پرونده شنیداری نشست 88 و 89 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هشتاد وهشتم (88) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پرونده شنیداری (فایل صوتی) هشتاد و نهم (89) نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 88ام در تاریخ پنجشنبه 6 شهریورماه 1393 به شرح زیر برگزار شد:


مسعود صفاریان:
عملیات نقطه به نقطه و روشهای سازمان یافته جمع و پخش نیروهای مجهز به اسلحهٔ روز چه در عراق و چه در سوریه یا کشورهای دیگر منطقه راهبرد پخش کردن ارتش و میلیشیا سازی از طرف نیروهای مختلف را تعقیب می‌کنند.


دکتر هوشنگ طالع:
وادادگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در زمینهٔ خاورمینه
عدم موفقیت در رفع تحریم ها با وجود دادن امتیازهای بسیار
یمن، بحرین و سکوت حجج اسلام و آیات عظام و عدم عمل به وظایف دینی خود
ورود آمریکا به خاورمیانه در پناه داعش و به ظاهر برای مبارزه با داعش
باز کردن آخرین پیچ و مهرهٔ صنایع هسته‌ای زیر پوشش شرکت‌های خصوصی
حزب دولت، نگاه به سوی ناتو و حزب مجلس روبه چین
تخریب منابع طبیعی به قصد چپاول زمین‌های ملی


***

«گفتگو روی میز خاورمیانه» نشست 89ام در بعدازظهرپنجشنبه 6 شهریورماه 1393 در ادامه مباحث جلسه قبلی و با پرسش و پاسخ برگزار شد.

/ 0 نظر / 36 بازدید