پنجمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)

به نام خداوند جان و خرد

دوشنبه 20 شهریور 1391 نشست پنجم (گفتگو روی میز خاورمیانه) با حضور آقایان دکتر هوشنگ طالع، محمد حیدری، عقاب علی احمدی و مسعود صفاریان برگزار شد.

«شانزدهمین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران» محور گفتگو در این جلسه بود؛ ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد وظایف و راهکارهای مقابله با اوضاع خطرناک مورد توجه قرار می‌دهد، به‌ویژه آنکه سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی و سیاست داخلی متناسب با سیاست خارجی خواهند بود. طرفداران انجماد چه در سوی موافق و چه در سوی مخالف به تحلیل درست راه نمی‌برند.

در لیبی همچنان جنگ پنهان و گزارش‌های کمرنگ رسانه‌ها ادامه دارد.
ترکیه تاوان مداخله در سوریه را خواهد پرداخت.
افشای موقعیت سوریه دست آمریکا و اروپا را رو کرده است.
چگونگی دموکراسی در مجمع حزب دموکرات آمریکا رسانه‌ای نشد.
از محمد مرسی نباید بیش از اندازه انتظار داشت.
تحلیل‌ها «شانزدهمین همایش غیر متعهدها در تهران» را موفق نشان می‌دهد.

گفتنی است پایان‌بخش نشست، با پاسخ به پرسش‌های باشندگان همراه بود.


پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 1 پنجمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 2 پنجمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

/ 0 نظر / 31 بازدید