پرونده شنیداری نشست دریای مازندران در تاریخ 25 امردادماه 1397

به نام خداوند جان و خرد


پرونده شنیداری (فایل صوتی) - بخش 1 را از اینجا دریافت کنید.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) - بخش 2 را از اینجا دریافت کنید.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) - بخش 3 را از اینجا دریافت کنید.بخش 1: بررسی سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای مازندران،قرادادهای۱۹۲۱،۱۹۴۰،قانون اساسی ایران، مسعود صفاریان


بخش 2: بررسی سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای مازندران،زوایای پنهان و آشکار،دکتر هوشنگ طالع


بخش 3: بررسی سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای مازندران،روس ها به دنبال گسترش منشور پتر،دکتر هوشنگ طالع،تیرداد کیانی(انصاری)

/ 0 نظر / 24 بازدید