دهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان و خرد

پنجشنبه 25/8/1391 نشست دهم «گفتگو روی میز خاورمیانه» برگزار شد. با توجه به علاقه و اهمیت مسایلی که حاضران گرامی تشخیص می‌دهند نشست گفتگو روی میز خاورمیانه، هم به مسایل خاورمیانه با نظر به قدرتهای بین‌المللی و هم به مسایل ملی در داخل ایران توجه دارد. محور اصلی بحث دربارۀ طرح مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (دولتهای محلی بخوانید تجزیه‌ی ایران) است.

مبارک اعلام میکند آمریکا در پی تجزیه کشورهای خاورمیانه است. مصر را می‌خواهند به سه کشور تجزیه کنند. در مصاحبه‌ای که در زندان انجام داده است عنوان میکند که غربیان در پی سرنگونی حکومتهای عربی هستند.

طرحی که در مجلس تصویب کرده‌اند گامی است به سمت تجزیه ایران. برنارد لویس و آقای سرهنگ و برنامه حکومت عراق که ایران را پنج تکه کرده بود و برنامه دولت روسیه که ایران را پنج تکه متصور می‌شد.
ایران را به صورت نظامی نمی‌توانند از پا در بین ببرند. از درون خاینهایی هستند که ایران را به سمت تجزیه و فدرال می‌کشانند. اکنون دشمنان ایران می‌دانند که از طریق حمله و جنگ نمی‌توانند ایران را تجزیه کنند، از همین رو به دنبال ایجاد نظام فدرالی در ایران هستند.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) دهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

/ 0 نظر / 35 بازدید