پشت پرده واردات بنزین

برگرفته از مجله خواندنی شماره 82، صفحه 28 تا 29

با انتصاب دوباره‌ی خانم ابتکار به ریاست سازمان محیط زیست « مرثیه ـ عروسی» آلایندگی بنزین‌های داخلی آغاز گردید. از یاد نبریم که مشکلهای عمده‌ی زیست محیطی کنونی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه، خشک شدن زاینده‌رود، ساخت سدهای بی‌شمار به خواست افراد، گروهها و مناطق و... از میراث‌های شوم دوران صدارت پیشین این بانو بر محیط زیست کشور است.

با جایگیری دولت یازدهم، کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای در زمینه‌ی آلایندگی بنزین‌های داخلی و به ویژه تولید پتروشیمی (نفت کیمیا)ها آغاز شد و صد البته در این میان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در راستای باز ریختن آب به آسیاب آلایندگی بنزین تولیدی از سوی یگانهای «نفت کیمیا»، افکار عمومی را برای پذیرش واردات بنزین، آماده‌تر کرد.

خواستاران واردات بنزین (البته به خاطر کسب سود و نه چیز دیگر) چنان مرثیه سردادند که مردم زیر تاثیر آن «دهان‌بند» زدند و خنده از لبها برطرف شد و جای آن را چهره‌های غمگین و ترشرویی گرفت.

در پناه این کارزار تبلیغاتی سنگین که در آن روزنامههای زنجیرهای و دیگر مطبوعات دولتی و وابسته به دولت، خبرگزاری‌های وابسته (کمابیش همه‌ی آنها) و نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هر کدام نقش آفرین بودند و شاید هم شریک در سود احتمالی، سرانجام تلاش « محیط زیست» و « محیط زیستیان» به بار نشست و با مژده‌ی «واردات بنزین»، یک باره «کارزار تبلیغاتی رسانه‌ای» تغییر جهت داد؛ مردم « دهان‌بند»ها را برداشتند و همه جا (البته با گذشت زمستان و رسیدن بهار)، اندکی خنده به لبها آمد و برخی مبلغان حرفهای واردات بنزین، در خیابان، اتوبوس، تاکسی، مترو (راهش/ راهآهن شهری) و کوچه بازار همه این گونه شایعه پراکندند که «دیگر خودروها، بو نمیدهند و ما هم از هوای پاک بهرهمند شدیم و...»

اما هنوز زمان زیادی از پایان غوغای تبلیغاتی آلایندگی بنزین‌های تولید داخل نگذشته بود که سخن از 169 میلیون دلار دلالی واردات بنزین به میان آمد و اینکه بنزین‌های واردات دارای استاندارد (اندازه‌مندی) بنزین یورو 4 نیستند و بنزینهای تولیدی «نفت کیمیا» (پتروشیمی)ها، اندازه‌مندیهای لازم را دارند و...   البته در همان آغاز کار، مدیران نفتی کشور برپایه‌ی «کارزار تبلیغاتی» مشتاقان واردات بنزین و دریافت دلالی و بهــاگذاری بالاتر از بهای واقعی (Over price)، بنزین تولید «نفت کیمیا»ها را از بازار مصرف داخلی، جمع آوری کردند.

مساله‌ی جالب در این میان آن است که رییس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور، میگوید که «تاکنون بنزین پتروشیمی و بنزین وارداتی را تست [آزمایش] نکرده‌ایم؛ اما از آلایندگی بنزین تولید داخلی اطمینان قطعی داریم.»
این جاست که نه تنــها «دم خروس»؛ بلکه «تنهی شتر» هم نمــایان میشود و معــلوم میگردد که تا کجــا گروه « واردکنندگان بنزین » مصمم به واردات بودند و حتا بدون آزمایش « اطمینان قطعی» به آلایندگی بنزین تولید داخلی داشتند و از سوی دیگر با توجه « شیرینی » واردات بنزین وارداتی، حتا جناب رییس مرکز (با یکتریلر عنوان)، لازم ندیدند که بنزینهای وارداتی نیز آزمایش نمایند.

