پرونده شنیداری نشست 42 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) چهل و دومین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

چهل و دومین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» در روز پنجشنبه 10 امردادماه 1392 برگزار شد. چکیده‌ای از گفته‌های سخنرانان در زیر می‌آید:


هوشنگ طالع:

ایجاد رابطۀ سیاسی دوباره با استعمار انگلستان – امپریالیسم بریتانیا، تنها در صورتی درست است که آن حکومت به جنایت‌های خود در بارۀ ایران اعتراف کند و پیامدهای  آن را بپذیرد.
رابطه‌ای که قطع شد، حاصل کودتای 28 امرداد 1332 بود. شادروان دکتر محمد مصدق به دلایل روشن، روابط با انگلستان را برید و سپس بر اثر کودتای 28 امرداد، بی آنکه به این دلایل توجه شود، دوباره رابطه با انگلستان بر ایران تحمیل شد.


مسعود صفاریان:

مصر به خاورمیانه می‌آموزد که  وجود حزب های سازمان یافته و برنامه دار در کشور لازم است که «باشند» و «بیایند» و «بروند».
همچنین مصر می‌آموزد که به جای بازی با هویت ملی و اعتقادات و به جان هم انداختن مردم و به جای استقبال از دلال‌های همه فن حریف بین المللی، نیازمند آن است که نیروهای فراجناحی و فرانگر یک کشور، بر بنیاد منافع ملی و به صورت نهادینه، نقش همسازی و میانجی گرانه داشته باشند.


محمد حیدری:

موضوعی که من در این جلسه بر روی آن تمرکز می‌کنم، ناآگاهی نخبگان و رهبران کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه از پیشینۀ برنامه هایی است که اکنون این منطقه از جهان را به خاک و خون کشیده و موجب بی ثباتی رو به گسترشی شده است که اگر دامنۀ ان مهار نشود، بی‌گمان به جنگ‌های گسترده‌تر در این منطقه و تجزیۀ کشورهای گوناگون خواهد انجامید. پیش از آنکه به این پیشینه اشاره کنم، لازم است یادآور شوم ناآگاهی نخبگان و رهبران این منطقه زمینه ساز ناآگاهی مردم و افکار عمومی شده و سب شده که افکار عمومی فریب تبلیغات دستگاه جهنمی تبلیغاتی قدرت‌های جهانی را بخورد و باور کند این رویدادها کوششی است برای استقرار مردم سالاری. من با توجه به محدودیت زمان جلسه، تنها چند فراز از کتاب «جنگ واقعی» نوشته ریچارد نیکسون را که بیش از سه دهۀ پیش منتشر شده است،  بازخوانی می کنم.
باشندگان محترم می دانند که ریچارد نیکسون از اثرگذارترین رهبران نسل اول نئوکان‌های ایالت های متحد آمریکا است که به باور بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران، همراه با هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه اش، سیاست های کنونی ایالت های متحد آمریکا را در منطقه خاورمیانه و جهان بنیاد نهاد.
نیکسون در کتاب «جنگ واقعی» می نویسد: «در کلیه ی ممالک خاورمیانه خطر شورش و آشوب بالفعل احساس می شود و به چشم می خورد. هیچیک از مرزها و سرحدات کشورهای منطقه استوار و قابل اطمینان نیست  و هیچکدام از دولت ها از نقطه نظر امنیت داخلی، پایدار و برخوردار از ثبات و آرامش لازم نمی باشند. اختلافات مذهبی فرقه های شیعه و سنی بین ایرانی ها و عرب ها به حد اعلی رسیده ( و ) تصادمات و برخوردها میان ملیت های مختلف، فرقه ها و قبائل گوناگون و قشرهای مختلف جامعه را، به ویژه قیام فزاینده ی اسلام سنتی علیه نوخاسته ها و متجددین و سرانجام کلیه ی این عوامل و پدیده ها منتهی به برخوردهای شدید و خشونت آمیز می گردد....
 از آن جایی که نفت برای جهان غرب یک وسیله ی لوکس و تجملی نبوده، بلکه جنبه ی ضروری داشته و از هر جهت حیاتی می باشد، لذا کشور ایالت های متحد آمریکا و متحدان او در اروپای غربی و همچنین ژاپن باید در تهیه و تامین نیازهای اقتصادی و نظامی دولت های این منطقه  از جهان که در معرض تهدید و تهاجم داخلی و خارجی می باشند، لحظه ای تامل و درنگ ننمایند.
یکی از ضروریات مسلم برای ایالت های متحد آمریکا در اختیار داشتن پایگاه هایی است که امکان نشان دادن و به مرحله ی عمل گذاردن قدرت خود در منطقه به نحو کامل و قاطعی  از مبدا این پایگاه ها داشته و قادر باشد که به سرعت در مقابل هر نوع تهدید و خطر ناگهانی، عکس العمل لازم را نشان دهد. از طرف دیگر، ایالت های متحد آمریکا بایستی از جهت در اختیارداشتن پایگاه هایی در اروپای غربی اطمینان کامل داشته باشد، به نحوی که با ایجاد و استقرار پل هوایی، عملیات لازم برای هر نوع حمل و نقل دریایی از مبدا ایالت های متحد آمریکا به مقصد خلیج فارس را دارا باشد و بالاخره هرگاه کشورهای آزاد مصمم به نمایش قدرت هستند، مسلما بایستی در این امر قاطعیت و نیروی اراده را نیز داشته باشند.
از همه مهمتر اینکه رهبران کشورهای عربستان سعودی، عمان، کویت و سایر کشورهای مهم و موثر این منطقه بایستی بدون کوچکترین شک و تردید اطمینان حاصل نمایند که هرگاه از جانب عوامل و نیروهای انقلابی، چه از داخل  و از خارج، مورد تهدید و یا مخاطره ای قرار گیرند، ایالت های متحد آمریکا از آنها پشتیبانی نموده و سرنوشتی به مانند شاه ایران در کمین آنها نخواهد بود.

/ 0 نظر / 77 بازدید