پرونده شنیداری نشست 253 و 254 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 253 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 254 گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.
«گفت‌وگو روی میز خاورمیانه»

برنامه 253 ـ بامداد پنج‌شنبه 30 آذرماه 1396مسعود صفاریان :


ـ برخلاف نظر گمراه کننده تحلیل گران پر سرو صدای رادیو ماهواره هاو خبرگزاری هایی مانند بی بی سی، ادعاهاو نظریات دانلد ترامپ از روی بلهوسی وندانم کاری او نیست بلکه برآمده ازهم فکری وهمکاری مشاوران حرفه ای به ویژه راهبردکاران (استراتژیست های) آمریکایی است وترامپ با همین رفتار و گفتار نابخردانه لایحه اصلاح مالیات به نفع پردرآمدها را به تصویب می رساند و اعلام می کند که تمام بیت المقدس را پایتخت اسرائيل می شناسد وسفارت آمریکارا به بخش شرقی آن انتقال خواهد داد.


رئيس جمهورآمریکا به عنوان راهبرد امنیت ملی نقش تاریخی آمریکا، پایان مهاجرت بی رویه به آمریکا و «دشمنی» چین و روسیه وکره شمالی و ایران و« تروریسم جهادی! » رانشانه می‌گیرد و می‌گویدکه چین وروسیه شریکان ما نیز هستند...اصطلاح تروریسم جهادی نقش مشاوران فرهنگی و سیاسی و بهانه‌ی جنگ آفرینی را به خوبی می نمایاند. وهم شریک و هم رقیب آمریکا بودن را چین و روسیه معمولا بیان نمی‌کنند، ولی ازعوامل تعیین کننده اوضاع جهان ما است.


ـ درصحنه سازمان ملل نماینده ذهن زشت مدیریت جهان با « وتو »ی قطعنامه موردتوافق ۱۴ عضودیگر و تن دادن به محکومیت درمجمع عمومی بازهم چهره ی خودرا نمایش می دهد، تاجایی که ترامپ می گوید پولهایی راکه آمریکا به بعضی کشورهایی که رای مخالف داده اند می پرداخته به نفع جیب آمریکایی ها قطع خواهیم کردو برای چندمین بارنشان می دهد که همه چیزیرای او قابل معامله است.

ـ دستور ترامپ برای فرستادن انسان به ماه و مریخ نیز حاکی از یک برنامه تکنومیلیتاریستی است ونه یک پیشرفت علمی

ـ درژنو نماینده « ملل متحد » دربرابردولت مدافع تمام سوریه آنچه را حامیان جنگ درنبرد به دست نیاورده اند طلب می کندومدعی می شود که در غیر این صورت، سوریه تجزیه خواهد شد. ترکیه که هم در برابر دولت مدافع سوریه وهم دربرابرکردهای سوریه قدعلم کرده، ضمن خرید موشک اس ۴.. از روسیه بازی چندگانه خود را ادامه می دهد و دراستانبول پذیرای کشورهای عضو همکاری های اسلامی باقطع‌نامه‌ی خواهان بیت المقدس شرقی برای فلسطین

می‌شود (که خودبه رسمیت شناختن بخش غربی برای اسرائيل است) و رئيس جمهوری اسلامی هم به شرط توافق قوانین داخلی امضا می‌کند.

ـ افغانستان باتوسعه کشت خشخاش طوری مطرح می شود که گویی شرکتهای بین المللی داروسازی نقشی درآن ندارند و از آن گذشته، گاز افغانستان که چیزی نیست !

ـ درعراق تظاهرات اعتراض به وضع معیشتی وعملکرد دولت کردهای اقلیم کردستان به برادر کشی می انجامد ودولت مرکزی به‌جای آغاز مذاکره مطابق قانون اساسی عمل بارزانی را نامسؤلانه به حساب مردم می‌گذارد، همه برنامه های آمریکا واسرائيل رافراموش كرده اند.


هوشنگ طالع :

اعلام رسمی « جنگ سرد » از سوی آمریکا : امپریالیسم برای ماندن نیاز به دشمن دارد ؛ پس از کم‌رنگ شدن

« تروریسم »، اکنون روسیه، چین، ایران و کره‌ شمالی.