چنانکه گفته شد، خانم معصومه ابتکار، چند ماه پس از نشستن دوباره بر کرسی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، روز نهم دی ماه 1392 در گفتوگو با خبرنگار ایرنا (خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی)، میگوید: «استفاده از سوخت استاندارد، تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا و داشتن هوای سالم دارد.»

وی افزود: «بهتر است تا فراهم شدن زمینه تولید سوخت استاندارد، واردات بنزین داشته باشیم.» خانم معصومه ابتکار، حتا خواهان واردات گاز هم میشود و میگوید: اگر در زمینه تامین گاز از منابع داخلی و گازرسانی کامل نیز به صنایع مشکل وجود دارد، پیشنهاد میشود تا گاز هم وارد کشور شود...»

خانم ابتکار، برای رسیدن به هدف واردات بنزین حتا ادعا کردند که بنزینهای تولید داخل سرطانزا هستند.

در آغاز وزارت نفت با گفته‌های رییس سازمان محیط زیست مخالفت میکند و شاهرخ خسروانی معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در یازدهم بهمن ماه 1392 با رد ادعای وی مبنی بر غیراستاندارد بودن بنزین فرآوردهی پتروشیمیها به خبرگزاری مهر میگوید: «با توجه به کسری ناشی از تولید داخلی و مصرف بنزین، میزان کمی از این سوخت از پتروشیمیها دریافت میشود که پس از ترکیب با بنزین تولید پالایشگاههای نفت و کسب استاندارد لازم، به شبکه توزیع سوخت تحویل میشود که کیفیت آن دقیقا مطابق با استاندارد ابلاغی است.»

