پرونده شنیداری نشست 285 و 286 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 285 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش 1 را از اینجا دریافت کنید.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 285 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش 2 را از اینجا دریافت کنید.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 286 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش 1 را از اینجا دریافت کنید.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 286 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش 2 را از اینجا دریافت کنید.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 286 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش 3 را از اینجا دریافت کنید.
« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه »

نشست 285 ـ بامداد پنج شنبه 22 شهریورماه 1397


بخش 1: بلوک قدرت علم ومذهب و ایده ئولوژی ماننداسلحه برای سرکوب بشر به کار می رود پایداری حیات بستگی به بهره مندی از اندیشه صلح پویا و عدالت شناسی در نظم زندگی اخلاقی دارد ، صفاریان


بخش 2: جابجایی گرانیگاه اقتصادی سیاسی جهان ازباختر(اروپا،آمریکا)به خاور ؛کره شمالی در پی گرفتن امتیاز از آمریکا ؛سخنرانان باقری و دکتر طالع***


«گفت‌وگو روی میز خاورمیانه»

برنامه‌ی 286ـ پسین پنج شنبه 22 شهریورماه 1397بخش 1: سقوط چگونه است؟ موگرینی تمایل مذاکره برای حفظ دولت را فاش کرد ؛اما بلوک قدرت تمایل به مذاکره برای انچه را میخواهد مطرح کرده است و این فاصله اروپا و امریکاست. صفاریان


بخش 2: دولت در پی دلار ده هزارتومانی؛تورم افسار گسیخته بالای ۱۰۰% ؛جنگ اقتصادی تحمیلی ما نیست بلکه توطئه دولتی است؛ باقری و دکتر طالع


بخش 3: مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور؛ آقای محمدی سخنگوی مستقل

/ 0 نظر / 23 بازدید