پرونده شنیداری نشست 245 و 246 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 245 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 246 گفتگو روی میز خاورمیانه از اینجا دریافت کنید.

 

«گفت وگو روی میز خاورمیانه» برنامه ۲۴۵ بامداد /20 مهر / ۱۳۹۶

مسعود صفاریان

جنگ وصلح  چنان مطرح هستند که نمی توانیم بدون بررسی زمینه وپشتوانه های منطقی به صرف ظاهر وقایع توجه داشته باشیم.
دانشمندان قرن بیست ویکم برآنند که واقعیت گسترده ومتنوع در هر عرصه و مرحله ای از منطق وبه دنبال آن از ریاضی وروش و دستگاه محاسبه خودویژه ای پیروی می کند.
تکنو میلیتاریسم  برتری خود را در محوو نابودی و نداشتن  هرگونه پیشرفت دیگری از یکان تا همگان ودر عرصه ی ملی و بین المللی می بیند ومی داند ،بنابراین بادسترسی و نگهداری وفروش و گسترش ویا کاربرد اسلحه ی شیمیایی ،میکروبی ،زیستی ، اتمی ،هسته ای و همه ی روشها ی کشتار گروهی خودرا محق در« ادعای باز دارندگی از» جنگ نشان می دهد وحال آنکه این مشی خود جنگ  وتجزیه و جدا سازی است که به هر صورت دامن گسترده وتداوم داردو بازتولید می شود.

وسیاست با منطق تکنولوژی (علم عمل به علم همه جانبه) در برابر تکنو میلیتاریسم  هم سازی فرایندهای واقعی برای پیشرفت ورفاه وصلح همگانی  است.
و ذهن زشت مدعی مدیر ومحور قدرتهای جهانی به رهبری آمریکا فاقد منطق اخلاقی همسازی فرایندهای واقعی جهان موجود است.
داعش چنان است که ارتش قرن بیست ویکمی آمریکا هرجایی که بخواهد با آن عمل می کند وعملیات مبتکرانه (مانند لاس وگاس) را نیزبه کمک اطلاع رسانی «اعماق» تایید می کندممکن بود که جنابعامل لاس وگاس از گاز سارین یا پودر سیاه زخم و یا بد افزار برنامه  رایانه ای اتمی و۰۰۰بهره برداری کند یادر سوریه ویمن عمل کند.

درکره شمالی نزدیک به ۴۰ سال است که خانواده جناب رهبر حکومت می کند خواهر ایشان هم به تازگی در مرکزیت حزب کمونیست به عنوان جانشین احتمالی اومستقرشده است،۰۰ وهمان طورکه دوستانش در کره جنوبی باکشف برنامه های آمریکایی متوجه ترور احتمالی او شدند ،دشمنانش نیز ممکن است بتوانند بااخلال در رایانه اتمی خود او «فاجعه » به بار آورند.
رییس جمهور کره جنوبی آماده رفتار ملایم و مذاکره باکره شمالی می شد اما دریافت که اسباب مذاکره یعنی سامانه« موشکهای تاد» در دست او نیست.
انسان مانند دیگر جان داران در عین فرد بودن جمعی یعنی اخلاقی است
در برابر تکنو میلیتاریسم موجود وباز تولید جنگ برای استقرارو حفظ صلح یک راه و فقط یک راه وجود دارد؛ نابودی تسلیحات کشتار گروهی وپیشرفت همگانی باهم سازی فرایندهای واقعی  وارتقای تکنو لوژیهوشنگ طالع :

خاورمیانه ، دگرگونی جناح‌بندی‌ها : ترکیه برابر آمریکا / عربستان سعودی تمایل به روسیه .
آمرکی : با دست‌دست کردن ، شناخت ضمنی کره شمالی هسته‌ای .
آمریکا : 10 برابر کردن زرادخانه هسته‌ای .
برمه :‌ افزایش نسل‌کشی در استان راخین . واکنش سازمان ملل و سکوت مرگ‌بار جهان دروغین اسلامی و نیز سکوت جمهوری اسلامی مدعی رهبری جهان اسلام ؟!
روسیه : کاهش کارکنان سفارت آمریکا از 450 به 300 / اعتراض سخت به اسقرار ناوگان جنگی آمرکا در آب های کره جنوبی و استقرار سامانه‌ی موشکی تاد در خاک کره جنوبی و ارزیابی آن در راستای تهدید روسیه و چین .
چین : اعتراض به حضور نظامی آمریکا در منطقه .
یمن : کشیده شدن نبرد به درون خاک عربستان ؛ هم‌زمان با جنگ داخلی در بحرین کرانه‌ای ( احسا و قطیف ) و حمله‌های تروریستی در ریاض .***