 چرخش در مسایل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای : محور ایران، روسیه و ترکیه برای حل مسایل جهانی.

آمریکا : انزوا در اثر اعلام بیت‌المقدس به عنوان پای‌تخت رژیم جعلی و غیر قانونی اسرائیل.

کنفرانس اسلامی : برای نخستین بار، در برابر آمریکا ؟!

یمن : مرحله‌ی تازه در برابر آفند عربستان.

شورش در اقلیم کردستان آن سوی مرز : خویش‌کاری اصلی جمهوری اسلامی، حفظ اقلیم !


***


« گفت‌وگو روی میز خاور میانه »

برنامه 254 ـ پسین پنج‌شنبه 30 آذرماه 1396مسعود صفاریان :


آذر ماه یاد آور چند رویداد مهم درتاریخ معاصر ایرانیان است،۲۱آذر سال ۱۳۲۵ روز نجات آذربایجان وپیروز ی ملی ایران برقوای اشغال گر روسیه شوروی وفرقه ی دست نشانده او،با وحدت ملی ودرایت وشناخت درست وحساب شده

وعمل خلاق بربنیان سیاست شناسی بود وبزرگداشت این روز تاریخی و فراموش نشدنی نشانه سیاست مستقل ملی است.


ـ ۱۶ آذر روز دانشجوو بزرگداشت شهدای دانشجوست اما واقعیت جنبش دانش جویی،ژرفا،زنده بودن واهداف آن از سوی مقاماتی کهسالی چند روز برای سخنرانی و مطالب تکراری بی خاصیت به دانشگاه ها روی می آورند نادیده گرفته می شود...جنبش دانش   جویی ازپیش از امیر کبیر شهیدوگشایش دارالفنون برپا شده وهدف آن جاری کردن علم (دانش سازمان یافته) درزندگی روز مره ومملکت داری بوده،و مدارس جدید ودانشگاه وبرخی دیگراز دستاوردهای آن حاصل شده است ولی مخالفان وبراندازان این جنبش که از آغاز دربرابر آن قد علم کرده بودند فقط به اخراج وتعلیق وتهدیدوستاره دار کردن دانشجویان بسنده نکرده اندبلکه آموزش و پرورش ناکار آمد و کنکور ودانشگاه های بی محتواونظام آموزشی ودیگرروشهای فراری دهنده و سرکوب کننده نیروهای سازنده رابه وجود آورده اند.


ـ درایران ۲۶۴. دانشگاه یعنی ۱.۲. دانشگاه بیش‌تر از  چین  و ۱۵۹ دانشگاه بیشتراز هند دایر است و با این حال وزرت علوم تا ماه و سالی بدون وزیر بود.وآقای وزیر درهمین روزهای دانشجویی می فرمایند که « دانشجوی ستاره دار » به آن معنا نداریم، در حالی‌که چند دانشجوی از زندان آزادشده برای ثبت نام متحصن شده اند ویا پرونده شان دروزارت علوم مطرح است.


ـ آقای ریيس جمهورومقامات وبعضی روزنامه هادرباره سالروز منشور حقوق شهروندی باشادمانی می گویند این حق مردم است که بدانندو درهمین روزها تک جمله هایی درباره رژیم حقوقی دریای کاسپیان /

مازندران می شنویم.گویی که تمامیت سرزمینی از حقوق شهروندی مردم نیست وهمین که خودی ها سکوت کنند کافیست تا قراردادهای 1921 و۱۹۴. وضمائم وکنوانسیون جانشینی واقرار نامه های مینسک وآلماتی ثبت شده در سازمان ملل را نادیده بگیرند. ولی مردم می دانند که هرامضاوتعهدی برخلاف این اسناد نامعتبر است.


ـ مقامات درشروع علنی مذاکرات برجام به تکراراعلام می کردند که « تمام تحریم ها » برچیده خواهدشد اماخانم موگرینی همزمان بارو نمایی حقوق شهر وندی آقای روحانی افشاکردکه تیم مذاکره جمهوری اسلامی می خواست برجام به نفع دولت حاکم نوشته شود.


