دربارۀ ما

به‌نام خداوند جان و خرد

«گفتگو روی میز خاورمیانه»

پژوهشگران و اندیشمندان مستقل ملی مسائل و وقایع خاورمیانه و همسایگان ایران را به‌صورت جاری و روزآمد مطرح می‌کنند و به لحاظ نوع ریشه‌های تاریخی و بین‌المللی را مورد توجه قرار داده و در راستای دفاع از منافع ملی و آینده پژوهی به آن می‌پردازند. امید است که با استقبال از پرسش‌ها و اظهارنظرهای دیگر علاقه‌مندان بر غنای «گفتگو روی میز خاورمیانه» افزوده شود.

/ 0 نظر / 37 بازدید