در همین راستا، عبدالحسین بیات عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با اشاره به تولید 8 میلیون لیتر بنزین در این یگانها، آلاینده بودن بنزین پتروشیمیها را رد میکند و به آمیختن بنزین پتروشیمیها برای « اکتان افزایی» به بنزین پالایشگاهها تاکید کردند.
اما میگویند « زر » را « گر بر سر پولاد نهی، نرم شود، نرم شود » و وزارت نفت هم خیلی زود «نرم شد». روز 14 اسفند 1392 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، از  توقف تولید بنزین در پتروشیمیها از آغاز سال 1393 و تامین کسری بنزین پتروشیمیها از خارج خبر داد و گفت: « سال آینده حجم واردات بنزین با افزایش حدود 2 برابری به 10 تا 11 میلیون لیتر در روز افزایش مییابد.
جالب این جاست که همهی این شرکتهای دولتی که دست اندرکار اقدام ضد منافع ملیاند، از عنوان « ملی » نیز بهرهمنداند. شایان توجه است که آقای سیدعلی مومنی رییس بخش مهندسی فرآوردههای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، به دلیل مصاحبه دربارهی کیفیت فرآوردهی تولیدی در زیرمجموعهی وزارت نفت و درخواست از خانم ابتکار مبنی بر پذیرش یک آزمایشگاه معتبر به عنوان حکم دربارهی ادعای سرطان زا بودن بنزین تولید داخل، به دادگاه بدوی کارکنان دولت معرفی شد.
چنان که اشاره شد، با وجودی که رییس مرکز هوا و... سازمان محیط زیست، با وجود تاکید بر ادعای آلایندگی بنزین پتروشیمیها، اقــرار کرد که تاکنون بنزین پتروشیمیها و بنــزینهای وارداتی مورد آزمایـش قرار نگـرفته؛ اما در راستــای « سیاست واردات » بنزین که از سوی رییس مستقیم ایشان به سختی دنبال میشد، میگوید که از «آلایندگی بنزین تولید داخل اطمینان قطعی دارند»!؟
در پناه سودهای « واردات بنزین » برخی رسانههای جهانی نیز هم سو شدند و حتا « چربی سبیل» به مجلس فرانسه هم کشید و این مجلس به خانم معصومه ابتکار « نشان » داد.
در همین راستا، در تهران اعلام شد که بنیاد « انرژی کلوپ » خانم معصومه ابتکار را به عنوان « بانوی زیست محیطی جهان» برگزیده است و جایزهی این بنیاد به وی اهدا گردیده است.
این در حالی است که در میزگرد تخصصی دانشگاه امیرکبیر، از مسئولان پتروشیمیها برای حضور در این میزگرد دعوت شده بود و قرار بود مسالهی بنزین داخلی و نیز بنزینهای تولید نفت کیمیاها مورد بررسی قرار گیرد. اما آنها حضور نیافتند و برخی از آنان گفته بودند که «از سوی مقامات ارشد به آنها گفته شده که نباید درباره بنزین مصاحبه و اظهارنظر کنند» چون به گفتهی آنان «موضوع بنزین حالت عادی ندارد و امنیتی شده است.»
سرانجام در آغاز خردادماه سال جاری اسناد آزمایش بنزینهای وارداتی منتشر گردید و آشکار شد که این بنزینها حتا دارای اندازهمندی (استاندارد) یورو 2 هم نیستند. البته میدانیم که گفته شده بود که بنزینهای وارداتی دارای اندازهمندی یورو 4 هستند و پول یورو 4 هم برای آنها پرداخت شده بود.
در 22 خردادماه سال جاری عباس کاظمی معاون وزیر نفت اعلام کرد که واردات بنزین از خردادماه ایستا شده است و افزود: «علت اینکه در یک ماه گذشته، بنزین وارد نشده است، این است که میخواهیم بنزین یورو 4 وارد کنیم»!؟
چند روز بعد (28 خرداد 1393) خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: اسناد بنزین وارداتی در سال 1393 نشان میدهد که بنزین موردنظر «پاتیلی» و کیفیت آن در حد بنزین صادراتی به کشور افغانستان است؛ به همین دلیل واردات از ابتدای خرداد متوقف شد. این نوع بنزین توسط برخی دلالان دون پایه حوزه خلیجفارس، با ترکیب برخی از مشتقات و ترکیبات بیکیفیت، تولید شده و به طور معمول به کشور افغانستان صادر میشود.»
در همین راستا، مهندس سالاری مدیرعامل پیشین شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی، روز 27 خردادماه سال جاری به خبرنگار یکی از روزنامههای کشور گفته بود: « قرارداد مستقل با یک تولیدکنندهی مشخص وجود ندارد و خریدهای وزارت نفت از طریق واسطه صورت میگیرد. واسطهها هم دلالهایی هستند که آنالیز درستی ندارند. فرآورده در کشتی است و محمولهی پیشنهادی روی آب است. یعنی این طور نیست که آزمایشها و استانداردهای کیفی در وقت و زمان مقتضی بررسی شوند. براساس مستندات واضح است که بنزین وارداتی با استاندارد پایینتر و قیمت بالاتر، لیتری 15 الی 30 سنت گرانتر وارد کشور شده است.»
حال هرگاه 30 سنت را در 11 میلیون لیتر واردات روزانه ضرب کنیم، رقم 3/3 میلیون دلار به دست میآید که برابر است با «سود» واردات بنزین به سود جیب شخصی و زیان خزانهی عمومی . روز 11 خردادماه 1392، آقای موسوینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: « همسر یک مقام مسئول در دولت، واردکنندهی بنزین است که این امر، تردیدها را درباره پشت پرده واردات بنزین افزایش میدهد.»
این گفته، مثل «چوب» و «گربه دزده» شد و روز 30 خردادماه 1393، خانم معصومه ابتکار در یک اظهارنظر شگفتآور گفت: « اتهام واردات بنزین به همسرم دروغ محض و بهتان است»!؟ البته به طور حتم تصاحب زمینهای بسیار در چمخاله (لنگرود) نیز در دوران پیش، دروغ محض و بهتان است.
اما با این وجود، آب از آب تکان نمیخورد. زیرا از گذشته گفتهاند: «هر عیب که سلطان بپسندد، هنر است.»
البته اگر رقم ناقابل 169 میلیون دلار درست باشد، میتوان با آن در جنوب لوسآنجلس در منطقهی اعیاننشین نیوپورت بیچ (Newport Beach) دستکم 169 خانهی یک میلیون دلاری یا کمابیش کل خانههای گران منطقه را خریداری کرد در این میان سخنگوی کمیسیـون بهداشت مجلس شورای گفت: « تا کنون بک لیتر بنزین یورو 4 وارد کشور نشده است » .
   ( شبکه 2 خبر ساعت 30/8   19/4/93 )

/ 0 نظر / 22 بازدید