نام خداوند جان و خرد. در اوضاع کنونی ایران و خاورمیانه که منافع ملی ما ایرانیان با تهدیدهایی روبروست، پیشنهاد من این است که برای طرح و بررسی مسائل، گفتگوهای منظمی انجام بدهیم تا امکان تبادل‌نظر فراهم شود. خاورمیانه دارای چنان ویژگی‌های تاریخی و جغرافیایی‌ای است که سبب شده است تا ناظر بر فعالیت‌های کلی جهان باشد. کشور و ملت ایران که در کانون این منطقة بسیار مهم جای دارد، به‌طور طبیعی، منافع ملی تاریخی خود، منافع مربوط به جریان زندگی اقتصادی روزمره، و برنامه‌هایی را که برای نگاهبانی از استقلال و یکپارچگی و تمامیت ارضی خود دارند، دنبال کرده است و می‌کند. در همة مرزهای ایران در چهار سوی کشور، ایران با مسائلی روبروست. جناب عالی [دکتر هوشنگ طالع] با اشرافی که بر مسائل ایران دارید، و من با جویندگی و مطالعاتی که دارم، بکوشم با طرح مسائل در راستای دنبال‌کردن منافع ملی ایران، برای این مسائل راه‌حل‌هایی پیدا بکنیم یا از کارشناسان بخواهیم برای آنها، پیشنهادها یا راهبردهایی بدهند.

ادامه مطلب
+ منافعِ ملی ; ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
comment دیدگاه‌ها ()

دهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان و خرد

پنجشنبه 25/8/1391 نشست دهم «گفتگو روی میز خاورمیانه» برگزار شد. با توجه به علاقه و اهمیت مسایلی که حاضران گرامی تشخیص می‌دهند نشست گفتگو روی میز خاورمیانه، هم به مسایل خاورمیانه با نظر به قدرتهای بین‌المللی و هم به مسایل ملی در داخل ایران توجه دارد. محور اصلی بحث دربارۀ طرح مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (دولتهای محلی بخوانید تجزیه‌ی ایران) است.

مبارک اعلام میکند آمریکا در پی تجزیه کشورهای خاورمیانه است. مصر را می‌خواهند به سه کشور تجزیه کنند. در مصاحبه‌ای که در زندان انجام داده است عنوان میکند که غربیان در پی سرنگونی حکومتهای عربی هستند.

طرحی که در مجلس تصویب کرده‌اند گامی است به سمت تجزیه ایران. برنارد لویس و آقای سرهنگ و برنامه حکومت عراق که ایران را پنج تکه کرده بود و برنامه دولت روسیه که ایران را پنج تکه متصور می‌شد.
ایران را به صورت نظامی نمی‌توانند از پا در بین ببرند. از درون خاینهایی هستند که ایران را به سمت تجزیه و فدرال می‌کشانند. اکنون دشمنان ایران می‌دانند که از طریق حمله و جنگ نمی‌توانند ایران را تجزیه کنند، از همین رو به دنبال ایجاد نظام فدرالی در ایران هستند.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) دهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

+ منافعِ ملی ; ٧:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٢٧
comment دیدگاه‌ها ()

نهمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)

به نام خداوند جان و خرد

پنجشنبه 18/8/1391 نشست نهم «گفتگو روی میز خاورمیانه» با حضور آقایان دکتر هوشنگ طالع، محمد حیدری، عقاب علی احمدی و مسعود صفاریان برگزار شد.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

+ منافعِ ملی ; ۸:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۱۸
comment دیدگاه‌ها ()

هشتمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)

به نام خداوند جان و خرد

پنجشنبه 4/8/1391 نشست هشتم «گفتگو روی میز خاورمیانه» با حضور آقایان دکتر هوشنگ طالع، محمد حیدری، عقاب علی احمدی و مسعود صفاریان برگزار شد.

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 1 - هشتمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 2 - هشتمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

+ منافعِ ملی ; ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۱٦
comment دیدگاه‌ها ()

هفتمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)

به نام خداوند جان و خرد

پنجشنبه 20/7/1391 نشست هفتم «گفتگو روی میز خاورمیانه» با حضور آقایان دکتر هوشنگ طالع، محمد حیدری، عقاب علی احمدی و مسعود صفاریان برگزار شد. محور این گفتگوها در ادامه نشست قبلی «جنگ با نظر به صلح» بود:

- تحلیل فروپاشی امپریالیسم تکراری و در شرف تحقق است اما امپریالیستها خود نه‌تنها بدان وقوف ندارند بلکه واقعیت آنرا انکار می‌کننند.
در ایران مرد بحران همان مرغ توفان است
- صلح نیز نزدیک جنگ است، همدلی ملی و حذف نالایقان از لوازم صلح است، بر خلاف نظر کسانی که خودشان مسخره‌اند آشتی ملی مسخره نیست.
- جنگ ادامه سیاست است و در طول قرن بیستم و تاکنون آغاز دهۀ دوم قرن 21 م سیاست در معنای جدید ادامۀ جنگ و صلح به صورت واژه‌ای فراموش شده در آمده است.