«گفت وگو روی میز خاور میانه» برنامه ۲۴۶درمیان روز  20/مهر/۱۳۹۶

مسعود صفاریان

سیاست مطابق آنچه پیش از این گفته شد در ایران نیز منطقی و مبتنی برهم سازی  فرآیندهای واقعی نیست، دربرابر خودی وغیر خودی «وحدت» ادعا می شود ولی ازطریق حل مسایل روزمره ی اقشار وطبقات واصناف وحدتی که بسیار موردنیاز است دنبال نمی شود۰
 رواج دادن تعاریف  ومفاهیم نادرست وجا انداختن آنچه نا پذیرفتنی است پیدا و پنهان وجود دارد ۰
از سیمای دولتی چنین تبلیغ می شود که برای کسی که می میریم برای هم او زندگی می کنیم، حال آنکه نه برای کسی مردن ونه برای کسی زندگی کرد ن جایز نیست آنچه خوبست را برای بهتر از آن به دست آوردن و عامدانه از دست دادن ،آن هم به بهانه ی رضایت خداوند  خود ناشکری است زیرا آنچه خوبست راباید پاس بداریم وبا علم  وعمل به خوب تر  تبدیلش کنیم  واززبان شهدا درمیان گروه های بزرگ مردم از زن و مرد و کودک دعوت و تشویق به  ناسپاسی  خود نابخشودنی و زمینه سازی برای گذشتن از منافع ملی است!
فعالیت ژنها ی خوب با ترنم «ماژنهای خندانیم» وپیوندهای ناگسستنی شان به نومینالیسم بی محتوا ، شغل پر درآمد وتنوع شرایط  ونرخ قانونی بازنشستگی آنها چنان است که بخواهند و نخواهند ویا بگویند و نگویند ماندگاری قدرت و مشاغل رسمی اعم از تجارتی ، اقتصادی ، سیاسی، هنری ،صنعتی وآموزشی وعلمی و ورزشی و۰۰۰در دست عده ای محدود (کاست قدرت) را نشان می دهد

و کار گران چگونه بپذیرند که زیر خط فقر زندگی کنند.
یامعلمان چرابسیار کمتر ازدیگران حقوق بگیرند وآنهم در دوره ی «بانکداری اسلامی »وشعاربرابری سید وسیاه ۰۰۰
_تجزیه ازمفاهیم و تعاریف واز خودی وغیر خودی شروع می شود  به تبعیض و بی عدالت می رسد وبعد به خاک ۰۰۰
مام جلال طالبانی خواستار همبستگی وپیشرفت وصلح در منطقه بود ۰
_سرکرده مذاکره کنندگان می گفت رسمشان بود که به هم دیگرامضای یادگاری بدهند امضای ما هم یادگاری بود_مجلس هم در ۲۰ دقیقه تصویب کرد چنانکه رسم وعادت بوده کما اینکه آقای وزیر حدس می زندودرمصاحبه حدسش رامی گویدتاترامپ هم بداند.
اینست آن نومینالیسم بی محتوایی که به روش آقایان منتظر پاسخ ظاهری ترامپ به «بسابرجام» است تاهمه چیز قابل توجیه باشد.


هوشنگ طالع :

کشیشان در کلیسای کنتانتین‌پل هنگام ورود سلطان محمد عثمانی : عیسی با جسم عروج کرده است یا با روح ؟ جمهوری اسلامی : « برجام » از روح نقض شده است یا از متن .
سخنان نیم‌بند حسن روحانی در باره کردها : فراموش نکنیم که همه‌ی کردها در سرتاسر جهان ،‌ ایرانی هستند .
جلوه‌ای دیگر از مردم‌سالاری دینی : حکم دیوان عدالت اداری علیه یک هم‌میهن زرتشتی .
چهارسال و نیم تخریب سپاه پاسدارن از سوی حسن روحانی و به اصطلاح دولت یازدهم و دوازدهم : دادن گرا به آمریکا در راستای تحریم سپاه پاسداران .
سیاست و کردارجمهوری اسلامی در یمن : حرف و شعار و تامین بخشی از بودجه کشتار مردم یمن از سوی عربستان سعودی .
جمهوری اسلامی : همه چیز ملت و مردم ایران را داد و « جام اخلاق » گرفت ؟!
گرا به دشمن با قسم حضرت عباس .
اهدای نشان خدمت به جاسوس هسته‌ای از سوی حسن روحانی .
کلاه گشاد دولت حسن روحانی بر سر ملت و مردم ایران با « سهام عدالت »

/ 0 نظر / 39 بازدید