یادداشت - دو گام هم آهنگ برای تجزیه ایران از درون

 

به دنبال شکل‌گیری دولت یازدهم ، دو گام هم‌آهنگ در راستای تجزیه‌ی ایران از درون برداشته شد :

 

 نخستین گام تشکیل معاونت و یا مشاور ارشد در امور قومیت‌ها و اقلیت های دینی ریاست جمهوری اسلامی بود . از آن جاکه حقوق اقلیت‌های دینی ، به پیروی از قانون اساسی مشروطیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده شده است و در نتیجه اقلیت‌های دینی ایرانی مانند مجلس شورای‌ملی دارای نماینده در مجلس شورای‌اسلامی هستند و این نمایندگان پس از ادای سوگند مانند دوران مشروطیت ، نماینده‌ی همه‌ی مردم ایران شناخته می‌شوند ، عنوان « اقلیت‌‌های دینی » در معاونت ریاست جمهوری اسلامی و یا مشاور ارشد ریاست جمهوری اسلامی ، تنها وتنها ، برای استتار واژه‌ی « ‌قومیت » است .

 

واژه‌ی « قومیت » که از سوی بلشویک‌ها برای تجزیه‌ی ملت‌ها ساخته و پرداخته شده است ، توسط اتحاد شوروی وسیله‌ی حزب توده وارد فرهنگ سیاسی ایران شد . اندکی پس از پراکندن این واژه و کوشش در راه جا انداختن آن ( بستر سازی و آماده سازی روانی اجتماع برای پذیرش تجزیه ) در گام دوم ، ‌احزاب منطقه‌ای برای اجرای کالبدی (‌فیزیکی ) تجزیه « ساخته و پرداخته » ‌شدند تا به دنبال خلق     «‌ قومیت »‌ها (‌تجزیه روانی ) ، تجزیه‌ی سرزمینی را  به دست  « احزاب منطقه‌ای » ،  تحقق بخشند .

 

با پیروی از همین الگو ، در گام دوم دولت یازدهم با گنجاندن « احزاب استانی » ‌در لایحه‌ی احزاب که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است ، در پی « خلق » ابزار لازم « احزاب منطقه‌ای » برای تجزیه ایران است .

 

 نمونه‌های برجسته‌‌ی این گونه احزاب محلی برای تجزیه‌ی بخش‌هایی از ایران به دنبال « ‌قومیت سازی » ها عبارت‌اند از :‌ فرقه دموکرات آذربایجان برای تجزیه‌ی آذربایجان ( آذربایجان شرقی ، ‌غربی و اردبیل ) هم‌‌راه با تجزیه‌ی زنجان  و نیز کومله و فرقه دموکرات کردستان برای تجزیه مهاباد و هم‌چنین ،  حزب دموکرات کردستان برای تجزیه کردستان با شعار فریبنده‌ی «‌‌‌ ‌خودمختاری برای کردستان و آزادی برای ایران » . البته در سراسر جهان نیز احزاب منطقه‌ای ‌تنها و تنها ، ابزار «‌ تجزیه » اند .

 

آیا این مساله هم از برکات گفت‌وگوهای « ‌دکتر علی اکبر صالحی ـ عمو سام » ‌است ؟!

 

سه‌شنبه سی ویکم تیرماه 1393
هوشنگ طالع

/ 0 نظر / 37 بازدید