پرونده شنیداری نشست 119 و 120 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و نوزدهم (119) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) صد و بیستم (120) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

 

گفت‌و گو روی میز خاور میانه نشست 119 ام پنجشنبه پیش از ظهر 6 فروردین‌ماه 1394

مسعود صفاریان :
مذاکرات با1+5 از ابتدا با اشتباهات تکنیکی زیادی جریان گرفته است و سرانجام  به موافقت‌نامه‌ای منتهی خواهد شد که مذاکرات را به نحو دایمی توجیه می‌کند و برد ـ برد آقای روحانی را به مذاکره برای مذاکره همراه بازرسی و جاسوسی از ایران می رساند.
در تحلیل وقایع مربوط به کشورهای خاور میانه و همسایگان ایران با نگاه به بودجه‌ی نظامی آمریکا و بازار اسلحه و نقش این کشور در مبادله جهانی اسلحه ، آمریکا و دیگر قدرت‌های بین‌المللی با ایجاد و پیگیری جنگ‌های بی‌قانون موسوم به «تروریسم»؛ مهارگر و بازدارنده توسعه کشورهای نیازمند به توسعه هستند .
در ایران رعایت قانون اساسی به صورت واقعی اساسی تنها راه ، همدلی و همزبانی است .

محمد حیدری:
با توجه به : شرط گذاری‌های غربی‌ها در زمینه‌ی استمرار تحریم‌ها و تشدید نظارت‌ها و دخالت‌ها به بهانه پرونده هسته‌ای در امور ایران ؛ و با توجه به : نقش غیر بی‌طرفانه آژانس کارگزاری انرژی هسته‌ای ، در پرونده هسته‌ای ایران و گذاشتن اطلاعات پایه‌ای ایران در اختیار کشورهای متخاصم .
و با توجه :‌ به سایر مواردی که ثابت کرده است پرونده هسته‌ای بهانه‌ای است برای امتیاز گیری‌های بی‌پایان از کشور ما ، آن هم زیر پوشش مقررات N.P.T   و ...
بهترین گزینه در شرایط کنونی از نظر من این است که با تهیه یک متن دقیق منطبق با حقوق بین‌الملل ، ایران خروج خود را از آژانس کارگزاری انرژی هسته‌ای اعلام کند .
هوشنگ طالع :
ـ از ژنو چای به لوزان چای
ـ جا پای محمد رضا پهلوی ، قطع نامه‌ی شورای امنیت برای تجزیه بحرین تا خواست رفتن زیرِبندِ 7 در شورای امنیت
ـ 9 فروردین 1349 تجزیه بحرین / 11 فروردین 1394 خدای ناکرده ترکمان چای هسته‌ای
ـ یمن و دخالت نیروهای عربستان + همراهان
ـ مساله‌ی تکریت
ـ اجازه‌ی سنای آمریکا برای فرستادن جنگ افراز به اوکراین

                                           *********

گفت‌و‌گو روی میز خاور میانه نشست 120 ام بعد ازظهر پنچشنبه 6/1/1394به مسایل خارج و داخل ایران پرداخته شد .

/ 0 نظر / 36 بازدید