پرونده شنیداری نشست 68 و 69 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) شصت و هشتم (68) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) شصت و نهمین (69) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست شصت و هشتم گفت و گو روی میز خاورمیانه روز هفتم فروردین ماه 1393 برگزار شد و گویندگان مستقل با گرای منافع ملی همراه با شادباش های نوروز ایرانی با پیام « هرلحظه نو بودن » مطالب خود را بیان داشتند :
محمد حیدری : رویدادهای پس ار تغییرات اوکراین و پیوستن دو بارهی کریمه به فدراسیون روسیه ،‌فصل نوینی در تاریخ جهان گشوده است .
تعارض میان اتحادیه اروپا و آمریکا از یک سو و میان اعضای اتحادیه اروپا از دیگر سو، اینک قابل مشاهده است. در شرق، نخست وزیر چین به رئیس جمهور آمریکا زینهار داده که پکن نمی تواند بیش از این در مورد حل نشدن «اختلافات فیمابین» صبر کند.
ما با پازل جدیدی در بازی های سیاسی جهان روبه روئیم و نخست باید اجزاء این پازل را شناسائی کنیم.

دکتر هوشنگ طالع: مسئلۀ کریمه با توجه به نبرد کریمه در دوران ناصرالدین شاه
آغاز رقابت تسلیحاتی
فساد گسترده و مسایل مرتبط با آن

 

گفتگو روی میز خاورمیانه نشست 69 ام در پسین روز هفتم فروردین ماه 1393 برگزار شد. مطالب ارائه شده به قرار زیر است:

 

مسسعود صفاریان: بعد از سقوط شوروی و پس از روی کارآمدن پوتین ارتباط همراه با اختلاف سازمانهای با نفوذ بین المللی اما بدون مسئولیت مانند G7  و G8 نتوانسته‌اند در کنار سایر سازمانها برای صلح و پیشرفت بین المللی کاری بکنند – در سراسر جهان باندهای متنفذ در درون کشورها ابزار و اسلحه این سازمانهای بی مسئولیت بوده اند.
- اجرای اقتصاد مقاومتی در گروی نظارت دقیق و نظارت در گروی جایگزین کردن قانون، احزاب برنامه دار متعهد به منافع ملی و مطبوعات است.
- در ادامه جلسه به پرسشها پاسخ داده شد.

/ 0 نظر / 22 بازدید