ـ بعضی متفکرین می گویند که مقامات بایدتوجه کنند که سانسور آثار تخریبی گسترده ای دارد وبحران معنا شناختی ایجاد می کند.ولی این دوستان بی توجه اند که اگرنومینالیسم بی محتواو ارزش زدایی فراگیر ومستقر نبود سانسورهم پابرجا نبود.

ـ از شهرداری وشورای شهر و...پیشنهاد می دهندکه احزاب و جمعیت هادرجایی مثل یک پارک بروند هرچه می‌خواهند بگویند به نحوی که مخل کسی (منظورخودشان ومیزشان) نباشند!


ـ درایام اعلام حقوق شهروندی،آقای زیبا کلام می‌گوید من ازمدافعان جدی نظام هستم زیرا که اوضاع ما ۱. یا۱۱ یا۱۲ درصد مدافع ارزش‌های دموکراسی است... و درجای دیگری گوید که من خواهان باخت تیم ملی درمسابقات جهانی ام زیرا اگربرنده شویم، شوونیست می شویم. وبدین ترتیب در برابرملت ایران شووینیسم خودش رانشان می‌دهد ؛ آن خودی‌گرایی ای که روز به روز کوچک وکوچک تر می شود.


ـ درجای دیگری به کشتی گیر ملی گفته اند بباز بعد می گویند کارتو شبیه کارهای محمود خوارزمی(پوریای ولی)بوده و به اوپول وماشین و طلا می دهند...اما خوارزمی معروف به قتالی شاعروعارفی است پهلوان که اواخر دوره مغول در راه مردم مبارزه وقتا ل می کرد.


ـ اقتصاد وحمل ونقل نیز چنین است : عضو ارشداتحایه مرغ وتخم مرغ می گوید قیمت هرشانه تخم مرغ درمحل تولید ۴تا ۵هزار تومان(که۳../. آن مکمل دلاری) است ودر محل فروش ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان است یعنی عمده قیمت بسیاری از کالاها(نزدیک به۶. درصد ) مربوط به حمل ونقل بیرون از محل تولید است.


ـ حمل ونقل منشاء اصلى آلودگی‌های خفقان آور نیز هست وبر خلاف نظر مدیرعامل شرکت کیفیت هوا ظرفیت محیط زیستی تهران (کالبدوارتفاع وغیرآن‌ها) محدود است وبه دلایل دیگر مصرف بنزین خیلی مرغوب هم درشرایط موجود وبعد از آن درست نیست. بنابر این وبه سرعت: تکمیل وسایل رفت وآمد عمومی. وگازسوز شدن همه آنها. مرمت وتکمیل محلات و شهر پیاده روها اعلام کردن تهران و چند شهر بزرگ دیگر راه حل مقابله با آلودگی شهرهای ایران است.دکتر هوشنگ طالع :


بی‌اعتنایی از سوی جمهوری اسلامی به رخداد بزرگ 21 آذر، روز نجات آذربایجان ( روز گریز اهریمن )، نشان‌دهنده عدم پای‌بندی و باور جمهوری اسلامی به تمامیت ارضی ایران.

زمین‌لرزه‌ی 2/5 ریشتری دور از پای‌تخت، نشان داد که جمهوری اسلامی تا چه حد پوشالی است. دو ساعت پس از زمین‌لرزه، ستاد بحران تشکیل شد ؛ البته با غایب‌هایی مانند شهردار تهران ؟!

پیش‌شرطِ بنزین نصف بهای جهانی : درآمدها هم نصف بهای جهانی ؛ درآمد کارگر ایرانی نصف درآمد کارگر سوئدی و آلمانی ؟!

اتاق شیشه‌ای.

پذیرش سهم کم‌تر از 50 درصد در دریای مازندران ( کاسپیان )، در حکم تجزیه و خیانت است.

قاچاق دولتی.

دولت‌مداری با افزایش نرخ دلار و میزان قاچاق.

اقرارِ تلخِ برجامی رییس مجلس شورای اسلامی.

سود سرشار « ذخایر نظام » از زمین‌لرزه کرمانشاه.

اتکای کامل اقتصاد جمهوری اسلامی به نفت : « هرچه می‌دادند، می‌گفت کم است... »

/ 0 نظر / 34 بازدید