پرونده شنیداری نشست 58 و 59 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) پنجاه و هشتمین (58) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) پنجاه و نهمین (59) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


پنجاه و هشتمین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در روز 14 /9  / 1392 از ساعت 10 صبح برگزار شد.


×××


پنجاه و نهمین نشست « گفتگو روی میز خاورمیانه » در بعدازظهر روز 14 /9 / 1392 برگزار شد.

/ 0 نظر / 30 بازدید