***

بخش دوم نشست هفتم «گفتگو روی میز خاورمیانه» به صورت پرسش و پاسخ در اطراف مطالب گفته شده در بخش اول به ویژه در ارزیابی فدرالیسم ادعایی کاندیداهای بی اعتقاد و بی برنامه برگزار شد.

 

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 1 - هفتمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 2 - هفتمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

+ منافعِ ملی ; ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۱۳
comment دیدگاه‌ها ()

ششمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)

بنام خداوند جان و خرد

پنجشنبه 6/7/1391 نشست ششم «گفتگو روی میز خاورمیانه» با حضور آقایان دکتر هوشنگ طالع، محمد حیدری، عقاب علی احمدی و مسعود صفاریان برگزار شد. محور گفتگوها با نگاه به اجلاس سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سالگرد هفته دفاع در ایران، جنگ در خاورمیانه بود:

- ملت ایران به سره طریق به‌ویژه به کمک «نیروی هوایی» در برابر متجاوزان ایستادگی کرد.
در این منطقه در موقعیت سوریه اگر جنگی در بگیرد به احتمال آمریکا خواهد کوشیدکه از شر رژیم اسرائیل رها شود.
- واکنش‌ها و اعتراضات علیه فیلم موهن باز هم نشان داد که عدو سبب خیر شود.
- از گذشته‌های دور گفته‌اند جنگ ادامه سیاست است با وسائل دیگر و ما می‌بینیم که نوعی سیاست در دوره ما ادامه جنگ است با هدف ممانعت و تعویق توسعه در کشورهای نیازمند پیشرفت.

در همین تاریخ 6/7/1391 بخش دوم نشست ششم «گفتگو روی میز خاورمیانه» به صورت پرسش و پاسخ در اطراف مطالب گفته شده در نشست ششم برگزار شد.

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 1 - ششمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 2 - ششمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

+ منافعِ ملی ; ٧:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٧
comment دیدگاه‌ها ()

پنجمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)

به نام خداوند جان و خرد

دوشنبه 20 شهریور 1391 نشست پنجم (گفتگو روی میز خاورمیانه) با حضور آقایان دکتر هوشنگ طالع، محمد حیدری، عقاب علی احمدی و مسعود صفاریان برگزار شد.

«شانزدهمین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران» محور گفتگو در این جلسه بود؛ ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد وظایف و راهکارهای مقابله با اوضاع خطرناک مورد توجه قرار می‌دهد، به‌ویژه آنکه سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی و سیاست داخلی متناسب با سیاست خارجی خواهند بود. طرفداران انجماد چه در سوی موافق و چه در سوی مخالف به تحلیل درست راه نمی‌برند.

در لیبی همچنان جنگ پنهان و گزارش‌های کمرنگ رسانه‌ها ادامه دارد.
ترکیه تاوان مداخله در سوریه را خواهد پرداخت.
افشای موقعیت سوریه دست آمریکا و اروپا را رو کرده است.
چگونگی دموکراسی در مجمع حزب دموکرات آمریکا رسانه‌ای نشد.
از محمد مرسی نباید بیش از اندازه انتظار داشت.
تحلیل‌ها «شانزدهمین همایش غیر متعهدها در تهران» را موفق نشان می‌دهد.

گفتنی است پایان‌بخش نشست، با پاسخ به پرسش‌های باشندگان همراه بود.


پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 1 پنجمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 2 پنجمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

+ منافعِ ملی ; ٧:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٦/٢٥
comment دیدگاه‌ها ()

چهارمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)

به نام خداوند جان و خرد

چهارمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» در روز یکشنبه 5/6/1391 با حضور جناب آقایان دکتر هوشنگ طالع، مسعود صفاریان و عقاب  علی‌احمدی برگزار شد.
عمده مطالب این جلسه درباره همایش جنبش عدم تعهد، پیشینه، سازمان‌یافتگی و آینده‌پژوهی آن بود.
تأثیر زنده‌یاد دکتر محمد مصدق و رویارویی او با قدرتهای معارض استقلال ایران در بهره‌مندی از نفت و کودتای 28 اَمرداد به صورت سند این تقابل مورد توجه قرار گرفت.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) چهارمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

+ منافعِ ملی ; ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/٥
comment دیدگاه‌ها ()

دومین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)

دومین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» در تاریخ دوشنبه 9 امرداد 1391 با حضور آقایان دکتر هوشنگ طالع، محمد حیدری و مسعود صفاریان برگزار شد.
محمد حیدری: رسانه‌های خاورمیانه از جمله در ترکیه جنگ در سوریه را آزادی بخش نشان می‌دهند ولی دربارۀ جنگ قبایل در لیبی سکوت کرده‌اند. اما با روحیۀ انعطاف پذیر و تفاهم و با بهره‌برداری هوشمندانه و کارشناسانه از اینترنت و فیس‌بوک می‌توان از منافع ملی دفاع کرد.
دکتر هوشنگ طالع: وجیه‌المله‌ها با هر دولت و حکومتی مخالفند حتی اگر دولت دکتر مصدق باشد، که دموکرا‌ترین حکومت جهان بود.
با انفجار در مرکز اطلاعات سوریه طرح لیبی کردن آن شکست خورد و اینک القاعده هم برای آمریکا مثل بلک واتر سازمانی آمده تجهیز است.
به صلاح آمریکا و دیگران است که با ایران ماندگار باشند و نه بر علیه آن.
مسعود صفاریان: رسانه‌ها باید ارتباط بشر با بشر را هدف گذاری کنند به جای برخورد ایدئولوژیک از یک سو و مقابله واکنشی سماجت آمیز از سوی دیگر می‌توان با اشراف بر تاریخ، فرهنگ و جغرافیای سیاسی و اقتصادی از منافع ملی دفاع کرد. روابط حسن همجواری با ایران وزنۀ صلح در خاورمیانه است.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) دومین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

+ منافعِ ملی ; ٢:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/٥
comment دیدگاه‌ها ()

یکمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)

یکمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه در تاریخ 25 تیرماه 1391 با حضور آقاین دکتر هوشنگ طالع و مسعود صفاریان برگزار شد.
مسعود صفاریان، با این پیشنهاد که اوضاع کنونی حاورمیانه چنان است که لازم است گفتگوهای منظمی داشته باشیم بحث را آغاز کرد. او ضمن بیان شمه‌ای از اوضاع خاورمیانه یادآور شد که ایران برای توسعه نیازمند علم روز است ولی پیشنهاد قدرتها مثل آن است که بگویند در کوچه‌ها، گل کوچک بازی کنیم.
و مردم برای کسب بصیرت به آزادی احزاب به حامی منافع ملی و نقد برنامه‌های گوناگون آنها نیاز دارند تا بتوانند برای انسداد راه جنگ و اغتشاش در منطقه آماده باشند.
دکتر هوشنگ طالع، با استقبال از ضرورت «گفتگو روی میز خاورمیانه» پرسش 5+1 چه صلاحیتی دارد؟ را به میان آورد و از عقد قرارداد پرسود با کشوری که علیه منافع ملی ایران اقدام می‌کند انتقاد کرد و گفت در شرایط گوناگونی بازیگران صحنه خاورمیانه نسبت به کشیده شدن ایران به مناقشه کلی و متوقف شدن برنامه‌های پیش روآنه باید هشدار داد.
در منطقه راه مبارزۀ اصلی باز شده که کمک همگانی را می‌طلبد ولی دستگاه‌های دیپلماسی و تبلیغاتی ما به اندازۀ کافی فعال نیست و مشاوره مجانی را نمی‌پذیرد.

 

پرونده شنیداری (فایل صوتی) یکمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

+ منافعِ ملی ; ٢:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/٥
comment دیدگاه‌ها ()

دربارۀ ما

به‌نام خداوند جان و خرد

«گفتگو روی میز خاورمیانه»

پژوهشگران و اندیشمندان مستقل ملی مسائل و وقایع خاورمیانه و همسایگان ایران را به‌صورت جاری و روزآمد مطرح می‌کنند و به لحاظ نوع ریشه‌های تاریخی و بین‌المللی را مورد توجه قرار داده و در راستای دفاع از منافع ملی و آینده پژوهی به آن می‌پردازند. امید است که با استقبال از پرسش‌ها و اظهارنظرهای دیگر علاقه‌مندان بر غنای «گفتگو روی میز خاورمیانه» افزوده شود.

+ پرشین بلاگ ; ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/۱٦
comment دیدگاه‌ها ()