دوازدهمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)

به نام خداوند جان و خرد


پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 1 - دوازدهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

پروندهٔ شنیداری (فایل صوتی) 2 - دوازدهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


در تاریخ 23/آذرماه/1391 نشست دوازدهم، «گفتگو روی میز خاورمیانه» برگزار شد. آقایان مسعود صفاریان، دکتر هوشنگ طالع و محمد حیدری در کنار سایرین هر کدام نظریات مستقل خود را درباره وقایع روز خاورمیانه و ایران ابراز داشتند که به صورت صوتی عرضه شده است. به طور خلاصه غیر از مسائل خاورمیانه و طرح پرسش و پاسخ‌ها دربارة جنبش دانشجویی و شانزده آذر، درباره 21 آذر و سالروز رهایی آذربایجان با بیان دکتر طالع و محمد حیدری و با نظر مسعود صفاریان در جنبش دانشجویی، در بخش اول نشست ارائه شد.
در بخش دوم نشست دوازدهم نیز آقای حیدری درباره جهان وطنی و فراماسونری و دیگران مطالب خاصی را عنوان کرده‌اند که این مطالب هم ضبط و ارائه شده است.

تحلیل جنبش دانشجویی – مسعود صفاریان
تحلیل‌گران زیادی در مورد جنبش دانشجویی اظهارنظر و تحلیل و حتی رهنمود داشته‌اند. من نیز به عنوان دانشجویی که سنی از او گذشته و در رژیم گذشته و کنونی دانشجو بوده و با ظاهر و درون دانشگاه و جنبش دانشجویی از نزدیک آشناست از 16 آذر و جنبش «دانشجویی» تحلیلی خاص دارم.
این‌که جنبش دانشجویی در 16 آذرماه سال 1332 سه شهید علمی فرهنگی سیاسی تقدیم تاریخ ایران کرد، این که بعد از کودتای 28 مرداد بود و وجدان بیدار و متلاطم انسان ایرانی در این واقعه مشخص حضور داشت و بزرگداشت آن در دانشکده فنی دانشگاه تهران، فقط صحنه‌ای از جنبش دانشجویی است.
در واقع جنبش دانشجویی جنبش وجدان بیدار انسان ایرانی است. جریان‌های زیادی کوشیده‌اند که نشان بدهند این سه شهید به آنها تعلق دارد. به نظر من نیز این شهدا متعلق به ملت ایران و همه آنها بوده است. تمام مسایل ما با آمریکا و انگلیس که حل بشود و با هیچ گروه و کشوری هم که اختلاف نداشته باشیم، این جنبش همچنان ادامه خواهد داشت، جنبشی که حتماً فرهنگی و ملی است ضد خرافات و ارتجاع و استبداد و تبلیغات یکسونگرانه قدرت‌طلبان است و به دو معنی و مفهوم طرح می‌شود یکی آن که صرفاً به «دانشجویان» مربوط است و دیگر آن که «جنبش دانشجویی ملت ایران» است.
به لحاظ گرایش به علم به دلایل خاص منطقه‌ای و ملی آرمان‌های اساسی جنبش دانشجویی تا حدودی در تأسیس دارالفنون مطرح شده است. نفوذ علم در زندگی، قضاوت علمی غیر سیانتیستی و غیر اگوست کنتی، مفهوم کاملاً انسانی اجتماعی فرهنگی و آرمانی ضابطه‌مند و منظم علمی... خود جست و جوی علمی در دانشگاه مطرح است و به همین دلیل دانشجو متلاطم است (دوستدار علم است). یکی از استادان می‌گوید فلسفه محض علم و محض پژوهش است و استاد دیگری اضافه می‌کند که اینک باید بگوییم که غیر از پژوهش نقد نیز مطرح است.
و من برآنم که محض علم پژوهش است، نقد است و ضرورتاً نظر است نقد علم در خود علم است، علم اشکالات هم دارد و در همه حالت‌ها تلاشش در رفع این اشکالات است. جنبش دانشجویی به هر دو معنی جنبش پژوهش و نقد و نظر است.
شاید که جنبش دانشجویی مرده باد هم بگوید، دانشگاه جای نقد علم و هنر و فلسفه اگر چنین باشد در آنجا آرامش خواهد بود و در جامعه هم پیشرفت و اصلاح خواهد بود.

/ 0 نظر / 9 بازدید